Eğitim Club
logo
Epidemiyoloji
Bahar Final
1.
Diyabet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Türkiye'deki diyabet prevalansı gittikçe azalmaktadır
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi olumsuz sağlık davranışlarının neden
olduğu sağlık sorunlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Eupne
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi esansiyel hipertansiyonun nedenleri
arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Renal bozukluklar ile ilgili nedenler
Soru Açıklaması
4.
Akciğer kanserinin epidemiyolojik özelikleri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Dünya genelinde kadınlarda daha fazla görülmektedir
Soru Açıklaması
5.
GLOBOCAN 2012 yılı verilerinde göre dünyada kadınlarda en
sık görülen kanser türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Meme
Soru Açıklaması
6.
Özofagus kanserinin birincil korunmasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Tütsülenmiş gıdalar tüketilmeli
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi kafa travmasının epidemiyolojik
özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Her yaş grubu için kadınlarda kafa travmalarına erkeklere göre daha sık rastlanır.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi düşmelere neden olan çevresel
faktörlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Zeminin ıslak ve kaygan olması
Soru Açıklaması
9.
Emniyet kemeri kullanma ve trafik kurallarına uyma gibi
kişiye yönelik önlemler hangi korunma önlemleri içerisinde
yer alır?
Doğru Cevap: "A" Aktif korunma
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi en sık görülen ruhsal sorunlar
arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Burkulma
Soru Açıklaması
logo
Epidemiyoloji
Bahar Final
11.
Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyen
alışkanlıklar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" Sigara kullanma
Soru Açıklaması
12.
Bazı ürünlerin üretimi esnasında ortaya çıkan zararlı maddeler, pestisitler, gübreler, farmasötikler, tüketici ürünleri ve kozmetik ürünler, çevre türlerinin hangisi içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "B" Kimyasal
Soru Açıklaması
13.
I. Demografik veriler
II. Personel kayıtları
III. Mesleki hastalıklar
IV. Olgu-kontol çalışmaları
V. Maruz kalma kayıtları
Yukarıdakilerden hangileri iş yeri düzeyinde kullanılacak veri
kaynaklarında kayıtlardan elde edilecek veriler arasında yer
alır?
Doğru Cevap: "C" I, II ve V
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi kalıtımsal bozukluklardan biri
değildir?
Doğru Cevap: "C" Şeker hastalığı
Soru Açıklaması
15.
Epidemiyolojik çalışmalarda farklı çalışmaların aynı sonucu
vermesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Uyumluluk
Soru Açıklaması
16.
Birtakım olguların ortaya çıkarılması için bilgilerin aranması ya
da bu amaçla yapılan her türlü sistemli çalışmaya verilen isim
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Araştırma
Soru Açıklaması
17.
Epidemiyolojik bir çalışmaya başlarken ortaya atığımız
teoriye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hipotez
Soru Açıklaması
18.
Küresel salgın alarmı ve yanıt ağı hangi bulaşıcı hastalık için
oluşturulmuştur?
Doğru Cevap: "C" SARS
Soru Açıklaması
19.
‘’Hastalıkların oluşmasında çevresel faktörler ve bireylerin
yaşam sitilleri etkili olmaktadır.” hipotezini ilk ortaya koyan
bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hipokrat
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi perinatal dönemi tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Gebeliğin 28. haftasından sonraki süre ve doğumdan sonra ilk 7 gün
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.