Yapılacak düzenleme cebir, tehdit, hile veya iradeyi sakatlayan başka bir neden olmaksızın mağdur ile failin evlenmesi durumunu kapsamadığı belirtilse de cinsel istismarın farklı bir şekli maalesef yok. Yasa kesinlikle geri çekilmelidir.

Öncelikle kanun metnini vermek istiyoruz ve yorumları size bırakıyoruz. Fakat her ne kadar kanunda cinsel istismar tecavüz olarak adlandırılmadığı Bakan tarafından da belirtilmiş olsa da çıkacak bu yasa ile maalesef küçük yaşta evlenme sorunu düzeltileceği belirtilse de hiç de öyle olmayacak. Sorunlar daha da büyüyecek. Tartışma ile başlayan düzenleme için Meclisi sağduyuya ve küçük yaşta evlilik ile ilgili olduğu belirtilen düzenlemede cinsel istismar ile ilgili tüm hükümleri kaldırması gerekiyor.

Teklif şu şekilde: Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16 Kasım 2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza  Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesindeki koşullara bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir.

Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkındaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazın ortadan kaldırılmasına karar verilir denilmektedir.

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına eklenen bu geçici madde neyi çözecek! Mağdurla failin evlenmesi küçük yaşta evlenme sorunu ile ne alakası vardır tartışmak bile istemiyoruz. Umarı bu düzenleme kamuoyunun baskısı ile de geri çekilir ve daha yapıcı bir çözüm üretilir.

bb.jpgkanun.jpg

Kaynak linki

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir