Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2015-2016 TEOG istatistikleri. 2016-2017’ye rehber olacak tüm detaylı okul ve YEP puanları belli oldu. Özel ve devlet okulları tüm puan ortalamaları. TEOG okul ve okul türü puanları.

2015-2016 eğitim-öğretim yılında “Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi” kapsamında yapılmış olan ortak sınavlar sonucunda, ortaöğretime yerleştirmeye esas puanı hesaplanmış 1149489 öğrenciden 956122’si tercih ettikleri okullara yerleşti.

Bu öğrencilerin elde etmiş oldukları ortaöğretime yerleştirmeye esas puanları (YEP) ile bu puanlar doğrultusunda yapmış oldukları tercihler ve yerleştikleri okullara ilişkin bazı bulgular şu şekildedir.

2015-2016 eğitim-öğretim yılındaki ortak sınavlara girmiş ve YEP’i hesaplanmış olan 1149489 öğrenciye ilişkin YEP ortalaması 304,38’dir. Yapmış oldukları tercihlere yerleşmiş olan 956122 öğrenciye ilişkin YEP ortalaması ise 318,98’dir.

YEP ortalamaları coğrafi bölgeler açısından incelendiğinde en yüksek ortalamaya sahip bölge İç Anadolu Bölgesi, en düşük ortalamaya sahip bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir.

Öğrencilerin mezun oldukları okul türü açısından YEP ortalamaları incelendiğinde en yüksek ortalamanın özel okullarda olduğu, bu okulları sırasıyla imam hatip okulları, genel ortaokullar ve yatılı bölge okullarının takip ettiği görülmektedir.

Tüm öğrenciler bazında değerlendirme yapıldığında yerleştirme sonuçlarına göre en yüksek ortalamanın Fen liselerinde olduğu, bunu sırasıyla sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri ve mesleki ve teknik Anadolu liselerinin takip ettiği görülmektedir.

YEP’e göre tercih yapan öğrencilerden ilk üç tercihine yerleşme oranı % 57,7 dir. İlk üç tercihine yerleşme oranında en yüksek il Sinop’tur. Bu ilimizi sırasıyla Gümüşhane, Bayburt ve Nevşehir takip etmektedir. İlk üç tercihine yerleşme oranının en düşük olduğu il İstanbul’dur.

YEP’e göre % 2’lik dilime giren öğrencilerden ilk üç tercihine yerleşme oranı % 83,3’tür. % 2’lik dilime giren imam – hatip ortaokullarından mezun öğrencilerin tamamına yakını tercihlerini devlet okullarından yana kullanmışlardır. Bu öğrencilerin % 44,8’i fen liselerini, % 40,06 sı imam – hatip liselerini tercih etmişlerdir.

Sosyal bilimler liseleri, tüm öğrenciler bazında, YEP ortalamaları açısından fen liselerinin ardından ikinci sırada yer almasına rağmen ortaöğretime yerleştirmeye esas puanlarına göre ilk %2’lik dilimde bulunan öğrencilerin sadece %0,1’i sosyal bilimler liselerine yerleşmişlerdir. Buradan ilköğretim kurumlarından mezun olan en başarılı öğrencilerin sosyal bilimler liselerini tercih etmedikleri, çoğunlukla fen liselerini tercih ettikleri görülmektedir.

Öğrenciler ortaöğretime yerleştirmeye esas puanları doğrultusunda yapmış oldukları tercihler sonucunda ortaöğretime devam etmek üzere zaman zaman bulundukları illerden ya da bölgelerden farklı yerlere gitmektedirler. Bu kapsamdaki öğrenci hareketliliği incelendiğinde öğrencilerin yaklaşık %96’sının bulundukları bölgelerde ortaöğretime devam ettikleri görülmektedir.

Öğrenci hareketliliği bölgeler bazında incelendiğinde, ilköğretimden mezun olduğu bölgede ortaöğretime devam eden öğrenci oranının (kalma oranının) en fazla olduğu bölgenin Marmara Bölgesi, en düşük olduğu bölgenin ise Doğu Anadolu Bölgesi olduğu görülmektedir.

Öğrenci hareketliliği iller bazında incelendiğinde ise kalma oranının en yüksek olduğu ilin Ankara, en düşük olduğu ilin ise Tunceli olduğu görülmektedir.

YEP’e göre 300 ve üzeri puan alan ve yerleştiği okulun taban puanından (50 – 450) fazla puan alan öğrencilerin tercih eğilimlerine bakılmıştır. Bu öğrencilerin fazla puan almalarına rağmen Anadolu meslek ve Anadolu imam-hatip liselerini tercih ettikleri görülmektedir.

İlgili veriler incelendiğinde öğrencilerin Akdeniz Bölgesinde en fazla Anadolu meslek programlarına, Doğu Anadolu Bölgesinde ise Anadolu imam hatip liselerine gittikleri görülmektedir. Ege Bölgesinde çok programlı liseler kapsamındaki Anadolu liselerine, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Anadolu imam hatip liselerine, İç Anadolu Bölgesinde Anadolu imam hatip liselerine, Karadeniz Bölgesinde Anadolu imam hatip liselerine, Marmara Bölgesinde ise Anadolu meslek programlarına öğrencilerin yerleştikleri görülmektedir. 2016-2017 TEOG’a rehber raporun tamamı için TIKLAYINIZ.

Devlet-Özel

Öğrenci Sayısı

YEP Ortalaması

Devlet

1075693

296,36

Özel

73796

421,40

Öğretim Şekli

Öğrenci Sayısı

YEP Ortalaması

İkili Öğretim

465330

294,91

Normal

684159

310,83

Okul Türü

Öğrenci Sayısı

YEP Ortalaması

İmam Hatip Ortaokulu

87909

307,65

Ortaokul

963456

295,93

Özel Türk Ortaokulu

73487

421,63

Yatılı Bölge Ortaokulu

22253

274,65

Diğer

2384

263,17

Genel Toplam

1149489

304,38

 

< td style="width:150px;height:21px;">

319,74

Coğrafi Bölge

YEP

Ortalaması

İç Anadolu Bölgesi

Ege Bölgesi

317,06

Marmara Bölgesi

313,98

Karadeniz Bölgesi

318,75

Akdeniz Bölgesi

309,97

Doğu Anadolu Bölgesi

278,96

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

262,51

Genel Ortalama

304,38

 

Coğrafi Bölge

YEP

Ortalaması

İç Anadolu Bölgesi

329,87

Ege Bölgesi

326,38

Marmara Bölgesi

325,73

Karadeniz Bölgesi

325,17

Akdeniz Bölgesi

323,80

Doğu Anadolu Bölgesi

303,86

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

285,48

Genel Ortalama

318,98

 

 

Öğrenci

Sayısı

YEP

Ortalaması

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü – Fen Lisesi

32670

469,88

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü – Sosyal Bilimler Lisesi

9990

410,43

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü – Anadolu Lisesi

364087

381,29

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü – Anadolu İmam Hatip Lisesi

143738

280,10

Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü – Anadolu Meslek Programı

381702

262,98

Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü – Anadolu Lisesi

21244

255,22

Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü – Anadolu İmam Hatip Lisesi

2508

223,04

Toplam

955939

318,95

 

Kaynak linki

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir