10 bin özel harekat polisi alımında 671 sayılı KHK ile KPSS şartı kaldırılmış, mülakat getirilmişti. Özel harekat polisi alımı için bu maddenin kaldırılması için yapılan başvuru Anayasa Mahkemesinde görüşüldü ve karar açıklandı. Detaylar haberimizde.

671 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerin iptal edilmesi için 125 milletvekilinin imzasıyla Anayasa Mahkemesine başvuru yapılmış, AYM tarafından başvuru 2 Kasım’da görüşülmüştü. Anayasa Mahkemesinin iptal davası hakkındaki kararı açıklandı. 671 sayılı KHK’nin 26. maddesinin iptalini de içeren iptal davasını AYM yetkisizlik nedeniyle oybirliğiyle reddetti. Bu şekilde Emniyet Teşkilatı Kanununda KHK ile yapılan değişikliğin yürürlükten kaldırılması ihtimali ortadan kalkmış oldu.

671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 24. maddesine özel harekat polisi alımıyla ilgili ifadeler eklenmişti. Bu ek madde uyarınca özel harekat polisi olarak istihdam edilecek kişilerde 28 yaşından gün almamış olmak, terhis tarihinin üzerinden 36 ay geçmemiş olmak şartları aranacaktı. Ancak askerlik şartı daha sonra kaldırılmıştı. Aynı madde KPSS şartı aranmamasını, mülakat sınavının yapılmasını öngörmüştü. Bu ifadenin değişikliği için yapılan başvuru AYM tarafından reddedilmiş oldu.

Anayasa Mahkemesinin kararında T.C. Anayasasının 148. maddesine atıf yapılıyor. Bu madde olağanüstü hal durumlarında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin Anayasaya aykırılığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine dava açılamayacağını belirtiyor. Anayasanın 121. maddesi bu yetkinin TBMM’de olduğunu ifade ediyor. Anayasa Mahkemesi bu nedenlerle 671 sayılı KHK’nin bazı maddelerinin iptali için yapılan başvuruyu yetkisizlik nedeniyle reddetti.

Kaynak linki

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir