İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

1-İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi çerçevesinde aşağıda yer alan tehlike sınıflarından hangisi yanlıştır? Kimyasal ya da biyolojik maddeler

Mekanik Elektrik

Yangın ve patlama

Trafik kazaları

 

2-Aşağıdakilerden hangisi toksik bir tozdur?

Silis tozu

Kömür tozu

Mermer tozu

Kurşun tozu

 

 

3- Aşağıdakilerden hangisi stresten korunmada en etkili yöntemdir?

Ekip çalışmaSI

Kişisel koruyucular

Vardiyalı çalışma

İş değiştirme

İstirahat

 

 

4-Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme raporunda yer almaz?

Yapılan işin tanımlanması

Alınması gereken kontrol önlemleri

Tehlikenin yeri

Mevcut riskler

Risklerden etkilenen çalışanların listesi

 

 

5- İş yerlerinde çalışanların sağlığına etki eden faktörlerden hangisi fiziksel etkenlerden değildir?

Vibrasyon (titreşim)

Havalandırma

Gürültü

Boyalar

Radyasyon

 

6-Aşağıdakilerden hangisi kaza/hastalık analizinin nedenleri arasında sayılamaz?

Monotonluk

Terfi edememe

Yönetim-çalışan ilişkisinin zayıf olması

Moral bozukluğu

Ağır iş yükü

 

7- İşe iade davasının hangi süre içerisinde açılması gerekir?

On beş gün

Üç ay

6 ay

Beş iş günü

Bir ay

8- DNA zincirine bir organik baz eklenmesi, çıkarılması ya da mevcut bir bazın başka bir baza dönüştürülmesi ile kalıtsal hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandırabilen maddelere ………… maddeler denir. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

kanserojen

mutajen

duyarlaştırıcı

tahriş edici

tehlikesiz

 

 1. Mühendislik önlemlerini uygulamak
 2. Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek

III. Toplu koruma önlemlerini, kişisel korunma önlemlerine tercih etmek

 1. Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak
 2. Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak

9- Yukarıda sıralanan iş yerindeki riskleri kontrol altına alma yöntemlerinin öncelikli olandan daha az öncelikli olana doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

IV – II – III – I – V

 

10- Aşağıda verilen meslek dallarının hangisinde çalışılan ortamda biyolojik risk etmenlerine maruziyet

söz konusu değildir?

Hayvan bakım merkezleri

Torna tesviye atölyeleri

Hayvansal yem üretim tesisleri

Berberler/kuaförler

Süt ve ürünleri işleme tesisler

 

11-İşin düzenlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Fazla çalışma, kanunda yazılı şartlar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır.

18 yaşını doldurmamış kişilere, sağlık durumu nedeniyle fazla çalışma yapamayacağını doktor raporu

ile belgeleyenlere, gebelere, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçilere fazla çalışma yaptırılamaz.

Normal çalışma süresi haftada en çok 40 saattir.

Gece çalışması, saat 20.00-06.00 arasına rastlayan dönemde yapılan çalışmadır.

İşçinin fazla çalışmaya muvafakat etmesine rağmen fazla çalışmaya katılmaması durumunda işveren,

işçinin sözleşmesini haklı nedenle sona erdirebilir.

 

12- İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski

yüksek olan, etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunan biyolojik etkenlere ne ad verilir?

 1. grup biyolojik etkenler
 2. grup biyolojik etkenler
 3. grup biyolojik etkenler
 4. grup biyolojik etkenler
 5. grup biyolojik etkenler

 

13- Aşağıdakilerden hangisi ergonomi biliminin hedeflerinden biri değildir?

 

Çalışma ortamındaki bulaşıcı hastalıklara neden olan mikroorganizmaları yok etme

 

 

14- Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde stres yaratan etkenler arasında değildir?

 

Etkin kayıt ve iletişim sistemi

 

 

 

 

 

 

15- TS OHSAS 18001 standardı hangi yönetim sistemini temsil etmektedir?

Kalite Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Risk Yönetim Sistemi

Tehlike Yönetim Sistemi

 

16-Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunması hakkındaki yönetmeliğe göre en düşük maruziyet eylem değeri ne kadardır?

 

80 db

 

17- Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde maruz kalınan biyolojik risk etkenlerinden biri değildir?

Virüsler

Hücre kültürü örnekleri

Kimyasal maddeler

Bakteriler

İnsan parazitleri

 

18- Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisi basit boğucu gazlar sınıfında yer almaz?

Metan

Azot

Karbonmonoksit

Karbondioksit

Asetilen

 

19- Aşağıdaki fiziksel risk etmenlerinin hangisinden dolayı azot narkozu görülebilir?

Gürültü

Basınç

Termal konfor

Titreşim

Radyasyon

 

20- Kıdem tazminatı kural olarak kaç günlük ücret üzerinden ödenir?

30 gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar soruları

 1. Aşağıdakilerden hangisi Ms windows işletim sistemi’nde bir pencereyi aktif hale getirmek için kullanılan klavye kısayoludur ?

 

Alt + Tab

 

 

 1. I Aç ( Ctrl + A )

II Yeni ( CTRL + N )

III Kaydet ( CTRL + S )

Yukarıdaki Not Defteri Komutları ve klavye kısa yolu eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur ?

 

II ve III

 

 1. I Enfazla 255 karakter kullanılır

II > ? * / Gibi karakterler kullanılamaz

III Nesne kullanımda iken isim değiştirilebilir

IV F2 Tuşu ile nesne isim çervecesi aktifleşir

 

Nesne isimlendirme ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri doğrudur ?

 

I , II , IV

 

 1. I Dosyaları klasörleri ve programları arama

II Bilgisayar ayarlarını düzenleme

III Bilgisayarı kapatma

 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri başlat menüsü kullanılarak yapılabilir ?

 

I , II , III

 

5.Nesnelerin geri dönüşüm kutusuna gönderilmeden kalıcı olarak silinmesi işlemi sırasında hangi tuşa basılı tutulmalıdır. ?

 

Shift

 

6.Aşağıdakilerden hangisi 3.kuşak bilgisayarların karakteristik donanım unsurudur ?

 

Entegre devre

 

7.Bilgisayar ağlarının yayılma alanı olarak en küçüğü ……. dır . Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ?

 

LAN

 

8.Aşağıdaki veri yollarından hangisi yanlız ekran katır tarafından kullanılır ?

 

AGP

 

 1. I Nokta vuruşlu yazıcı – şerit mürekkep

II Satır yazıcı – toner

III Mürekkep püskürtmeli yazıcı – kartuş

Yukarıdaki yazıcı türü ve kullanılan malzeme eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur ?

 

I Ve III

 

10.Windowsta nesne yapıları hiyerarşik olarak sıralandıgında aşağıdakilerden hangisi en dışta yer alır ?

 

MASAÜSTÜ

 

11.Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın sahip oldugu donanımların listelenmesini sağlayan denetim masası bileşenidir ?

 

AYGIT YÖNETİCİSİ

 

12.Aşağıdaki ayarlardan hangisi denetim masasından yapılamaz ?

 

Yazım ve Dilbilgisi

 

 1. I Anabellek birimi

II Rastgele erişimli bellek

III Ön bellek

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ram ile aynı anlamdadır ?

 

I , II , III

 

 1. I Klavye

II Yazıcı

III Hoparlör

IV Tarayıcı

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri bilgisayar donanım yapısında çıkış birimidir ?

 

II ve III ( Yazıcı ve hoparlör )

 

 1. Bir işletim sisteminde Çok sayıda programın CPU’yu eş zamanlı kullanmasına izin verme özelliğine ne ad verilir ?

 

Çoklu İşlem

 

 1. Aşağıdaki kötü amaçlı yazılımlardan hangisinin çalışması için mutlaka internet bağlantısı gerekir ?

 

CASUS YAZILIM

 

 1. Bilgisayar sistemindeki tüm donanım ve yazılım birimlerine yönelik ayarların yapılabildiği wondwos bileşeni aşagıdakilerden hangisi ?

 

DENETİM MASASI

 

18.Bir hard diskte tüm plakların her iki yüzünde bulunan ve aynı hizada birbirinin izdüşümü olan izlere … olarak isimlendirilir . Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ?

 

SİLİNDİR

 

 1. 8 bitlik ASCİİ kodlama sisteminde kaç farklı karakter temsil edilebilir ?

 

256

 

20.Aşağıdaki ayarladan hangisi fare ayarları denetim masasindaki sekmelerden biri değildir ?

 

TIKLAMA

 

 

Çalışma ilikikileri ve etik

 

1- calısma ılıskılerınn ve endustrıyel demokrasınn baslangıcı kabul edılen tarih?

1879 fransız ihtilali

2- amerıkada baslayan escı ısveren ılıskılerınde devletın mudelhalesı zorunlu kılan ve kısa surese

tum dunyaya yayılan ekonomık krız ortaya cıkıs tarıhİ NE ?

Amerika’da başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan 1929 dünya ekonomik krizi,

3- takım olustrma surecnn evrelernden dgldr?
cevap:yanılma

4 ortak normlar paylasan ve ortak amaclar dohrultusunda bırıbırılrıylr ıltısım ıcınde bylunn bıreyler topluluguna ne dnr?

grup

5- calısma ılıskılerınm gecrdıgı asammalr dıkkate alındıgında ılk asama?
Kitle

6- calısma ılıskılernn gunumzuzde kendısıne konu edndgı sektr hangısı ?
tum sektorler

7- 2822 sayılı toplu iş sözleşmesine …..

cevap: işçi sendikası

8- calısma ılıskıler sıstemnde temel aktrler arasnda yer almaz?
Vakıf ve dernek

9- sozel yetenege sahıp baskalarını kolay etkıleyebılen guc ve staduyu bu yolla kolay ednn avukatlık gıbı hakl ve ılıskler uygun tıp hangısıdir?
Girişken tip

10- kısılıgın dogustan geldıgını cevrennn etkısınn mınunmm oldugu yaklasım

cvp:nomotetik

11- sistem teorisi kitabı kimin?

Dunlop

12- 60’lık sendika 20’li yıllarda kaça inmiştir ?

10

13- neoliiberal politikkalrın gelişöessiile dünya genelinde yüzde 60 a ulaşan oran 2000 yılarda yüzde kaçtır ?

10

14- Çalışma ilişkilerinin doğrudan amaçları arasında yer almaz?

işci toplum ilişkisinin sağlıklı gelişimini sağlamak
15- çalışma ilişkilerinin gelişiminde ve bir disiplin olarak önem kazanmasında doğrudan katkısı olmayan bilim dalı?

Coğrafya

16- 2822 sayılı toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt kanunun 2. madesine göre ihtiyaç duyulan kurum?

Sendika

17- insani değerlerin doğası ile ilgi tanımlamalardan hangisi yanlıştır.?

Fiziksel gelişimi ile doğru orantılıdır

18- bireyin;kendine özgü eylem,tepki,arzu,düşünce ve hislerini yansıtan ve onu diğerlerinden ayıran kalıcı özelliklerin tümüne ne ad verilir?

mizaç

19- Müzakere gruplarına geniş bir özgürlük tanıyan liberal-kolektişvizm anlaıyışına göre çözüme ulaştıracak ve çalışanı cret düzenlemeleri konusunda söz sahibi kılarak endüstriyel demokrasiyi doğuracak olan süreç aşağıdalikerden hangisidir.

Toplu pazarlık

20- GÜNÜMÜZ KURUMSAL İŞLETMELERİİN PROFESYONEL YÖNETİCİLERİNE VERİLEN İSİM
Ceo

21- bireylerin henüz üyesi olmadığı ancak üye olmak için çaba gösterdiği,bir şeyin doğru vya yanlş mükemmel yada degersiz oldgna karar verirken deger normlarını kendine özgü ölçü kabul ettiği grup türü
Referans

 

İngilizce

1-Penguins are small birds

Cevap : live

2-Esra : What’s your in your hand

Cevap : my

3-I usually stay at home and study lesson

Cevap: What do you do in your free time

4-The mother lion _________

Cevap: hunted

5- There ________a big university in our city

Cevap :is

6-There _______a lot of lakes in Isparta

Cevap: are

7- Kerem: ______________
Cansu: It is on Saturday next weekend

Cevap: When is your birthday party

8-My father is a teacher and my mother is a housewife

Cevap: who cleans the house, washes the dishes,prepares meal

9-Mert: __________
Burak :I am twenty years old

Cevap: How old are you?

10-Father: It is very quiet here
Mother:___________

Cevap: They are playing in their rooms

11-Murat______________
Mustafa : I meet with them every weekend

Cevap : How often do you meet with your friends

12-Arzu is _____student at Ataturk University

Cevap : a

13- I was at home ___________because it snowed all day
Cevap : Yesterday

14- My brother ___________an expensive car

Cevap : has got

15- My wife always buy expensive clothes for herself

Cevap: to get something by spending money

16- Çok fazla vaktimiz yok acele et lütfen

Cevap: Hurry up please we don’t have much time.

17-____________People have got economic problem nowadays

Cevap :  A lot of

18-My father ___________an engineer in a big company

Cevap : is

19-The waiter___________the meal when the guests arrived

Cevap: was serving

20-I worked as a shop assisstant when I was a university student

Cevap : üniversite öğrencisiyken tezgahtar olarak çalıştım

 

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir