Milli Eğitim Bakanlığı 2017 yılı içerisin de yapacağı düzenlemeler ve değişiklikler 30 Ekim günü Resmi Gazete de yayımlanan 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine dair Kararı Eki’nde uygulanacak kararlar paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı 2017 yılı içerisin de yapacağı düzenlemeler ve değişiklikler 30 Ekim günü Resmi Gazete de yayımlanan 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine dair Kararı Eki’nde uygulanacak kararlar ile ilgili bilgilere yer verildi.

Öğretmenler yönelik planlamalar; öğretmeni yetiştiren fakülteler ile staj aldığı okullar arasında iletişimin güçlendirilmesi ve bu anlamda gelişim, performans ve kariyeri değerlendiren bir sistemin getirilmesi gerekir. İkinci olarak hizmet içi eğitimin süre ve nitelik problemleri, öğretmenlerin performanslarının değerlendirilememesi eğitimde kaliteyi düşürüyor. Tecrübe kazanmış öğretmenlerin dezavantajlı bölgelerde ki okullarda görev yapmaları için öğretmenler teşvik edilecek.

Tam gün eğitime yönelik planlamalar; 2017 yılı içerisin de tam gün eğitime geçilecek. Eğitimin her kademesinde tam gün eğitime geçilecek. İkili yani sabah ve öğleden sonra eğitime son verilecek.

Okul öncesi eğitim programında yapılan değişiklikler; il olarak okul öncesi eğitim zorunlu hale getiriliyor. Bu çerçevede okul öncesi eğitim veren kurum sayısı arttırılacak. Mevzuatta ise 3 ve 5 yaşa arası ve 5, 6 yaşında olup ilköğretime kayıt yaptırmamış çocukların eğitime katılması için destek ve bölgeler özel eğitim politikaları düzenlenecek.

5. sınıflar için ise hazırlık sınıfı getiriliyor. İlköğretimini tamamlamış orta öğretime geçecek tüm öğrenciler için ortaokul hazırlık sınıfı uygulaması getirilecek. Bu düzenlemenin amacı öğrencilerin ortaokula uyum sağlamalarına yardımcı olmak, 5. Sınıf hazırlık sınıfında yalnızca İngilizce ve Türkçe dersi verilecek. Yabancı dil eğitimini arttırmak için ilkokuldan itibaren en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecekleri düzeyde eğitim verilecek.

Okul ve kurumların performansları izlenecek, hizmet standartları belirlenecek. Rehberlik ve denetim faaliyetleri nasıl sağlanıyor, veri kaynaklarının olduğu bir bilgi sistemi oluşturulacak. Okulları denetleyen bir sistem oluşturulacak.

Kaynak

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir