Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu işçi ve işveren arasında diyalog ortamı olması gerektiğini belirtti. Çünkü her yıl 6 milyon genç işsiz daha çalışma hayatına katılıyor. Lise, ön lisans ve lisans mezunları işsiz!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı (ÇSGB) Mehmet Müezzinoğlu ülkemizde her yıl çalışma hayatına 6 milyon gencin katıldığı görüşü bugün yer aldı. Her yıl 6 milyon istihdam olarak algılamak ve gerçekleşmiş olmasını görmek çok isterdik. Fakat yapılan açıklamada her yıl 6 milyon kişinin daha istihdama değil işsizliğe eklendiği aşikardır.

6 milyon istihdama katılan lise, ön lisans ve lisans mezunlarından ancak birkaç yüz bin tanesi hayatını idame ettirecek ve sürekli olacak şekilde bir iş sahibi olabilmekte. Bu haberimizde 6 milyon istihdamla ilgili açıklamaya yer vermek istemiyoruz. Çalışma hayatına her yıl katılacak 6 milyon adayın nasıl iş sahibi yapılması gerektiğine değinmek ve değinilen bu kısımla ilgili detayları vermek istiyoruz.

Bakanın yaptığı açıklamada özellikle Bakanlığın işçi ve işveren arasında hakemlik görevi üstlendiği belirtildi. İşçi ve işveren arasında da diyalog ortamı olması gerekliliği vurgulandı. Çalışma hayatının durgun olmadığını ve sürekli değişikliklere gebe olduğunu. Bu kapsamda da iş yaşamında yeni koşulların oluştuğunu ve bu koşulların ve sorunları çözümünde çaba gösterilmesi gerektiğine değindi.

Her yıl istihdama ciddi oranda katılan bu sayının da istihdama işsiz olarak değil iş sahibi olarak katılması gerekiyor. 6 milyon gencin istihdam sorununu çözmek için özellikle Çalışma Bakanlığına büyük görev düşmekte. Bakanlıkta işçi ile işveren arasındaki diyalog ortamının güçlendirilmesi aşamasında çalışma yapacağını ve işçilerin tüm sosyal, hukuki ve mali haklarını koruma açısından süreçleri yöneteceğini belirtti.

He yıl istihdama katılan lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar için gerekli çalışmalar titizlikle yapılmasını bekliyoruz. Çünkü mezuniyet diplomasını alan milyonlarca kişinin işsiz olarak hayatına devam etmesi ne kabul edilebilir ne de devam ettirilebilir bir durum değildir. Umuyoruz Bakanlık ve özel sektör bu konuda daha titiz ve süreklilik arz eden bir çalışma içerisine girer.

Kaynak linki

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir