Birleştirilmiş Sınıflı Okullar Kapatılmalıdır

admin
Haziran 28, 2017

Milli eğitim sistemimizin kanayan yaralarından biridir birleştirilmiş sınıflar. Azımsanmayacak sayıda bulunan birleştirilmiş sınıflı okullar “unutulmuş” ya da “arka plana itilmiş” durumdadır. Milli Eğitim Bakanlığının 2012 yılı verilerine göre Türkiye’de ilköğretim okullarının %35 i birleştirilmiş sınıflı okullardan oluşmaktadır.