Eğitim Club
logo
Afetler Tarihi Güz Final
Güz Final
1.
Göçler ve sürgünlerin bir çok sebebi bulunmaktadır. Bu sebepler ne olursa olsun vatanlarını istemeden terk eden veya yurtlarında kovulan insan toplulukları büyük felaketlerle karşı karşıya kalmıştır. Bunların İlki hangisidir.?
Doğru Cevap: "B" Açlık
Soru Açıklaması
BÜYÜK GÖÇ HAREKETLERİ VE SÜRGÜNLER
2.
Hangisi kişilerin yerleşmek amacıyla bir yerden başka bir yere gitmeleri hareketine verilen isimdir.?
Doğru Cevap: "A" Göç
Soru Açıklaması
3.
Tarihten günümüze önemli bir miras olan göç günümüz dünyasının önemli sorunlarından biridir. Günümüzde yaklaşık Kaç milyon civarında göçmenden söz edilmektedir.?
Doğru Cevap: "B" 200
Soru Açıklaması
4.
Hangisi Göçlerin Nedenleri arasında yer almaz.?
Doğru Cevap: "E" Medeni Durum
Soru Açıklaması
5.
350-800 yılları arasında Avrupa’ya büyük insan kalabalıklarının göçmesi olayı Aşağıdakilerden hangisidir.?
Doğru Cevap: "A" Kavimler Göçü
Soru Açıklaması
6.
Kavimler Göçü, günümüz Avrupa devletlerinin temellerinin atıldığı önemli bir olaydır. Göçün temel sebebi
nedir.?
Doğru Cevap: "C" siyasi etmenler
Soru Açıklaması
7.
Hangisi İlk Dönem Kavimler Göçü'nün Sonuçları arasındadır.?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
8.
567 yılındaTürkboyu Avarlar ve Kuzey İtalya'daki Cermen kabilesi Lombardlar Gepid Krallığı'nın büyük kısmınıyok ettiler. Önce Bulgarlar yedinci yüzyılda Bizans doğu Balkanlar’daki topraklarını ele geçirdiler. ifadede yer alan olay neyin sonucudur.?
Doğru Cevap: "B" İkinci Dönem Kavimler Göçü'nün Sonuçları
Soru Açıklaması
9.
1470-1870 yılları arasında Amerika’ya zorla köle olarak 9 ila 11 milyon arasında insan götürülmüştür. bu
göçün ismi nedir.?
Doğru Cevap: "C" Zorunlu Afrika Göçleri
Soru Açıklaması
10.
Ruslara karşı direnen Dağıstanlı Şeyh Şamil’in 1869 da teslim olmasından sonra yaşanan sürgün hangisidir.?
Doğru Cevap: "A" Büyük Çerkes Sürügünü
Soru Açıklaması
logo
Afetler Tarihi Güz Final
Güz Final
11.
Osmanlı İmparatorluğunun 500 yıl elinde tuttuğu toprakların büyük bir kısmın 2-3 yılda kaybetmesiyle
Müslüman nüfus Anadolu’ya göç etti. Müslüman nüfusun 600 bini yolda katledilmiştir.yaşanan bu olayın ismi nedir.?
Doğru Cevap: "B" Balkan Savaşı Göçleri
Soru Açıklaması
12.
Soykırım tanımıyla en küçük bir bağlantısı bulunmayan olay hangisidir.?
Doğru Cevap: "A" Ermeni tehciri
Soru Açıklaması
13.
1923-1926 Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan devletinin isteğiyle Lozan Anlaşması’nda kabul edilen ulus
devlet idealleri çerçevesinde nüfusun millileştirilmesi için iki ülkeden 1,5 milyon civarı Müslüman ve Rum
Ortodoks nüfusun değiş tokuş edilmesiyle sonuçlan olayın ismi nedir.?
Doğru Cevap: "D" Türk Yunan –Mübadelesi
Soru Açıklaması
14.
Hangisi II. Dünya Savaşı’nda Stalin Tarafından casusluk yaptıkları iddiasıyla anayurtlarından Sibirya, Orta
Asya ve Kazakistan’a sürgün edilmiştir.?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
15.
Suriye Göçünden yaklaşık olarak kaç insan etkilenmiştir.?
Doğru Cevap: "C" 3 Milyon
Soru Açıklaması
16.
Zorunlu Bulgaristan Göçü hangi tarihler arasında olmuştur.?
Doğru Cevap: "D" 1989-1991
Soru Açıklaması
17.
Hangisi Heyelanların gelişebileceği alanlardan değildir.?
Doğru Cevap: "D" Ormanlık alanlar
Soru Açıklaması
18.
Hangisi Heyelanları hazırlayıcı faktörler arasında yer almaz.?
Doğru Cevap: "B" Yamaç yönelimi
Soru Açıklaması
19.
Hangisi Heyelanları hazırlayıcı çevre faktörleri arasında yer alır.?
Doğru Cevap: "C" Bitki örtüsü
Soru Açıklaması
20.
1881 Elm Kenti heyelanı hangi ülkede meydana gelmiştir
Doğru Cevap: "D" İsviçre
Soru Açıklaması
logo
Afetler Tarihi Güz Final
Güz Final
21.
1881 Elm Kenti heyelanın ana nedeni nedir.?
Doğru Cevap: "A" Yamaç duyarlılığının bozulması
Soru Açıklaması
22.
Goldau Heyelanı hangi tarihte meydana gelmiştir.?
Doğru Cevap: "A" 1806
Soru Açıklaması
23.
Goldau Heyelanının Ana kaynağı nedir.?
Doğru Cevap: "A" Rossberg dağı
Soru Açıklaması
24.
Hangisi Dünyada Meydana Gelen Önemli Heyelanlardan değildir.?
Doğru Cevap: "E" Batı Karadeniz Heyelanları
Soru Açıklaması
25.
Hangisi Türkiye’de Meydana gelen önemli heyelanlar arasında yer almaz.?
Doğru Cevap: "E" Göl Dağı heyelanları
Soru Açıklaması
26.
Navadadel Ruiz volkanının 13 kasım 1985 yılında harekete geçmesinden sonra oluşan Dünya tarihini en trajik kütle hareketinin ismi nedir.?
Doğru Cevap: "B" Armero Çamur Akıntısı
Soru Açıklaması
27.
ABD kökenli bir firmanın Hindistan’da kurduğu böcek ilacı üreten fabrikadan yanlışlıkla 40 ton metil isosiyanat gazını dışarı atması 18.000 kişinin ölümüne, 150.000’den fazla insanın zehirlenmesine neden oldu. ifadede yaşanan olayın adı nedir.?
Doğru Cevap: "B" Bhopal Felaketi
Soru Açıklaması
28.
Oda sıcaklığında sıvı olan tek metal hangisidir.?
Doğru Cevap: "C" Civa
Soru Açıklaması
29.
kentin sakinleri, başta evde besledikleri kediler olmak üzere kasabadaki hayvanlarda anormal davranışlar gözlemlediler. Kedi türünden hayvanlar aniden sarsıntılar geçiriyor, bazen de denize atlayarak bir tabiri caizse  intihar ediyorlardı. Kasaba halkı kedilerde görülen bu rahatsızlığa "kedileri dans ettiren hastalık " adını taktı.bu hastalığın asıl ismi nedir.?
Doğru Cevap: "B" Minamata hastalığı
Soru Açıklaması
30.
Exxonmobile isimli gemiden Alaska’da denize akan yaklaşık 11 milyon galon petrol, büyük bir çevre
felaketinde yol açmıştır. Okyanustaki doğal yaşam bu sızıntıdan etkilenmiş ve bir çok hayvan türü ölmüştür. Şirket bu olayla ilgili 500 milyon dolar tazminat ödedi ama olan bu olaydan etkilenen canlılara olmuştur.bu kazanın adı nedir.?
Doğru Cevap: "A" Valdez Kazası
Soru Açıklaması
logo
Afetler Tarihi Güz Final
Güz Final
31.
28 Mart 1979 yılında ABD Pensilvanya eyaletinde Nüklererime sonucunda nükleer elektrik santralinde
meydana gelen kaza hangisidir.?
Doğru Cevap: "E" Three Mile Adası Kazası
Soru Açıklaması
32.
Yer yuvarı üzerinde var olan eko sistemi tehdit eden, canlı türlerinin hızlı bir şekilde yok olmasına neden olan insan kaynaklı; aşırı sıcaklık, kuraklık, büyük yangınlar, ani ve güçlü yağışlar gibi canlı yaşamını etkileyen süreçleri başlatan olayların tümünü ne olarak ele alabiliriz.?
Doğru Cevap: "A" Küresel ısınma
Soru Açıklaması
33.
Körfez savaşı esnasında Kuveyti işgal eden Irak askerleri savaşı kaybedince çekilmeden önce kaç civarında
Petrol kuyusunu ateşe vermişler ve büyük bir ekoloji felaketi yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "D" 700
Soru Açıklaması
34.
1991 yılındaki Kuveyt Petrol Yangınlarında petrol kuyuları kaç ay boyunca söndürülmeye çalışılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 10
Soru Açıklaması
35.
Temmuz 1976 da kimya fabrikasında meydana gelen bir patlama sonrasında çevreye yayılan dioksin bulutları kısa bir süre içinde hayvanları öldürmeye başlamıştır. bu felaketin ismi nedir.?
Doğru Cevap: "B" Seveso Felaketi
Soru Açıklaması
36.
Greenpeace’in bölgede kazadan 20 yıl sonra, 2004 yılında yaptığı ölçümlerde, toprakta normalin 6 milyon
katı toksik madde bulundu. Hangi olay bu felaketin ardından yaşanmıştır.?
Doğru Cevap: "A" Bhopal Felaketi
Soru Açıklaması
37.
Hangi ifade Meteorolojik Kuraklığı tanımlamaz.?
Doğru Cevap: "C" Bölgede sürekli yağmur ve kar yağışının düzensiz olarak yağmasına
Soru Açıklaması
38.
Toprağın verimi için nemli olması yeter. Su azalınca toprak nemini kaybetmeye başlar. Nemini kaybeden
toprak yavaş yavaş verimden düşmeye başlar ve zaman içinde topraktan verim alınmamaya başlar.ifadesi hangi kuraklıktan bahsetmektedir.?
Doğru Cevap: "A" Tarımsal Kuraklık
Soru Açıklaması
39.
Yüzey ve yeraltı sularının iyice yetersiz hale gelmesiyle su toplama havzalarında yapılmış olan baraj ve
göletlerdeki suyun azalması veya tükenmesi olayına nedenir.?
Doğru Cevap: "C" Hidrolojik Kuraklık
Soru Açıklaması
40.
1769-1773 yılları arasında 4 yıl süren büyük bir kıtlık yaşamış ve bu kıtlıkta nüfusun üçte biri yaşamını
kaybetmiştir. olayın yaşandığı ülke hangisidir.?
Doğru Cevap: "B" Hindistan
Soru Açıklaması
logo
Afetler Tarihi Güz Final
Güz Final
41.
1845-1852 yılları arasında yaşanan patates kıtlığı, ülke nüfusunun
dörtte birinin hayatını kaybetmesine sebep olmuş ve yedi yılda yaklaşık 1 milyon insan
yaşamını kaybetmiştir. bu olayın yaşandığı ülke hangisidir.?
Doğru Cevap: "A" İrlanda
Soru Açıklaması
42.
1876-1879 yılları arasında yaşanan 3 yıllık kuraklık, birçok nehrin kurumasına sebep olmuştur. 9 eyaletin ciddi şekilde etkilendiği bu felaketin yarattığı açlık; üç yıl içinde 9 Milyon İnsanı öldürmüş. Yukarıdaki ifadeye göre kuraklık nerede olmuştur.?
Doğru Cevap: "D" Çin
Soru Açıklaması
43.
Dünyanın başına gelebilecek en büyük afetlerin başında kuraklık ve ardından olan ....... gelmektedir.?
noktalı yerlere hangi ifade gelmelidir.
Doğru Cevap: "C" Kıtlık
Soru Açıklaması
44.
Tarımsal kuraklığın hemen ortaya çıkmamasının ana nedeni nedir.?
Doğru Cevap: "D" Yeraltı suları
Soru Açıklaması
45.
Su azalmasına paralel olarak hangi olay ortaya çıkarsa kuraklık rejimine girilmiş demektir.?
Doğru Cevap: "A" Sıcaklık Artışı
Soru Açıklaması
46.
Hindisdan'daki kıtlık kaç yıl sürmüştür.?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
47.
Avusturya veliahtı Arşidük Franz Ferdinand’ın bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi ile başlayan Savaş hangisidir.?
Doğru Cevap: "A" 1.Dünya Savaşı
Soru Açıklaması
48.
Hangisi Dünya Savaş bittikten sonra Anadolu’da başlayan isyanın sonuçlarındandır.?
Doğru Cevap: "B" Türkiye Cumhuriyetinin kurulması
Soru Açıklaması
49.
insanlık tarihinde en çok sayıda kişinin ölmesine neden olan savaş hangisidir.?
Doğru Cevap: "B" 2.Dünya Savaşı
Soru Açıklaması
50.
1993-2003 yılları arasında yaklaşık 10 yıl süren savaş hangisidir.?
Doğru Cevap: "E" Kongo Savaşı
Soru Açıklaması
logo
Afetler Tarihi Güz Final
Güz Final
51.
Hangisi Tarihteki Önemli Soykırımlar arasında yeralır.?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
52.
Hangisi Zarar veren önemli atmosferik olaylar arasındadır.?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
53.
Atmosferik olaylar en sık nerede görülür.?
Doğru Cevap: "B" Okyanuslarda
Soru Açıklaması
54.
Bilinen En büyük Kasırga hangisidir.?
Doğru Cevap: "A" 1780 Atlantik Kasırgası
Soru Açıklaması
55.
Honduras ve çevresinde 11.000-18.000 arasında bir can kaybına neden olan kasırga hangisidir.?
Doğru Cevap: "D" Mitch Kasırgası
Soru Açıklaması
56.
Tarihin yaşadığı en dehşet kasırgaların başında gelen Nina Kasırgası, Myanmar'da 2 Mayıs 2008'de meydana geldi bu kasırgadaki can kaybı ne kadardır.?
Doğru Cevap: "A" 80 bini aşmıştır
Soru Açıklaması
57.
Galveston Kasırgası nerede meydana gelmiştir.?
Doğru Cevap: "B" ABD
Soru Açıklaması
58.
1972 yılına meydana gelen afette yaklaşık 200 köy haritadan silinmiştir.bu afet hangi ülkede meydana
gelmiştir.
Doğru Cevap: "A" İran
Soru Açıklaması
59.
Hangisi atmosferik olayların yaşandığı ülkeler arasında yer almaz.?
Doğru Cevap: "C" Afganistan
Soru Açıklaması
60.
1780 Atlantik Kasırgasında kaç kişi hayatını kaybetmiştir.?
Doğru Cevap: "C" 22 Bin
Soru Açıklaması
logo
Afetler Tarihi Güz Final
Güz Final
61.
Sandy kasırgasında rüzgarın hızı saatte kaç km yaklaşmıştır.?
Doğru Cevap: "A" 140 km
Soru Açıklaması
62.
Magmanın(mantodabulunan,yüksek basınç ve üksek sıcaklıkaltında bulunan erimiş kayalar),yeryuvarının
derinliklerinden yüzeye doğru püsküren yer şekillerine ne denir.?
Doğru Cevap: "C" Volkan
Soru Açıklaması
63.
ülkemizde Kaç volkan bulunmaktadır.?
Doğru Cevap: "D" 14
Soru Açıklaması
64.
Hangisi Ülkemizde en çok bilinen aktif volkanlarımızdan değildir.?
Doğru Cevap: "E" Beydağı
Soru Açıklaması
65.
Volkanlar dünyada yaşamın gelişmesi için gerekli olan ..........koşulların oluşmasında önemli bir rol
oynamıştır. ifadesinde boşluğa hangisi gelmelidir.
Doğru Cevap: "B" atmosferik
Soru Açıklaması
66.
Hangisi Volkan Civarında Yaşamanın Avantajları arasında yer almaz.?
Doğru Cevap: "C" Fosil Yakıt
Soru Açıklaması
67.
Hangisi Volkan Civarında Yaşamanın Dezavantajları arasında yer almaz.?
Doğru Cevap: "E" Maden
Soru Açıklaması
68.
Hangisi Dünya Üzerinde Meydana gelmiş Önemli Volkanik Afetlerden değildir.?
Doğru Cevap: "E" Erciyes Patlaması
Soru Açıklaması
69.
1816 yılında Endonezya'da gerçekleşen büyük patlamanın ismi nedir.?
Doğru Cevap: "B" Tambora patlaması
Soru Açıklaması
70.
1631 yılında gerçekleşen büyük patlama hangisidir.?
Doğru Cevap: "A" Vezüv Patlaması
Soru Açıklaması
logo
Afetler Tarihi Güz Final
Güz Final
71.
1669 yılında İtalya'nın Sicilya Adasındaki faaliyete geçen yanardağ hangisidir.?
Doğru Cevap: "B" Etna
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.