Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

EK DERS KARARINDAKİ DEĞİŞİKLİK ÖĞRETMENLERİ MAĞDUR ETMEMELİ

admin
Temmuz 8, 2017

Maaş karşılığı dersi dolduramayan öğretmenlerimizden özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar birbirinden uzak noktalarda iş yerlerine intikalde maliyet açısından sıkıntıya girecektir.  Aynı şekilde kurumlar bazında norm hesaplarında eksilme, yer değiştirmelerde norm sorunu, uygulamalı eğitim için ek ders maliyetinde tasarruf, uygulamalı meslekî eğitim niteliğini olumsuz etkileyebilecektir. Bu konudaki çekincelerimizi konunun doğrudan muhatabı olan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne detaylı olarak ilettik. Ülkemiz ekonomisinin gelişmesi ve sosyal kalkınma ancak mesleki ve teknik eğitimle mümkün olabilir. Konuya taraf olmayı sürdüreceğiz. 

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

Sayı: 671-17/4710                                                                                                                         Tarih: 07/07/2017

Konu: Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara dair çekince ve taleplerimiz

T.C.

Milli Eğitim Bakanlığı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne

İlgi:  03 Temmuz 2017 Tarihli ve 30113 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde bakanlığımızca Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek ders Saatlerine ilişkin kararında değişikliğe gidilmiş, kararın 15. Maddesinde geçen; “(1) İşletmelerde meslek eğitimi yapılan okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin öğrenci, çırak ve aday çırakların işyerindeki uygulamalı eğitimini izlemek, programa uygunluğunu ve sistemin iş yerindeki işlerliğini sağlamak, meslekî rehberlikte bulunmak üzere yaptıkları bu görevler ek ders görevi sayılır.” maddeden “ek” ibaresi çıkarılarak ders görevi olarak kabul edilmiştir. 

Ders görevinin maaş karşılığı olarak belirlenmesi normunun karşılığı olarak dersini dolduramayan öğretmenler için bir avantaj gibi görünse de, bu öğretmenlerde ilgili karardan sonra ek derslerde eksilmeye yol açacağı bir gerçektir. Özellikle büyükşehirlerde görev yapan öğretmenlerin uzak işletmelere gidebilmesi ek külfetlere yol açmaktayken, ek derslerdeki eksilme ile zarar çoğalacaktır. 

Karar hükümlerinin yaz döneminde öğrencilerin işletmelerde yapmış olduğu stajları kapsamaması yerinde bir uygulama olacaktır. Çünkü öğretmenlerin yaz tatil dönemine denk gelecek bir çalışmanın zorunlu olacak ders yükü kapsamında değerlendirilmesi yönetmeliğe aykırı olacaktır. Anayasamıza göre angarya yasaktır. 

Ayrıca aynı maddenin ikinci fıkrasında (2) Bu dersler, ders dağıtım çizelgelerinde “işletmelerde meslek eğitimi” adıyla gösterilir ve işletmelerin okul ve kuruma uzaklığı, öğrenci, çırak ve aday çırak sayısı gibi kıstaslar esas alınarak okul ve kurum müdürlüğünce hazırlanacak ve millî eğitim müdürlüğünce onaylanacak programlara göre haftada; 

a) Meslekî eğitim merkezlerinde; 
1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 24 saati, 
2) Diğer il ve ilçelerde 18 saati, 
b) Diğer okul ve kurumlarda; 
1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 20 saati, 
2) Diğer il ve ilçelerde 16 saati, 
geçmemek üzere okutabilecekleri azamî ek ders saatleri kapsamında verilir.” Yazmaktadır. 

Buradaki saat kavramlarının 60 dakikalık 1 saat üzerinden olması, ders yüküne nasıl yansıyacağını belirsiz kılmaktadır. Konu ile ilgili belirsizliklerin giderilmesi gerekli olup, öğretmenler etkilenmeden yapılan yasal düzenlemelere taraf olduğumuzu belirtiriz. Gereğini arz ederiz.

Muhammet Ali GEZİCİ                                                                                                                                         Cansel GüVEN

AES Genel Hukuk ve                                                                                                                                       AES Genel Başkanı

Toplu Sözleşme Sekreteri                                                                                                                       Kaynak

Güz Dönem (Vize) Sınavları
01 ARALIK – 02 ARALIK 2018
Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD a... Devamı

İstanbul Auzef Harç Metaryal Eğitim ücretleri ; SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA  (AÇIK ÖĞRETİM) DÖNEMLİK TOPLAM ÜCRET  Sosyal Hizmet 950 TL –  Acil ... Devamı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 5’lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu için görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 5’lik Sistemin 1... Devamı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu için görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 4’lük Sistemin 1... Devamı

2016 yılı Sağlık Lisans Tamamlama Yerleştirme Puanları ; Yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamalarının 2 ile çarpılarak elde edilen ... Devamı

Öğrenim türü örgün, aöf ve uzaktan eğitim olmak üzere 2016 Sağlık Lisans Tamamlama üniversite kontenjan sayısı 39.640 adettir. Örgün eğitim kontenjan... Devamı