Başbakanlık Genelgesi ile Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım sağlanmasının detayları açıklandı. İşverenlere yönelik otomatik katılım sistemi tanıtım kılavuzu da yayınlandı. 1 Ocak 2017’den itibaren kimler sisteme dahil olacak.

26 Kasım 2016 tarihli ve 29900 sayılı resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren bireysel emeklilik sistemi (BES) ile ilgili Başbakanlık Genelgesinin detayları şu şekilde. Kamu, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmasını teminen oluşturulan bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım, cayma hakkı olmak üzere çalışanların işverenleri tarafından bir emeklilik planına dâhil edilmeleri esasına dayanmaktadır.

Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa 6740 sayılı Kanunla eklenen “Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi” ile ilgili maddenin 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmesi ile hayata geçirilecek. İlgili maddeye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

1 Ocak 2017’den itibaren 45 yaşını doldurmamış ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu kapsamındaki tüm çalışanlar otomatik dahil edilecek. Kanuna göre dahil olacaklar: Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, Kamu idarelerinde Sosyal Sigortalar Kanununun yukardakine  tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar

Bu kapsamda, hem kamu kesimi hem de özel sektör işverenleri tarafından yerine getirilmesi gereken birtakım yükümlülükler bulunmaktadır. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi işverenin sorumluluğunda olup, 4632 sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesi uyarınca yükümlülüklerini ifa etmeyen işverenlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulanacaktır.

Buna göre; işverenler öncelikle, otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş bir veya birden fazla emeklilik şirketiyle anlaşmak, merkez ve/veya taşra birimleri adına emeklilik sözleşmesi imzalanmasına ilişkin olarak yetkili yöneticilerini belirlemek, kapsamda yer alan çalışanlarına emeklilik planı sunmak ve çalışanın ücretinden keseceği katkı payını emeklilik şirketine aktarmak zorundadır.

İşveren, söz konusu katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın birikiminde oluşan parasal kaybından sorumlu olacaktır. Konu hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıda yer alan İşverenlere Yönelik Otomatik Katılım Sistemi Tanıtım Kılavuzundan ulaşılabilirsiniz.

Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının, söz konusu Kanunun gerektirdiği yükümlülüklerini yerine getirmeleri, veri paylaşımına ve katkı paylarının doğru hesaplanıp tahsil edilmesine imkân sağlayacak kurum içi tedbirleri almaları gerektiği Başbakanlık Genelgesinde belirtildi. Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi maddesi için TIKLAYINIZ. Genelge  için TIKLAYINIZ.

Kaynak linki

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir