Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte, MYO Temin Yönetmelik Değişiklikleri

admin
Haziran 24, 2017

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca temin edilerek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında eğitime alınacak öğrencilerde aranacak şartlar ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisince temin edilerek eğitime alınacak öğrencilerde aranacak şartlar ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları olarak değiştirildi.

Temin merkezleri tanımı temin merkezi olarak değiştirildi ve tanımı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin temin faaliyetlerine yönelik kadrolanmış birimini oldu.

Adaylar için duyuru, başvuru zamanı ve şekli, adayların çağırılması  maddesinde yapılan değişiklik şu şekildedir:

Eski hüküm: Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına giriş sınavlarına ilişkin duyurular, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Başkanlık resmi internet sayfalarında veya diğer uygun iletişim araçlarıyla yapılır. Başvuruların hangi tarihler arasında ve nereye yapılacağı ile başvuru tarihlerinin değiştirilmesi veya süresinin uzatılmasına ilişkin hususlar her yıl için Temin Merkezlerince belirlenir.

Yeni hüküm: Fakülte ve Meslek Yüksek Okullarına giriş sınavlarına ilişkin duyurular, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sayfalarında veya diğer uygun iletişim araçları ile yapılır. Başvuruların hangi tarihler arasında ve nereye yapılacağı ile başvuru tarihlerinin değiştirilmesi veya süresinin uzatılmasına ilişkin hususlar her yıl için Temin Merkezince belirlenir.”

Sınav komisyonlarının oluşturulması maddesinde yapılan değişiklikler:

Eski hükümler:

Merkezi Sınav Komisyonu: Komisyon başkanı en az albay rütbesinde ve ikisi öğretim elemanı olmak üzere beş personelden oluşur.

Mülakat Sınav Komisyonu: Mülakat sınav komisyonu, bir üstsubay başkanlığında, iki subay, bir öğretim elemanı ile psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu bir kişi olmak üzere beş personelden oluşur. Mülakat Sınav Komisyonu üyelerinin kimlerden oluşacağı; Başkanlık, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının Temin Merkezleri, Personel Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığında ilgili birimlerin Başkanı veya yetkilendireceği personelden oluşan üst komisyon tarafından, liste halinde belirlenir. İhtiyaca göre birden fazla mülakat sınav komisyonunun kurulması halinde, personelin hangi mülakat sınav komisyonunda görev yapacağı, mülakatın yapılacağı gün, ilgili personelin ve personel temin merkezinden yetkili bir personelin hazır bulunduğu ortamda kura ile belirlenir ve müşterek tutanakla imza altına alınır.

Yeni hükümler:

Merkezi sınav komisyonu: Komisyon, başkanı en az albay rütbesinde ve biri öğretim elemanı olmak üzere üç personelden oluşur. Komisyon Bakan oluru ile belirlenir. Sınavların mevzuata uygun olarak yapılmasını takip ve kontrol eder.”

Mülakat komisyonu: İçişleri Bakanının, biri öğretim elemanı (sivil veya subay) ile biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu kişi olmak üzere görevlendireceği beş personelden oluşur. İçişleri Bakanınca üyeler arasından biri Başkan olarak görevlendirilir. İhtiyaca göre birden fazla mülakat sınav komisyonunun kurulması halinde, personelin hangi mülakat sınav komisyonunda görev yapacağı, mülakatın yapılacağı gün, ilgili personelin ve personel temin merkezinden yetkili bir personelin hazır bulunduğu ortamda kura ile belirlenir ve müşterek tutanakla imza altına alınır.”

Temin işlemlerinin tek elden yürütülmesi  maddesi Personel görevlendirilmesi olarak değiştirildi. Yeni madde içeriği de şu şekildedir:

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Akademide öğrenim görecek personelinin temin işlemleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Temin Merkezi tarafından tek elden yürütülür. Sınav komisyonlarında görev alacak tüm personel (üye ve başkanlar) Bakan tarafından görevlendirilir. Bakan komisyonlara Akademi personeli, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, Bakanlığın diğer personeli ile diğer kurum ve kuruluş personelini görevlendirebilir.

Jandarma personeli ile Sahil Güvenlik personeli içinden bu faaliyetlerde görevlendirilebilecek personel her yıl Ocak ayında Akademi tarafından Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilerek belirlenir; Jandarma personeli ile Sahil Güvenlik personeli içinden sınav komisyonlarında yer alacak personel havuzu Bakan onayı ile kesinleşir. Temin faaliyetlerinde oluşturulan komisyonlara Bakan tarafından bu havuzdan görevlendirme yapılabileceği gibi diğer personel arasından da görevlendirme yapılabilir.

Komisyonlarda görevlendirilecek tüm personelin arşiv araştırması yapılması zorunludur.”

Eski hüküm: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel temin işlemleri, Temin Merkezleri ile de koordine edilerek tek elden yürütülebilir. Bu durumda işlemleri yürüten komutanlığın personeli haricindeki komutanlık personeli işlemlerin yürütülmesini takviye eder veya bu süreçte hazır bulunur. Yönetmelik değişikliği için TIKLAYINIZ.Kaynak

Güz Dönem (Vize) Sınavları
01 ARALIK – 02 ARALIK 2018
Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD a... Devamı

İstanbul Auzef Harç Metaryal Eğitim ücretleri ; SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA  (AÇIK ÖĞRETİM) DÖNEMLİK TOPLAM ÜCRET  Sosyal Hizmet 950 TL –  Acil ... Devamı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 5’lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu için görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 5’lik Sistemin 1... Devamı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu için görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 4’lük Sistemin 1... Devamı

2016 yılı Sağlık Lisans Tamamlama Yerleştirme Puanları ; Yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamalarının 2 ile çarpılarak elde edilen ... Devamı

Öğrenim türü örgün, aöf ve uzaktan eğitim olmak üzere 2016 Sağlık Lisans Tamamlama üniversite kontenjan sayısı 39.640 adettir. Örgün eğitim kontenjan... Devamı