Dil ve Anlatım 11. sınıf 11. SINIF DİL VE ANLATIM KAZANIM TESTLERİ

Kar uyuşuk, isteksiz ve zevksiz yağıyordu. Hava, gökyüzü
ile yeryüzünün arasını dolduran boşlukta katılaş-
mış, zaman katılığında erimişti. Kar bu katılıkta uykulu
sallanıyordu. Gökle toprak arasında bir bocalayıştı bu.
Akşam oluyordu, şehir bütün bu donmuşluk arasında
ışıklarını yakmış, bilmediği bir geceye hazırlanıyordu.
Şehrin geniş bir kaldırımının üzerinde gidip gelen
bunca insanın içinde bir kişi vardı ki kara benziyordu.
Ötekiler, kendilerinden olmayan bu adamın farkında
bile değildi. Gidişlerinde kendileri, gelişlerinde yine
kendileri vardı.
Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Dış gerçeklik yeniden yorumlanmıştır.
B) Dil duygusal, çağrışımsal özellik göstermektedir.
C) Öznel cümlelere yer verilmiştir.
D) Bilimsel bir yaklaşımla oluşturulmuştur.
E) Betimleyici unsurlar kullanılmıştır

 

Dil ve Anlatım 11. sınıf Tıkla İndir

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir