Memur takipçilerimiz tarafından gönderilen soruda kaç yıl hapis cezası alan memurun memurluktan atılacağı sorulmuştur. Hapis cezası olan memur olabilir mi, kaç yıl hapis cezası olan memur olabilir detaylar haberimizde yer almaktadır.

My Memur olarak tarafımıza iletilen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. My Memur takipçisi olan bir okurumuz kaç yıl ceza alan memurun memurluktan atıldığı yönünde tarafımıza bir soru yöneltmiş. Bizde My memur olarak konu ile alakalı 657 sayılı Devlet Memurları kanunu inceledik ve durumu sizlerle paylaşmaya karar verdik.

657 sayılı devlet memurları kanununun memurluğun sona ermesi ile alakalı hükümlerin yer aldığı 98’nci maddesinin b fıkrasında Memurların, Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi durumunda memurluğun sona erdirileceği belirtilmektedir. Memur olmak için aranan şartlar ise ilgili kanunun 48’nci maddesinde açıklanmıştır.

İlgili Maddede; Memurlar ile alakalı kasten bir suç işlenmesi nedeniyle bir yıl veya daha fazla hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmama şartının arandığı belirtilmektedir.

İlgili maddeler değerlendirildiğinde Memur yukarıda sayılan suçlar işlemesi ve 1 yıldan fazla hapis cezası alması durumunda 657 sayılı kanunun 98’nci maddesince memuriyetten çıkarılacağını düşünmekteyiz. 

Kaynak

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir