Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin karar 24 Kasım 2016 Tarihli ve 29898 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte detaylar.

Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yapılması öngörülen işlerin zamanında sonuçlandırılması için anılan kuramların ilgili birimlerinde fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline, mesai saatleri dışında yaptıkları çalışmalar karşılığında ödenecek fazla çalışma ücretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlandı.

Ödemenin usul ve esasları nasıl olacak? 6736 sayılı Kanun kapsamında fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan; Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat ve İtilaflı İşler, Uygulama ve Veri Yönetimi, Gelir Yönetimi ile Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlıklarında görev yapan personeli ile taşra teşkilatında anılan Kanun kapsamında yapılan iş ve işlemlerde görevlendirilen personeline, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Gene! Müdürlüğünde görev yapan personeli ile taşra teşkilatında görev yapan personeline fazla çalışma ücreti ödenecek.

Fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödenir. Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda elli saati geçemez. Fazla çalışmanın her bir saati için 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma ücretinin (1,74 TL) beş katı esas alınır.

Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösteren Fazla Çalışma Cetveli düzenlenir ve bu Cetvel fazla çalışma yapan personel ile birim amiri tarafından imzalanır. Bu Karar hükümlerine göre fazla çalışma ücreti alan personele, diğer mevzuat hükümlerine göre ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez.

Bu Karar kapsamında fazla çalışma yapacak personel ile diğer usul ve esasları belirlemeye ilgili kurumlar yetkili olacak. Bu Karar hükümleri, 15 Kasım 2016-31 Aralık 2016 tarihleri arasında uygulanacak. Karar için TIKLAYINIZ.

Kaynak linki

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir