Eğitim Club
logo
Afetler Tarihi Final
Güz Final
1.
Jeolojik malzemenin yer çekiminin etkisiyle aşağı doğru hareket etmesine…… denir.?
Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.?
Doğru Cevap: "B" kütle hareketi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Yamaç dengesini bozan önemli faktörlerden değildir.?
Doğru Cevap: "E" zemin düzlüğü
Soru Açıklaması
3.
Kütle hareketleri, meydana geldiği yere, hareket eden malzemenin cinsine ve hareketin hızına göre çeşitli türlerde olur.Aşağıdakilerden hangisi bu türlerden değildir.?
Doğru Cevap: "D" serpilme
Soru Açıklaması
4.
Kütle hareketleri yüzünden en büyük can kayıpları 1962 ve 1970 yıllarında nerede meydana gelmiştir.?
Doğru Cevap: "E" Peru
Soru Açıklaması
5.
Ülkemizde de yakın geçmişe baktığımızda, can kaybına yol açan önemli kütle hareketleri görülmektedir.
aşağıdakilerden hangisi yukarıda belirtilen can ve mal kaybına yol açmış kütle hareketi değildir.?
Doğru Cevap: "D" 2000 yılında kızıl ırmak havzasında meydana gelen heyelan
Soru Açıklaması
6.
Toprak, taş veya bunların karışımından oluşan malzemelerin bir zemin üzerinde gravite etkisiyle aşağıya doğru akmasına …… denir.Boşluğu doldurunuz
Doğru Cevap: "B" heyelan
Soru Açıklaması
7.
Akma, içerdiği malzemenin türüne göre bazı isimler alır.
Aşağıdakilerden hangisi bu isimlerden değildir.?
Doğru Cevap: "D" kil akması
Soru Açıklaması
8.
Bu yer değiştirmeye krip de denir.
yukarıdaki belirtilen KRİP‘in diğer ismi nedir.?
Doğru Cevap: "A" Yavaş akma
Soru Açıklaması
9.


Yavaş Akma Hareketin hızı yıllık ortalama kaç santim arasında değişir.?

Doğru Cevap: "B" 2-3 cm
Soru Açıklaması
10.
Hızlı akmayı etkileyen en önemli faktör hangisidir.?
Doğru Cevap: "B" Zeminlerin su içeriğinin fazla olması
Soru Açıklaması
logo
Afetler Tarihi Final
Güz Final
11.
Hızlı akmaların en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir.?
Doğru Cevap: "C" Çamur akması
Soru Açıklaması
12.
Yüksek dağlarda kaya düşmeleri hangi neden ile gerçekleşir.?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
13.
Heyelan da bir ……. olayıdır. Boşluğu doldurunuz.
Doğru Cevap: "B" doğa
Soru Açıklaması
14.
Hangisi Ülkemizde Meydana Gelen Önemli Heyelanlar arasında değildir.?
Doğru Cevap: "E" Konya ovası heyelanları 1975
Soru Açıklaması
15.
Hangisi Dünyada Meydana Gelen Önemli Heyelanlar arasında yer alır.?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
16.
1) Dalma-batma zonlarında, dalan okyanusal kabuğun üzerinde,
2) Yeni oluşan levha sınırlarında (yayılma merkezleri, okyanus ortası sırtlar),
3) Kıta içi açılma bölgelerinde (riftler)

Yeryuvarı levha tektoniği kuramı gereği dinamiktir ve hareket eder. Bu hareketlerin sonucunda birçok yerde deprem veya volkanik etkinlikler gözlenir Buna göre volkanik faaliyetler yer kabuğunda başlıca; yukarıdaki maddelerin hangisinde  oluşmaktadır.?
Doğru Cevap: "E" 1-2-3
Soru Açıklaması
17.
Günümüzden yaklaşık 150 bin yıl önce yaklaşık 4000 metre yüksekliğe sahip olan nemrut dağının patlayarak yaklaşık 1000 metre kadar içine çökmesi ile aşağıya akan volkanik malzemeler Murat Vadisinin önünü tıkayarak hangi gölün oluşumunu sağlamıştır.?
Doğru Cevap: "E" Van Gölü
Soru Açıklaması
18.
250 Milyon yıl önce Permiyen-Triyas dönemleri arasındaki geçişi belirleyen bu büyük yok oluşun en büyük nedeni yaklaşık 2 milyon yıl aralıksız devam eden Volkanik etkinliklerdir. Yeryuvarının rastladığı en büyük toplu yok oluşlardan biridir. Bu olayda Deniz canlılarının % 96 sı karadaki canlıların ise 70’i yok olmuştur.
Yukarıdaki ifadeye göre Dünya Üzerinde Meydana gelmiş Önemli Volkanik Afetler arasında yer alan afet hangisidir.?
Doğru Cevap: "A" Permiyen – Triyas Toplu Yok Oluşu
Soru Açıklaması
19.
MÖ 1500 yılında yani günümüzden yaklaşık 3500 yıl önce meydana gelen patlama sonrasında oluşan dev tsunami dalgaları tüm Ege Adalarını ve kıyılarını vurdu. Patlama sonrasında Ege adalarında yerleşmiş olan Minos Uygarlığı yok oldu.
Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangi patlamanın açıklamasıdır.?
Doğru Cevap: "B" Santorini Patlaması
Soru Açıklaması
20.
İtalyada Pompei, Herculaneum ve Stabia kentleri haritadan silen patlama hangisidir.?
Doğru Cevap: "A" Vezüv patlaması
Soru Açıklaması
logo
Afetler Tarihi Final
Güz Final
21.
Endonezya’da 1816 yılında gerçekleşen büyük patlamada yaklaşık 90 bin kişi yaşamını kaybetti. Tüm volkanik patlamalarda olduğu gibi bu patlamanın etkisi uzun sürdü. Bu nedenle bu patlamada ölenlerin büyük bir kısmı açlık ve hastalıktan yaşamını kaybettiği patlama hangisidir.?
Doğru Cevap: "B" Tambora patlaması
Soru Açıklaması
22.
Yeryuvarının günümüze kadar gördüğü en büyük kuraklık olarak jeoloji tarihine geçen kuraklık hangisidir.?
Doğru Cevap: "B" Akdeniz’in kuruması
Soru Açıklaması
23.
Isıyı muhafaza etme özellikleri olan gazlara ne ad verilir.?
Doğru Cevap: "A" sera gazı
Soru Açıklaması
24.
Sera gazları içerisinde en bol miktarda bulunanı hangidir.?
Doğru Cevap: "C" Su buharı
Soru Açıklaması
25.
Sera etkisi olmayan bir dünya, yaklaşık kaç derecelik bir soğumayla karşı karşıya kalır.?
Doğru Cevap: "D" 33 derece
Soru Açıklaması
26.
Küresel ısınmaya bağlı olarak geçtiğimiz yüzyılda kar örtüsü ve buzul boyutlarında küçülmeler yaşandı. 1960’ların sonlarından bu yana Kuzey Yarıküre’de kar örtüsünde yüzde kaçlık bir azalma oldu.?
Doğru Cevap: "A" %10
Soru Açıklaması
27.
20. yüzyıl boyunca deniz seviyelerinde kaç cm arasında bir artış olduğu saptanmıştır.?
Doğru Cevap: "A" 10-25 cm
Soru Açıklaması
28.
Kıtalar üzerine düşen yağış miktarı son yüzyıl içerisinde % kaçlık bir artış göstermiştir.?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
29.
Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 olup, bu suyun %97,5’i tuzlu su, geriye kalan
%kaçı tatlı su kaynaklarından oluşmaktadır.?
Doğru Cevap: "A" %2,5
Soru Açıklaması
30.
Dünyadaki toplam su tüketiminin % kaçı sulamada kullanılmaktadır.?
Doğru Cevap: "A" %73
Soru Açıklaması
logo
Afetler Tarihi Final
Güz Final
31.
Dünyada toplam işlenebilir tarım arazisi kaç milyar hektardır.?
Doğru Cevap: "C" 3,2
Soru Açıklaması
32.
Ülkemizin yenilenebilir su potansiyeli 234 milyar m3 olup bulun 41 milyar m3’ü yeraltı suları,193 milyar m3’ü yer üstü sularından meydana gelmektedir. Ülkemizde çeşitli amaçlara yönelik kullanımlarda teknik ve ekonomik anlamda tüketilebilecek yüzey ve yeraltı suyu miktarının kaç milyar m3 olduğu belirlenmiştir.?
Doğru Cevap: "B" 110
Soru Açıklaması
33.
Bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için yılda ortalama kişi başına kaç m3 su potansiyeline sahip olması gerekir.?
Doğru Cevap: "D" 10.000
Soru Açıklaması
34.
Günümüzden 6.000 yıl önce Mezopotamya bölgesinde ……….., hendekler kazarak Fırat ve Dicle’nin sularını tarlalarına akıtmakla insanoğlunun ilk sulu tarıma geçmesini sağladılar ve uygarlığı başlattılar.
Boşluğu Doldurunuz.
Doğru Cevap: "E" Sümerler
Soru Açıklaması
35.
Ülkemizde Suyun en verimli şekilde değerlendirilmesi hangi olaydan sonra başlamıştır.?
Doğru Cevap: "B" 2.dünya savaşından sonra
Soru Açıklaması
36.
Ülkemiz topraklarının kaç milyon hektarlık kısmı sulanabilir arazilerden oluşmaktadır.?
Doğru Cevap: "C" 25.8
Soru Açıklaması
37.
Ülkemizde tuzlu, sodyumlu ve borlu topraklar başta hangi bölgemiz olmak üzere 1,6 milyon hektar alan kaplarlar.?
Doğru Cevap: "C" İç anadolu bölgesi
Soru Açıklaması
38.
Dünya genelinde erozyonla kaybedilen toprak miktarı kaç milyar tondur.?
Doğru Cevap: "C" 24
Soru Açıklaması
39.
Hangisi Bölgenin yağış rejimindeki olumsuz gidişle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Meteorolojik Kuraklık
Soru Açıklaması
40.
Yüzey ve yeraltı sularının iyice yetersiz hale gelmesiyle su toplama havzalarında yapılmış olan baraj ve göletlerdeki suyun azalması veya tükenmesidir.
Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisini tanımlar.?
Doğru Cevap: "D" Hidrolojik Kuraklık
Soru Açıklaması
logo
Afetler Tarihi Final
Güz Final
41.
(755-763) Çin tarihinin pek sevilmeyen ama zekâsı ve savaşçılığıyla ünlü Türk-Soğd melezi bir komutan. Bu komutan 755 yılında 200.000 kişilik devasa ordusuyla Çin’i ele geçirerek bugünkü Pekin civarında Büyük Yen Devletini kurmuştur. Sadece sekiz yıl yaşayan bu devlet döneminde Çin, başkentlerini ve neredeyse kuzeydoğudaki bütün topraklarını kaybetmiştir. isyan bittiğinde ise T’ang Hanedanlığı bir buçuk asır sürecek olan yavaş ama kesin bir yıkılış dönemine girmiştir.
Yukarıda bahsedilen isyan hangisidir.?
Doğru Cevap: "B" An –Lu Şan İsyanı
Soru Açıklaması
42.
Dünya çapında toplam 70 milyon askerin katıldığı savaşta yaklaşık 15 milyona insan yaşamımı kaybetmiştir. Savaş bittikten sonra Anadolu’da başlayan isyan genç Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasıyla sonuçlanmıştır.
Yukarıdaki ifadede hangi savaştan bahsedilmektedir.?
Doğru Cevap: "A" 1.Dünya Savaşı
Soru Açıklaması
43.
Yakın dönemde meydana gelen bu savaş tarihte en çok can kaybının yaşandığı savaşlardan birisi oldu. Savaş 1993-2003 yılları arasında yaklaşık 10 yıl sürdü ve 5 milyondan fazla kişinin ölmesine neden oldu.
Yukarıda bahsedilen savaş hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kongo Savaşı
Soru Açıklaması
44.
1492- 1514 Yıllarında Kızılderililer sistemli bir soykırımın içinde buldular kendilerini ve birkaç on yılda sekiz milyon olan sayıları 10 bine düştü. Kızılderililere bu soykırımı kimler yapmıştır.?
Doğru Cevap: "C" İspanyol ve Amerikalılar
Soru Açıklaması
45.
Norveçlilerin kendi ırklarını korumak için kendileri ile birlikte yaşayan hangi etnik guruba soykırım uygulamıştır.?
Doğru Cevap: "D" Taterlere
Soru Açıklaması
46.
Tarihteki Önemli Soykırımlar arasında hangisi yer alır.?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
47.
Japonya’da bir firmanın cıva atıklarını denize döktüğü yerlerdeki mideye ve diğer deniz canlılarını yiyen insanlarda Cıva zehirlenmesi gözlenmiştir. Balıkçılık yapılan Kyuşu Adası’ndaki koya yıllarca cıvalı atık dökülmüştür. Bölge sakinleri, cıva yüzünden çeşitli rahatsızlıklara maruz kaldı. 50 ve 60’lı yıllarda cıva zehirlenmesi yüzünden sakat doğumlar oldu.
Yukarıdaki ifadede hangi EKOLOJİK OLAYDAN bahsedilmektedir.?
Doğru Cevap: "D" Minamata Olayı
Soru Açıklaması
48.
Yapılan bir araştırma, Brezilya’daki yağmur ormanlarının tahribiyle etkilenen bölgelerde hangi vakalarının yüzde 50’ye yakın artış gösterdiğini ortaya koymuştur.?
Doğru Cevap: "C" sıtma
Soru Açıklaması
49.
Dünyadaki oksijenin yüzde kaçı Amazon ormanlarında üretilir.?
Doğru Cevap: "D" 20
Soru Açıklaması
50.
Kasırgalar, …………………’te Oluşur Kasırga, tropikal siklon ve tayfunlar, hortum şeklinde dönerek ilerleyen şiddetli fırtınalardır. Atlantik, Pasifik ve Hint okyanuslarında oluşurlar. Fırtınanın hızı saatte 120 kilometreyi aşarsa, Atlantik ve Kuzey Doğu Pasifik’te “Kasırga” olarak adlandırılır. Kuzey Batı Pasifik’te oluşanlara “Tayfun” Güney Pasifik ve Hint Okyanusundakilere “Tropikal Siklon” denilir. Okyanuslarda, yüzey suyu sıcaklığı 26 santigrat dereceyi aşınca Mayıs-Kasım ayları arasında 20 civarında kasırgaya dönüşebilecek fırtına çıkar.
Boşluğu Doldurunuz.
Doğru Cevap: "E" Doğu Atlantik ve Kuzey Doğu Pasifik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Afetler Tarihi Final Deneme Testi