Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

2017 Sağlık Lisans Tamamlama Başvuruları Ne zaman Başlayacak

admin
Temmuz 11, 2017

2017 YENİ SLT BAŞVURU  DUYURUSU

Geçen yıl 13.07.2016 tarihinde YÖK tarafından yapılan duyuruya göre 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri 18/07/2016 (Saat:14:00) – 25/07/2016 (Saat:17:30) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacaktır

Bu yıl 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri  yine aynı tarihlerde 18/07/2017 tarihinde başlayacagı tahmin edilmektedir.Gerekli bilgilendirmeler burdan yapılacaktır.

YÖK İnternet Adresi: http://www.yok.gov.tr/

YÖK İletişim Merkezi Telefon Numarası: 0 850 470 09 65

Teknik Destek İçin: sltdestek@yok.gov.tr


Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programı, 19/11/2014 tarihinde kabul edildiğinden bu tarihten önceki önlisans  mezunları için geçerli olacaktır

Bu yıl yeni mezunların 2014 sonrası mezunların başvurusu için çalışmalar devam etmektedir

Sağlık  Lisans Tamamlama Bölümleri Sayfası için tıklayınız….

Sağlık lisans tamamlamada sıkça sorulan sorular

 

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1.Sağlık Alanında Lisans Tamamlama çalışmaları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 69. maddesinde yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerinde ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.” hükmü uyarınca yapılmaktadır.

1.2.2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na Geçici 69 uncu maddeyi ekleyen 6569 sayılı Kanun 19/11/2014 tarihinde kabul edilmiştir. Bu doğrultuda, Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programı, 19/11/2014 tarihinden önce Tablo-1’deki sağlık alanındaki önlisans programlarından mezun olanları kapsamaktadır.

 

2. BAŞVURU

Başvuru ve Tercih Şartları 2016 Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programına, meslek yüksekokullarının Tablo-1’de belirtilen programlarından birini bitirerek, Sağlık Alanında Önlisans diplomasını 19.11.2014 tarihinden önce almış olan adaylar başvurabilir. Açık öğretim dahil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan alansız ön lisans diploması alan veya alacak olan adaylar Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programına başvuramazlar.

Başvuru ve Tercihleri yaparken dikkat edilecek hususlar 

Adaylar, Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programına yönelik başvurularını internet üzerinden e-Devlet aracılığı ile beyan usulüne göre yapar.  Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların sisteme veri girişleri, önlisans diplomalarında yer alan bilgiler doğrultusunda yapılmalıdır.  Bu kapsamda, adaylar başvuru ve tercihlerini, Mezuniyet Programı ve Önlisans Mezuniyet Not Ortalamasına göre yapmalıdır.

 Başvuru ve tercih aşamasında beyan edilen her bilginin sorumluluğu adaya ait olup, kendine avantaj sağlamak suretiyle yanlış beyan veren adaylar, başvuru ve yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybetmektedir.

 Adayların mezun oldukları üniversitenin mezuniyete esas not sistemi 4’lük veya 5’lik ise, mezuniyet notunun hesaplanmasında, Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenen “ 4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği” tablosunu esas almaları gerekmektedir.  Adayların, herhangi bir hak kaybına uğramamaları için aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:  Önlisans mezuniyet not ortalamalarının doğru bir şekilde girildiğinden emin olunmalı, 

Başvuru ve tercihler, adayların önlisans diploması ile kazandıkları unvana göre değil, mezun olunan programa göre yapılmalı,

 Yanıltıcı bilgi vermek suretiyle mezun olunmayan başka bir önlisans programına göre başvuru ve tercihte bulunulmamalı

Geçen yılki Duyurunun Tam metni

Sağlık Alanında Lisans Tamamlama (13.07.2016)

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 69. maddesinde “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerinde ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca;

1. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri 18/07/2016 (Saat:14:00) – 25/07/2016 (Saat:17:30) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacaktır.

2. Başvuru sırasında, adayların mezun oldukları üniversitenin mezuniyete esas not sistemi 4’lük veya 5’lik ise, mezuniyet notunun hesaplanmasında, Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenen “4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği” tablosunu esas almaları gerekmektedir.

5’lik Sistemin 100’lük Sistemde Eşdeğerliği için tıklayınız.

4’lük Sitemin 100’lük Sistemde Eşdeğerliği için tıklayınız.


3. Adaylar en fazla 20 tercih yapabilecektir.

4. Yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamalarının 2 ile çarpılarak elde edilen puanlara göre sıralanarak yapılacaktır. Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında 2015 yılında kayıt yaptıran adayların bu yıl başvurmaları halinde ise ön lisans not ortalamaları 1 ile çarpılarak yerleştirme işlemine alınacaktır.

5. Yerleştirme işlemleri adayların beyanı üzerinden yapıldığından, kayıt sırasında adayların mezuniyet tarihi, diploma ve mezuniyet not ortalamalarının yerleştikleri üniversite tarafından kontrol edilerek kayıtları yapılacak, kendine avantaj sağlamak suretiyle yanlış beyan veren adaylar yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir.

6. Sağlık alanında lisans tamamlama programları, her yıl katkı payı ve öğrenim ücretine ilişkin alınan Bakanlar Kurulu kararında yer almadığından adaylar söz konusu lisans programlarına ilişkin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.

19.11.2014 tarihinden önce mezun olunan Sağlık Önlisans Programlarının Lisans Tamamlama Yapabilecekleri Lisans Programları içintıklayınız.

“2016 Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programı (SLT) Kılavuzu” na ulaşmak için tıklayınız.

YÖK İletişim Merkezi Telefon Numarası: 0 850 470 09 65

Güz Dönem (Vize) Sınavları
01 ARALIK – 02 ARALIK 2018
Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD a... Devamı

İstanbul Auzef Harç Metaryal Eğitim ücretleri ; SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA  (AÇIK ÖĞRETİM) DÖNEMLİK TOPLAM ÜCRET  Sosyal Hizmet 950 TL –  Acil ... Devamı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 5’lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu için görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 5’lik Sistemin 1... Devamı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu için görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 4’lük Sistemin 1... Devamı

2016 yılı Sağlık Lisans Tamamlama Yerleştirme Puanları ; Yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamalarının 2 ile çarpılarak elde edilen ... Devamı

Öğrenim türü örgün, aöf ve uzaktan eğitim olmak üzere 2016 Sağlık Lisans Tamamlama üniversite kontenjan sayısı 39.640 adettir. Örgün eğitim kontenjan... Devamı