13 Aralık 2016 tarihli ve 29917 sayılı resmî gazetede Dışişleri Bakanlığı arşiv yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikten detaylar haberimizde.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği resmi gazetede yayımlanması ile yürürlüğe girdi. Yönetmelikten ayrıntılar nelerdir. Dışişleri Bakanlığı Arşiv Yönetmeliğinin amacı kapsamı ve tüm detaylar şu şekildedir.

Dışişleri Bakanlığı arşiv hizmetleri yönetmeliğinin amacı Dışişleri Bakanlığı tarafından üretilen veya başka kurumlardan alınmakla işleme konulan, arşiv malzemesi tanımına giren, Bakanlık arşivine mal edilmesi uygun görülen her türlü malzemenin tasnifine, gerekli şartlar altında korunmalarına; Devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ve ilmin hizmetinde değerlendirilmelerinin koşullarının oluşturulmasını düzenlemektedir.

Ayrıca Bakanlık arşivine dahil edilmesine veya dahil edilmekle birlikte belli bir süreden sonra muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklanması ve imhasına dair usul ve esasları düzenleyen yönetmeliktir.

Ayrıca bu yönetmelik Dışişleri Bakanlığı merkez ve yurtdışı teşkilatını kapsamaktadır.  Ayrıca yönetmelikte geçen Sorumluluk ve Arşiv Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Usûl ve Esaslar, Birim Arşivi İşlemleri, Malzemenin Birim Arşivinde saklama/devir süresi, Merkez Arşivi İşlemleri, Birim Arşivlerinden gelen malzemenin kabulü, Malzemenin Bakanlık Merkez Arşivinde tasnif işlemleri,  İmha İşlemleri ve İmha Komisyonları ve Dışişleri Bakanlığı Arşivinin Gizliliğinin Kaldırılması ve Araştırmacılara Açılması ile ilgili tüm detayları yönetmeliğin tam metninde bulabilirsiniz. Yönetmelik için TIKLAYINIZ.

Kaynak linki

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir