Eğitim Club
logo
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Güz Vize
1.
Nesnenin belli bir projeksiyon ve referans sitemine göre
konumlanmış olduğu koordinatlara ne denir.?
Doğru Cevap: "A" Lokasyon
Soru Açıklaması
2.
Coğrafi nesneye ait fiziki olarak var olmayan ve ölçülemeyen sözel bilgiye ne denir?
Doğru Cevap: "D" Öznitelik Bilgisi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerin Hangisi Nesnenin diğer nesnelerle olan mekânsal ilişkisinin tanımlanmasıdır.?
Doğru Cevap: "A" Topoloji Bilgisi
Soru Açıklaması
4.
CBS’nin tarihsel gelişimi ilk olarak Hangi tarihte başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" 1832
Soru Açıklaması
5.
Modern CBS’nin ilk örneği hangi tarihte olmuştur ?
Doğru Cevap: "D" 1854
Soru Açıklaması
6.
Hangisi Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Bileşenleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Mekan
Soru Açıklaması
7.
Coğrafi bilgi sistemine yönelik bir yazılımda olması gereken temel unsurlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Yüksek hızlı bilgisayarlarda çalışabilmelidir
Soru Açıklaması
8.
Ölçüm ya da sayım yolu ile toplanan ve sayısal bir değer bildiren verilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" nicel veriler
Soru Açıklaması
9.
Nokta, çizgi veya poligonla ifade edilen veri türü hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Vektör veriler
Soru Açıklaması
10.
Hangisi Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Analitik Fonksiyonları Arasında Değildir?
Doğru Cevap: "E" Modelin oluşturulması fonksiyonları
Soru Açıklaması
logo
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Güz Vize
11.
Genel itibariyle bilgisayar temelli bir sistem olup,koordinatlandırılmış coğrafi verilerin,
Üretimi ve hazırlaması,Yönetimi (depolama, bakımı ve güncellenmesi), İşleme, sorgulama ve analizi,Sunumu ve raporlanmasının yapılabildiği yazılım, donanım ve yöntemlerin tümüne birden denir ?
Doğru Cevap: "B" Coğrafi bilgi sistemi
Soru Açıklaması
12.
CBS’nin yararları bakımından hangisi yanlıştır.
Doğru Cevap: "E" Facebook'ta paylaşım yapar
Soru Açıklaması
13.
Coğrafi bilgi sisteminin kurulabilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli olan elemanlar arasında hangisi yer almaz.?
Doğru Cevap: "D" resimler
Soru Açıklaması
14.
Hangisi CBS’ ye yönelik bir yazılımda olması gereken temel unsurlar arasında yer almaz.?
Doğru Cevap: "C" Sistemin Kendini Güncelleyye bilmesi
Soru Açıklaması
15.
Hangisi Coğrafi Bilgi Sistemlerindeki veri yapısı içerisinde yer almaz.?
Doğru Cevap: "A" Mutlak veri
Soru Açıklaması
16.
Hangisi Bilgi Sistemleri fonksiyonlarını genel başlıklar altında yer almaz.?
Doğru Cevap: "B" Veri Silme teknikleri
Soru Açıklaması
17.
Grafik ve sözel bilgilerin belirli bir koordinat sisteminde modellenmesi ve model sonuçlarının irdelenip yorumlanması işlemleri hangi tür analizdir.?
Doğru Cevap: "B" Konumsal Analizler
Soru Açıklaması
18.
Hangisi yüksek hassasiyetli veridir.?
Doğru Cevap: "C" Lidar
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden Hangisi Referans olarak seçilen bir nesnenin etrafında belirli bir mesafede ve/veya alanda kalan diğer nesnelerin tespit edilmesine yönelik yapılan bir analiz türüdür.?
Doğru Cevap: "B" Tampon Bölge Analizi
Soru Açıklaması
20.
Hangisi Bir bölge için elde edilmiş farklı türden verilerin bir arada kullanılması ile oluşturulan bir analiz yöntemidir.?
Doğru Cevap: "B" Bindirme Analizi
Soru Açıklaması
logo
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Güz Vize
21.
Aşağıdakilerden Hangisi Bir yamacın güneş ışınlarını alma durumuna göre konumu olarak tanımlanmaktadır.?
Doğru Cevap: "C" Bakı Analizi
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden Hangisi Doğru bir CBS uygulaması için gerekli değildir.?
Doğru Cevap: "E" Kalite Yönetimi
Soru Açıklaması
23.
Hangisi Veri kalite parametreleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Verinin Tipi
Soru Açıklaması
24.
Hangisi İdeal bir Risk yönetiminde yer almaz.?
Doğru Cevap: "D" Müdahale
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi Etkin bir kriz yönetimi içerisinde yer almaz.?
Doğru Cevap: "C" Hazırlık
Soru Açıklaması
26.
Bir cisim,bir arazi yapısı veya bir doğal olayın fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında arada herhangi bir fiziksel ilişki olmaksızın,çeşitli algılayıcı sistemler tarafından toplanan verileri yardımıyla bilgilendirme yöntemidir.
Yukarıdaki yazı neyi ifade eder.?
Doğru Cevap: "D" Uzaktan Algılama
Soru Açıklaması
27.
Hangisi Askeri istihbaratta uzaktan algılama uygulamaları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Tatbikat yapımı
Soru Açıklaması
28.
Web tabanlı CBS sistemleri genellikle kaç katmanlı CBS mimarisi kullanılır.?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
29.
Hangisi CBS ile geleneksel CBS arasındaki farklılıklar arasında yer almaz.?
Doğru Cevap: "B" ekonomik olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.