Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Değişti

admin
Haziran 24, 2017

Anadolu Üniversitesine bağlı fakültelerin, yüksekokulların, meslek yüksekokullarının ve Devlet Konservatuvarının önlisans ve lisans programlarında uygulanacak eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler şu şekildedir:

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar bölümünde öğretim yılı maddesinde yapılan değişiklik şu şekildedir:

Eski hüküm: Birim yönetim kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda açılabilecek dersler ve uygulama koşulları, 16 Mayıs 2016 tarihli ve 29714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yaz okuluna katılıp katılmamak öğrencinin isteğine bağlıdır.

Yeni hüküm: Birim yönetim kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda açılabilecek dersler ve uygulama koşulları, “Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği”ne uygun olarak ilgili birim yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yaz okuluna katılıp katılmamak öğrencinin isteğine bağlıdır.

Öğretim esasları maddesinde yapılan değişiklik şu şekildedir:

Eski hüküm: Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme göre yürütülür. Ders planında yer alacak dersler, programdan çıkarılacak dersler ve bunların yerine intibakı yapılacak dersler, birim kurulunun önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.

Yeni hüküm:  Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme göre yürütülür.

Diğer üniversitelerden ders alma maddesinde yapılan değişiklik şu şekildedir:

Eski hüküm: Üniversitede öğrenimine devam eden ve güz/bahar döneminde mezuniyet aşamasında olan öğrenci, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili birimin yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla diğer yükseköğretim kurumlarından ders/dersler alabilir. Ancak bu öğrenci herhangi bir dersi, Anadolu Üniversitesinden en az 1 kez alıp devam koşulunu sağlamadıkça başka bir yükseköğretim kurumundan alamaz. Değişim programları, özel öğrenci statüsüyle ve çift diploma programıyla diğer yükseköğretim kurumlarına giden öğrenciler ile çift anadal öğrencileri bu koşula tabi değildir.

Yeni hüküm: Üniversitede öğrenimine devam eden ve güz/bahar döneminde mezuniyet aşamasında olan öğrenci, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili birim yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla diğer yükseköğretim kurumlarından içeriği ve kredisi eşdeğer ders/dersler alabilir.

Sınavlar ve değerlendirme maddesinde yapılan değişiklik şu şekildedir:

Eski hüküm: Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için mazerete konu olan dersin/derslerin sınavının/sınavlarının yapıldığı tarihi izleyen beş iş günü içinde mazeretini gösterir belgeyi, bir dilekçeyle birlikte kayıtlı olduğu birime teslim etmesi gerekir.

Yeni hüküm: Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için sınavların sona erdiği tarihi izleyen üç iş günü içinde mazeretini gösterir belgeyi, bir dilekçeyle birlikte kayıtlı olduğu birime teslim etmesi gerekir.

Not ortalamaları maddesinde yürürlükten kaldırılan hüküm: Öğrenci herhangi bir dersi, Anadolu Üniversitesinden en az 1 kez alıp devam koşulunu sağlamadıkça başka bir yükseköğretim kurumundan alamaz. Ancak değişim programlarıyla, özel öğrenci statüsüyle ve çift diploma programıyla diğer yükseköğretim kurumlarına giden öğrenciler ile çift anadal öğrencileri bu koşula tabi değildir. Yönetmelik değişikliği için TIKLAYINIZ.Kaynak

Güz Dönem (Vize) Sınavları
01 ARALIK – 02 ARALIK 2018
Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD a... Devamı

İstanbul Auzef Harç Metaryal Eğitim ücretleri ; SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA  (AÇIK ÖĞRETİM) DÖNEMLİK TOPLAM ÜCRET  Sosyal Hizmet 950 TL –  Acil ... Devamı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 5’lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu için görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 5’lik Sistemin 1... Devamı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu için görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 4’lük Sistemin 1... Devamı

2016 yılı Sağlık Lisans Tamamlama Yerleştirme Puanları ; Yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamalarının 2 ile çarpılarak elde edilen ... Devamı

Öğrenim türü örgün, aöf ve uzaktan eğitim olmak üzere 2016 Sağlık Lisans Tamamlama üniversite kontenjan sayısı 39.640 adettir. Örgün eğitim kontenjan... Devamı