Eğitim Club
logo
Afetler Tarihi
Güz Vize
1.
Afetlerin meydana gelmesinde En çok Rol Kimindir?
Doğru Cevap: "A" insan
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Teknoloji Kaynaklı Olaylardan değildir?
Doğru Cevap: "E" fabrika yangını
Soru Açıklaması
3.
Afet öncesi aşamalar nelerdir?
Doğru Cevap: "A" önlem - hazırlık
Soru Açıklaması
4.
Afet sonrası aşamalar nelerdir?
Doğru Cevap: "C" müdehale-iyileştirme
Soru Açıklaması
5.
Hangisi Afet Yönetiminin Aşamalarından Değildir?
Doğru Cevap: "E" Sosyal yardım
Soru Açıklaması
6.
Hangisi Tarih öncesi afetlerden Değildir?
Doğru Cevap: "D" Savaşlar
Soru Açıklaması
7.
Ortalama kaç yılda bir dünyaya meteor çarpmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1.5 milyon yıl
Soru Açıklaması
8.
Bilinen en büyük afet?
Doğru Cevap: "A" Nuh Tufanı
Soru Açıklaması
9.
Dünya tarihinin en büyük üçüncü afeti nedir?
Doğru Cevap: "B" ordovisiyen silüriyen toplu yok oluşu
Soru Açıklaması
10.
Dinazorları yok eden toplu yok oluşun adı nedir?
Doğru Cevap: "C" üst ktetase toplu yok oluşu
Soru Açıklaması
logo
Afetler Tarihi
Güz Vize
11.
Afet ile doğal afet arasındaki en önemli fark Hangisidir.?
Doğru Cevap: "A" hem doğal hem de insan kaynaklı
Soru Açıklaması
12.
6 büyüklüğündeki bir depremde ortaya çıkan bir enerji 5 büyüklüğündeki bir depremde ortaya çıkan enerjinin yaklaşık kaç katı kadardır.?
Doğru Cevap: "E" 30
Soru Açıklaması
13.
Varto depremi kaç yılında meydana gelmiştir.?
Doğru Cevap: "C" 1966
Soru Açıklaması
14.
M.Ö 1500 yılında yani günümüzden yaklaşık 3500 yıl önce meydana gelen patlama sonrasında oluşan dev tsunami dalgaları tüm Ege Adalarını ve kıyılarını vurdu. Patlama sonrasında Ege adalarında yerleşmiş olan hangi Uygarlığı yok etmiştir.?.
Doğru Cevap: "A" Minos
Soru Açıklaması
15.
meteorolojik kökenli afetlerde, ……. etkenler de hesaba katılmalıdır.
yukarıdaki ifadede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.?
Doğru Cevap: "B" jeolojik
Soru Açıklaması
16.
Gölcük depreminin büyüklüğü kaçtır.?
Doğru Cevap: "A" 7.4
Soru Açıklaması
17.
Büyüklüğü bakımından en büyük deprem hangi ülkede meydana gelmiştir.?
Doğru Cevap: "C" şili
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bulunan aktif birkaç büyük fay sisteminden biri değildir.?
Doğru Cevap: "E" MAR (Marmara Anadolu Fay Zonu)
Soru Açıklaması
19.
Afetler ve doğal afetler, tahrip edici olup, büyük çapta can ve mal kaybına yol açarlar. Bu kayıp, afetlerin ……… göre değişmekle birlikte, ülke ve toplumların gelişmişlik düzeyleriyle de doğrudan ilişkilidir. Ortaya çıkan can ve mal kaybının büyüklüğü ise, önemlerini ve etkilerini belirler.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi boşluğu doldurmaktadır.
Doğru Cevap: "A" Büyüklüğüne
Soru Açıklaması
20.
Richter Ölçeği Depremin ……….belirlenmesinde kullanılan ölçüdür.?
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.?
Doğru Cevap: "A" Büyüklüğünü
Soru Açıklaması
logo
Afetler Tarihi
Güz Vize
21.
…….; daha çok dalma batma zonlarında meydana gelen depremlerden sonra görülmektedir.
Boşluğu doldurunuz.
Doğru Cevap: "D" Tsunamiler
Soru Açıklaması
22.
65 milyon yıl önce meydana gelen kaç adet kitlesel canlı yok oluşu bulunmaktadır.?
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
23.
Yarattığı yıkıcı etki nedeniyle Küçük kıyamet olarak isimlendirilen deprem hangi tarihte meydana gelmiştir.?
Doğru Cevap: "B" 1509
Soru Açıklaması
24.
Deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsüdür. Richter ölçeğine göre hesaplanır.
yukarıdaki ifade neyin tanımdır.
Doğru Cevap: "B" Magnitüd
Soru Açıklaması
25.
Richter Ölçeğine göre 8.0 -8.9 büyüklüğündeki bir deprem hangi sınıflandırmaya girer.?
Doğru Cevap: "C" çok büyük
Soru Açıklaması
26.
Hangisi Jeolojik (Yer) Kökenli Doğal Afet türleri arasında yer almaz.?
Doğru Cevap: "E" Çığ
Soru Açıklaması
27.
Richter Ölçeğine göre 7.0 -7.9 büyüklüğündeki bir deprem hangi sınıflandırmaya girer.?
Doğru Cevap: "B" Büyük
Soru Açıklaması
28.
Depremin yer yüzündeki etkilerine ne denir.?
Doğru Cevap: "C" Şiddet
Soru Açıklaması
29.
1887 yılında çinde meydana gelen uzun süreli yağışların ardından hem sel hemde taşkına yol açan nehir hangisidir.?
Doğru Cevap: "A" Sarı nehir
Soru Açıklaması
30.
Sel Hatip Çayı Vadisi´nin yerleşime açılması yüzünden olmuştur.
Aşırı yağışlar yüzünden çay taşmış ve 169 kişi yaşamını kaybetmiştir.
Yukarıdaki ifadeye göre hangi selden bahsedilmektedir.?
Doğru Cevap: "B" 1957 Ankara Seli
Soru Açıklaması
logo
Afetler Tarihi
Güz Vize
31.
Türkiye’nin deprem Miladı olan deprem hangisidir.?
Doğru Cevap: "D" Gölcük
Soru Açıklaması
32.
Afetin can ve mal kaybını da arttıran temel sebeplerden biri nedir.?
Doğru Cevap: "B" Ani oluşu
Soru Açıklaması
33.
Depremde Büyüklük ……. arasındadır.?
Doğru Cevap: "E" 1-9
Soru Açıklaması
34.
LEVHALARIN KIRILMASI VE BU KIRILMANIN MEYDANA GETİRDİĞİ DALGALARIN YERYÜZÜNDE OLUŞTURDUĞU TİTREŞİM HAREKETİNE NE DENİR.?
Doğru Cevap: "C" deprem
Soru Açıklaması
35.
Dünya tarihindeki en büyük üçüncü afettir.
Canlıların yaklaşık % 85 i yok olmuştur.
Bu olaya bir buz çağının neden olduğu düşünülmektedir.
Gezegendeki CO2 azalması Yüzbinlerce yıl süren bu buzul dönemini başlatmıştır.
Yukarıdaki ifade hangi afetten bahsetmektedir.?
Doğru Cevap: "A" Ordovisiyen – Silüriyen toplu yok oluşu
Soru Açıklaması
36.
Nedeni tam olarak bilinmemektedir. Asteroid çarpması, volkanik etkinlikler ve iklim değişiklikleri yeryuvarı üzerindeki canlıların önemli bir kısmı yok olmuştur.?
Yukarıdaki ifadede hangi toplu yok oluştan bahsedilmektedir.?
Doğru Cevap: "B" Triyas (200 Milyon Yıl Önce) Toplu Yok Oluşu
Soru Açıklaması
37.
Bulanık, Patnos ve köyleri etkileyen Malazgirt Depremi kaç yılında meydana gelmiştir.?
Doğru Cevap: "A" 1903
Soru Açıklaması
38.
Son buzul çağı olan ……. 10.000 yıl önce sona ermiştir.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.?
Doğru Cevap: "C" Wurm
Soru Açıklaması
39.
günümüzden 65 milyon yıl önce dünyaya çarpan bir meteor dünya üzerinde yaşayan canlıların büyük bir kısmının yol olmasına enden olmuştur. Triyas döneminde ortaya çıkan dinozorlar dünyaya tam 150 milyon yıl egemen olmuşlardır. Bu çarpışma dinozorların büyük bir çoğunluğunun yeryüzünden silinmesine yol açmıştır.
Yukarıdaki ifadeye göre hangi toplu yok oluştan bahsedilmektedir.?
Doğru Cevap: "A" Üst Kretase Toplu Yok oluşu
Soru Açıklaması
40.
Hangisi sonuçları, doğrudan ve hemen ortaya çıkmayan afetler arasındadır.?
Doğru Cevap: "D" Kuraklık
Soru Açıklaması
logo
Afetler Tarihi
Güz Vize
41.
Tsunami’nin yaklaştığının ilk işareti nedir.?
Doğru Cevap: "B" Denizin çekilmesi
Soru Açıklaması
42.
Richter Ölçeğine göre 6.0 -6.9 büyüklüğündeki bir deprem hangi sınıflandırmaya girer.?
Doğru Cevap: "B" orta
Soru Açıklaması
43.
Doğal afetin ilk özelliği Nedir.?
Doğru Cevap: "B" doğal kaynaklı olması
Soru Açıklaması
44.
Etkisi birkaç milyon yol süren bu toplu yok oluşun sebebinin de uzun süren bir buz çağı olduğu düşünülmektedir. Bu dönemde canlılar neredeyse tamamen yok olma aşamasına gelmiştir.
Yukarıdaki ifadede hangi toplu yok oluştan bahsetmektedir.
Doğru Cevap: "E" Geç Devoniyen Toplu Yok Oluşu (360 milyon yıl önce)
Soru Açıklaması
45.
250 Milyon yıl önce Permiyen-Triyas dönemleri arasındaki geçişi belirleyen bu büyük yok oluş yeryuvarının rastladığı en büyük toplu yok oluşlardan biridir. Bu olayda Deniz canlılarının % 96 sı karadaki canlıların ise 70 i yok olmuştur. Böcekler her türlü olaya karşı çok dayanıklı olmalarına karşın bu dönemde büyük bir toplu yok oluş yaşamışlardır. bu olay tüm kitlesel yok oluşların en büyüğü olarak bilinmektedir .
Yukarıdaki ifadeye göre hangi toplu yok oluştur.?
Doğru Cevap: "C" Permiyen – Triyas Toplu Yok Oluşu
Soru Açıklaması
46.
Tsunami dalgasının hızı yaklaşık kaç km/saattir.?
Doğru Cevap: "C" 750-800
Soru Açıklaması
47.
Dünyada Bilinen En Büyük Depremler arasında en fazla kayıp verilen deprem hangi ülkede meydana gelmiştir.?
Doğru Cevap: "B" endonezya
Soru Açıklaması
48.
1530 St. Felix Seli ve taşkını hangi ülkede meydana gelmiştir.?
Doğru Cevap: "C" Hollanda
Soru Açıklaması
49.
Depremin Miladı olarak kabul edilen deprem hangisidir.?
Doğru Cevap: "B" Kobe Depremi
Soru Açıklaması
50.
Richter Ölçeğine göre 5.5 -5.9 büyüklüğündeki bir deprem hangi sınıflandırmaya girer.?
Doğru Cevap: "A" Küçük
Soru Açıklaması
logo
Afetler Tarihi
Güz Vize
51.


Depremde Şiddet …….. arasında derecelendirilir.?

Doğru Cevap: "B" 1-12
Soru Açıklaması
52.
Son yüz yılda atmosfere salınan sera gazında % kaç artış gözlenmiştir.?
Doğru Cevap: "C" 40
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.