Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ticari işlemlerde taşınır rehinlere ilişkin yeni düzenlemeleri içeren 6750 sayılı Kanunu onayladığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6750 sayılı “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu”nu onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada Erdoğan’ın ticari işlemlerde taşınır rehinlere ilişkin yeni düzenlemeleri içeren 6750 sayılı Kanunu onaylayarak Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı 6750 sayılı Kanun  ile teslimsiz taşınır rehin hakkının güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılması, bu rehne konu taşınırların kapsamının genişletilmesi, taşınır rehninde aleniyetin sağlanması, rehnin paraya çevrilmesinde alternatif yolları sunarak finansmana erişimin kolaylaştırması hedefleniyor. Tapu kütüğüne herhangi bir nedenle tescil edilen taşınırlar, düzenleme kapsamında yer almayacak.

Yasa Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu yürürlükten kaldırılıyor. Yasada hüküm bulunmayan hallerde 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun taşınır rehnine ilişkin hükümleri uygulanacak. Rehin sözleşmesinin düzenlenmesi ile sicilde tesis edilen işlemler vergi, resim, harç ve değerli kağıt bedelinden muaf olacak. Bu düzenleme, yasalaşmadan önce başlatılan dava ve takiplerde uygulanmayacak.

[ad_2]

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir