Eğitim Club
logo
Afetlerde Toplumsal Olaylar
Bahar Vize
1.
Can kaybı, yaralanma, yapısal ve Yapısal olmayan fiziksel hasarlar, çevresel zararlar ile kişi ya da kurumların faaliyetlerini kısıtlayan her türlü beklenmedik olay ve tehlikedir. Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır.?
Doğru Cevap: "A" Acil Durum
Soru Açıklaması
2.
Acil durumlarda Mücadele için ayrılmış mevcut kaynakların yetersiz kaldığı veya kapasitesinin aşıldığı zaman ortaya çıkan duruma ne denmektedir.?
Doğru Cevap: "C" Afet
Soru Açıklaması
3.
Can veya mal kaybına uğramış bireylerin ve yardım ve müdahale çalışmalarına katılanların, normal yaşam düzenlerinin bozulması ile birlikte sinirlilik, kaygı, güvensizlik vb. duyguları yoğun olarak yaşamaya başladığı duruma ne denir.?
Doğru Cevap: "A" Acil durum psikolojisi
Soru Açıklaması
4.
imkân ve kaynaklarının belirlenen stratejik hedefler ve öncelikler doğrultusunda kullanılmasını gerektiren, çok yönlü, çok disiplinli ve çok aktörlü, dinamik ve karmaşık bir yönetim sürecidir. Yukarıdaki ifade aşağıdakilerin hangisini tanımlamaktadır.?
Doğru Cevap: "D" Afet Yönetimi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Afet Yönetimi Süreci içerisinde yer almaz.?
Doğru Cevap: "E" stratejik hedefler
Soru Açıklaması
6.
Hangisi Afetlerin Doğrudan Etkilerinden biri değildir.?
Doğru Cevap: "B" Plan kaybı
Soru Açıklaması
7.
Gayrisafi yurt içi hâsıla, tüketim, enflasyon, istihdam ve diğer makro ekonomik göstergelerdeki olumsuz değişiklikler, kamu kaynaklarının yardım ve yeniden yapılanmaya aktarılmasından kaynaklanan ekonomik kayıplar Afetlerin hangi etkilerindendir.?
Doğru Cevap: "C" Afetlerin İkincil Etkisi
Soru Açıklaması
8.
Bir tehlikenin belirli bir zaman ve mekanda gerçekleşmesi durumunda tehdit altında olan unsurların alacağı hasarın düzeyine bağlı olarak oluşacak potansiyel kayıplar,şeklinde tanımlanan kavram hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Risk
Soru Açıklaması
9.
Hangisi Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) türlerinden değildir.?
Doğru Cevap: "C" Erken başlangıçlı TSSB
Soru Açıklaması
10.
Türü ve kaynağı ne olursa olsun afetlerin birçok ortak özelliği bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden Hangisi Afetlerin ortak özelliklerinden değildir.?
Doğru Cevap: "C" Her Afet için Büyük maddi kayıplar meydana geldiği söylenemez
Soru Açıklaması
logo
Afetlerde Toplumsal Olaylar
Bahar Vize
11.
Hangisi Afet Tehlikesinin Azaltılması ve Afete Yönelik Çalışmaların Aşamalarından değildir.?
Doğru Cevap: "D" İlk yardım aşaması
Soru Açıklaması
12.
Afetlerde müdahale kapsamında yapılacak işlerin belirli bir öncelik sırasına göre yapılması gerekmektedir.Aşağıdaki hangi sıralama doğru verilmiştir.?
Doğru Cevap: "B" Güvenlik, İtfaiye, Sağlık Hizmetleri ve Arama-Kurtarma
Soru Açıklaması
13.
Hangisi Afetlerde müdahale aşaması kapsamı içinde değildir.?
Doğru Cevap: "B" Taktik
Soru Açıklaması
14.
Tehlikelerin etkilerini karakterize etmek neden zordur.?
Doğru Cevap: "A" Bir tehlike unsuru bir dizi farklı tehditleri başlatabildiği için
Soru Açıklaması
15.
Doğal tehlikelerin etki yoğunluğu genellikle fiziksel malzemeler ve bu malzemelerin verdiği ..... dikkate alınarak tanımlanabilir. Boşluğu doldurunuz.
Doğru Cevap: "D" Enerji
Soru Açıklaması
16.
Afetlere neden olan fiziksel malzemelerin bazı hallerine göre değişim göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir.?
Doğru Cevap: "C" Gaz hali
Soru Açıklaması
17.
Kişinin yaşamsal bütünlüğüne yönelik bir tehdit olayı yaşaması ile tanımlanan travma türü hangisidir.?
Doğru Cevap: "B" Ruhsal travma
Soru Açıklaması
18.
Hangisi Afetlerde etkilenenler ve dolayısıyla ruhsal travma yaşama olasılığı olanlar arasında değildir.?
Doğru Cevap: "D" Afete şahit olmayan ve görsel medyada izlemeyenler
Soru Açıklaması
19.
Hangisi Afetlerde meydana gelen psikolojik sorunların başlıca nedenlerinden biri değildir.?
Doğru Cevap: "D" Yıkıntıların uzağında kalan insanların barınmaları
Soru Açıklaması
20.
Hangisi Bireylerin afetlere karşı tepkilerinden değildir.?
Doğru Cevap: "D" Karma Tepkiler
Soru Açıklaması
logo
Afetlerde Toplumsal Olaylar
Bahar Vize
21.
Afete maruz kalan/etkilenen bireyler; afetin ilk dakikalardan kaç saate kadar Psikolojik Şok Dönemi yaşarlar.?
Doğru Cevap: "D" 48
Soru Açıklaması
22.
Tepkilerin afet sonrasındaki etkisi bir hafta ve 1 ay sürerse ..... Stres Bozukluğu olarak tanımlanır.Boşluğu doldurunuz.
Doğru Cevap: "A" Akut
Soru Açıklaması
23.
Hangisi Çocuklarda meydana gelen travmaların başlıca belirtileri arasında gösterilemez.?
Doğru Cevap: "E" İdrarını tutma
Soru Açıklaması
24.
Hangisi Bireylerin afetlere karşı duygusal tepkilerinden değildir.?
Doğru Cevap: "E" Değerli hissi
Soru Açıklaması
25.
Hangisi Bireylerin afetlere karşı bilişsel tepkilerinden biridir.?
Doğru Cevap: "A" Kendini suçlama
Soru Açıklaması
26.
Hangisi Bireylerin afetlere karşı sosyal tepkilerinden biridir.?
Doğru Cevap: "E" Ümitsizlik, karamsarlık
Soru Açıklaması
27.
Birinci dünya savaşı sonrası savaşa katılan askerlerde çok sık görülen travmanın adı nedir.?
Doğru Cevap: "C" Bomba şoku
Soru Açıklaması
28.
Tarihte ilk defa sivillerin hedef alındığı savaş hangisidir.?
Doğru Cevap: "A" Birinci dünya savaşı
Soru Açıklaması
29.
Dünya'da sivil yerleşim birimlerine yönelik ilk bombardıman, Alman zeplinlerinin 1915 yılında hangi ülkeye saldırmasıyla başladı.?
Doğru Cevap: "B" İngiltere
Soru Açıklaması
30.
ikinci dünya savaşında hangi ülkede sivil ölümler asker ölümünden daha fazla olmuştur.?
Doğru Cevap: "C" Çin
Soru Açıklaması
logo
Afetlerde Toplumsal Olaylar
Bahar Vize
31.
Aşağıdakilerden hangisi 2.dünya savaşında sivil ölümlerin yüksek olmasının nedenleri arasında gösterilemez.?
Doğru Cevap: "E" Savaş sırasında çıkan orman yangınları
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi Vietnam savaşında ABD tarafından kullanılan kimyasalların Vietnam toplumunun üzerinde bıraktığı etkilerden biri değildir.?
Doğru Cevap: "E" Vietnam Sendromu
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi savaşların Birey ve toplumlarda neden olduğu travmalardan biri değildir.?
Doğru Cevap: "E" Olumlu kişilik gelişimi
Soru Açıklaması
34.
Suriye iç savaşının neden olduğu en büyük toplumsal olay nedir.?
Doğru Cevap: "D" Göç
Soru Açıklaması
35.
Vietnam Sendromu nedir.?
Doğru Cevap: "A" Ortama ayak uyduramama durumu
Soru Açıklaması
36.
"Agent Orange" nedir?
Doğru Cevap: "A" Zirai ilaç
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi Agent Orange'ın etkilerinden biri değildir.?
Doğru Cevap: "E" Bitki örtüsünün yenilenmesi
Soru Açıklaması
38.
Deprem sonrasında toplumsal yapıda öne çıkan yoksunluklar arasında hangisi yer almaz.?
Doğru Cevap: "E" Zemin
Soru Açıklaması
39.
Afetin türü ne olursa olsun Dünya'da yaşanan afetlerde toplumsal olayların ana kaynağı nedir.?
Doğru Cevap: "B" Afetin iyi yönetilememesi
Soru Açıklaması
40.
1923 Kanto (Tokyo-Yokohama) Depremi sonrasında meydana gelen toplumsal olay aşağıdakilerden hangisidir.?
Doğru Cevap: "A" Göçler ve yangınlarda hayatını kaybedenler
Soru Açıklaması
logo
Afetlerde Toplumsal Olaylar
Bahar Vize
41.
Depreme hazırlıksız yakalanan Japonya'da kaos hakim olmuş ve bu kargaşa ortamında deprem bölgesinde özellikle Kore'lilerin ......... planlarının olduğu dedikoduları yayılmıştır.Toplumda endişe ve korkuya neden olmuştur.Boşluğu doldurunuz
Doğru Cevap: "A" Yağmalama
Soru Açıklaması
42.
Büyük Hanşin depreminde ölümlerin %80 ni hangi sebepten olmuştur.?
Doğru Cevap: "C" Eski ahşap evlerin yıkılması
Soru Açıklaması
43.
Hangisi Kobe depreminin birincil etkileri arasında gösterilemez.?
Doğru Cevap: "E" Yangınların kısa sürede etkisini azaltması
Soru Açıklaması
44.
Kobe depreminin birincil etkilerin tamamı toplumda ikincil etkilerin oluşmasına neden olmuştur. Bu toplumsal etkiler den aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir.?
Doğru Cevap: "A" Sadece toplumun %3'ü sigortalıydı
Soru Açıklaması
45.
20. yy da ülkemizin yaşamış olduğu en büyük felaket aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Erzincan depremi
Soru Açıklaması
46.
Hangisi Erzincan depreminin etkilerinin daha büyük olmasının nedenlerinden değildir.?
Doğru Cevap: "E" Depremin kırsalda olması
Soru Açıklaması
47.
1939 Erzincan depremi hangi toplumsal olay açısından dünyaya "insanlık dersi" verecek niteliktedir?
Doğru Cevap: "C" Görev alan mahkumların hiçbirinin kaçmıyor olması
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi Güney Marmara depreminin toplumsal etkilerinden biri değildir.?
Doğru Cevap: "E" Prefabrik binaların boşaltılmamasına direniş gösterilmemiştir
Soru Açıklaması
49.
Türkiye’de 1999 güney marmara 2003 Bingöl ve 2011 Van depremlerinin neden olduğu afetlerde meydana gelen bazı toplumsal olayların başlıca sebepleri aşağıdakilerden hangisidir.?
Doğru Cevap: "D" Afetin iyi yönetilememesi
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi 2003 Bingöl depreminde toplumsal olayların meydana gelmesinde etken olmuştur.?
Doğru Cevap: "A" Devletin ilgisizliği ve Halkın ihtiyaçlarının zamanında karşılanmaması
Soru Açıklaması
logo
Afetlerde Toplumsal Olaylar
Bahar Vize
51.
Aşağıdakilerden hangisi 1999 yılında Güney marmara depremleri sonrası meydana gelen toplumsal olaylardan değildir.?
Doğru Cevap: "A" Bilim insanları tarafından depremin tahmin edilemediğinden yapılan yürüyüşler
Soru Açıklaması
52.
17 Ağustos 1999 Marmara depreminde can kaybının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir.?
Doğru Cevap: "D" Kötü bina kalitesi ve çarpık kentleşme
Soru Açıklaması
53.
Türkiye'nin afet yönetimi açısından önemli bir yol katettiğini ancak hala birçok eksikliğin de devam ettiğini göstermesi açısından önemli olan deprem hangisidir.?
Doğru Cevap: "C" Van
Soru Açıklaması
54.
Van Depreminde Hafızalarda pozitif olarak kalan gelişme aşağıdakilerden hangisidir.?
Doğru Cevap: "A" Deprem bölgesi dışındaki halkın deprem bölgesine yardım seferberliği başlatmış olması
Soru Açıklaması
55.
Çernobil'deki kaza, santralin soğutma sistemiyle ilgili tasarım hatasını telafi edebilecek bir deneyin yapılması sırasında olmuştur.Aşağıdakilerden hangisi kazanın oluşumuna etki etmiştir.?
Doğru Cevap: "A" Güvenlik sistemlerinin devre dışı bırakılması
Soru Açıklaması
56.
Çernobil kazasında radyasyona maruz kalan küçük çocuklar ve bebekler arasında .......vakalarında önemli bir artış olduğu gözlemlenmiştir.Boşluğu doldurunuz.
Doğru Cevap: "C" Tiroit kanseri
Soru Açıklaması
57.
Çernobil kazası sonrası civar ülke insanların üzerinde ne tür bir etkisi olmuştur.?
Doğru Cevap: "A" Panik ve Ölüm Korkusu
Soru Açıklaması
58.
Çernobil olayı toplumda hangi kavramının yerleşmesine neden olmuştur.?
Doğru Cevap: "B" Nükleer Güvenlik
Soru Açıklaması
59.
Aşağıdakilerden hangisi 2011 Fukushima Afetinin meydana gelmesinin nedenidir.?
Doğru Cevap: "D" Depremin neden olduğu Tsunami dalgaları
Soru Açıklaması
60.
Fukushima afetinin atmosfer ve denizlerdeki etkisi nedir.?
Doğru Cevap: "A" Radyoaktif kirlenme
Soru Açıklaması
logo
Afetlerde Toplumsal Olaylar
Bahar Vize
61.
Gaz trajedisi olarak da bilinen afet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bhopal Afeti
Soru Açıklaması
62.
Bhopal gaz sızıntısında Binlerce insan olay sabahı hayatını kaybetmiştir aşağıdakilerden hangisi ölümlerin sebeplerinden biri değildir.?
Doğru Cevap: "E" Nefes darlığı
Soru Açıklaması
63.
insan/teknolojik kaynaklı afetlerin başlıca sebebi ....... faktörüdür. Boşluğu doldurunuz
Doğru Cevap: "C" İnsan
Soru Açıklaması
64.
Aşağıdakilerden hangisi Bhopal afetin toplum üzerinde etkisinin daha büyük olması nedenlerinden biri değildir.?
Doğru Cevap: "E" Risk değerlendirmelerinin ve tatbikatların yapılması
Soru Açıklaması
65.
Hangisi Bhopal afeti insanlar üzerindeki akut etkilerden biri değildir.?
Doğru Cevap: "E" Döküntü
Soru Açıklaması
66.
Olası tehlikenin gerçekleşmesi halinde uygulanacak müdahale ve eylemlerin planlanması ve bu müdahale ve eylemler için eğitim, tatbikat, malzeme vb. ihtiyaçların karşılanması" aşaması afete yönelik çalışmaların hangisini tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Hazırlık aşaması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.