BASK Genel Başkan Bayram Zengin, 25 Ağustos Cuma günü kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemesi yapılacağını hatırlatarak Hükumetin işçi-memur ayrımı yapılmaksızın Kurban Bayramı öncesinde memurlara seyyanen birer maaşları tutarında ikramiye vermesini istedi.

Konuyla ilgili olarak bir basın açıklaması yapan BASK Genel Başkanı Bayram ZENGİN şöyle dedi:

Memurların 2002 yılında toplu pazarlık düzenine geçmesinin 16. yılındayız. 16 yıldır BASK olarak bayram ikramiyesi talebimizi her bayram öncesi ısrarla yineliyoruz.

16 yıl boyunca 3 Cumhurbaşkanı, 5 başbakan ve 9 hükümet değişti, memurların haklı ikramiye taleplerinde bir değişiklik olmadı.

Kurban Bayramına sayılı günler kala ikramiye talebimizi bir kez daha yineliyoruz.

Memurların bu haklı talebinin imzalanan toplu sözleşme gerekçe gösterilerek kabul edilmemesi insaf ve izanla bağdaşmamaktadır.

KAMU İŞÇİLERİNE BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MEMURLARA YOK!

23 Ağustos 2017 tarih ve 30163 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamuda çalışan işçilere verilecek ilave tediyenin (ek ödeme-ikramiye) ilk yarısının 25 Ağustos Cuma günü ödeneceğinin karar altına alındığı ilan edilmiştir. Cuma günü kamu işçilerine yarım aylıkları tutarında (13 günlük ücret toplamı) ikramiye ödenecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere Ramazan Bayramı öncesinde de 23 Haziran 2017 günü yarım ikramiye ödendiği hatırlanmalıdır.

Kamu işçilerine 6772 sayılı kanun kapsamında 1957  tarihinden beri 60 yıldır ikramiye ödenmektedir.

Kamuda çalışan işçilerin yılda iki kez tam (30’ar  günlük ücret toplamı) ve 4 kez yarım (13’er günlük ücret toplamı) ikramiye aldığı,  ayrıca 750 TL tutarında da Denge Ödeneği ile birlikte toplamda 7 ikramiye veriliyor olması işçi sendikalarının gücünü, memur sendikalarının aczini göstermesi bakımından ibret vericidir.

21 Ağustosta yetkili sendikalar Hükümet arasında imzalanan ve BASK olarak toplu peşkeş olarak nitelendirdiğimiz toplu sözleşme metninde, 4688 sayılı Yasanın açık emrine rağmen  1 kuruşluk bir ikramiye yer almamıştır.

Kamu işçilerine her yıl 7 ikramiye verilirken memurlara üvey evlat muamelesi yapılmasının kabul edilebilir ve mazur görülebilir yanı yoktur.

Memurlarla ikramiyesiz  toplu sözleşmeyi Kamu İşveren Heyeti adına 22 Ağustos günü imzalayan sendikacı kökenli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu’nun, toplu sözleşmenin imzalanmasından 1 gün sonra Resmi Gazetede yayımlanan ve kamu işçilerine Kurban Bayramı öncesi  ikramiye ödenmesini öngören  Bakanlar Kurulu Kararında imzasının bulunması bir çelişki değil midir?

Memurlara ikramiye verilmemesi adalet ve eşitlik ilkesi ile bağdaşmamaktadır.

İkramiye alamayan sadece memurlardır.

Sayın Başbakanın “En düşük işçi aylığı en düşük memur aylığından az olmayacak” dediği bir ülkede, en düşük memur aylığının 2.399 TL olmasının vebali toplu peşkeşlere imza atan sendikalara aittir.

Kamu oyunun gözünün içine baka baka canlı yayında memur aylıklarına yapılan sefalet artışlarında hükümet önerisinin % 3’ten % 4’ e çıkarılmasının Memur-Sen genel başkanı tarafından “2018 yılının ilk altı ayı için yapılan ilk teklif % 33 oranında artırılmış” diye gururla (!) savunulabildiği bir ortamda, iktidarlara söyleyecek tek bir sözümüz yoktur.

Ancak; Hükumetin bu durumu fırsata dönüştürmesi ve memurlara ikramiye vermemesi adalet ve eşitlik ilkesi ile bağdaşmamaktadır.

Dini bayramlarda 1.951 TL ikramiye verilsin”  diye muhatabı olan Hükümetten değil  üçüncü şahıslardan talepte bulunan, ancak diğer yüzlerce talebi gibi ikramiye teklifini de masada bırakan  Memur-Sen’in “Memurlara ikramiye”nin olmadığı toplu sözleşmeyi hala “kazanım” zırvaları ile savunması  densizliktir.

MEMURLAR BANKALARIN İNSAFINA BIRAKILMAMALIDIR. 

Buradan hükümete bir kez daha sesleniyorum:

Kurban bayramına sayılı günle kalmıştır.

Dini bayramlar aylığından başka geliri olmayan memurlar için zor günlerdir.

Gelenek ve göreneklerimizin yaşatılmasıkurban kesme vecibesi bakımından önümüzdeki Kurban Bayramı yeni ve ilave harcamalar nedeniyle ertelenemez giderlerin yapılacağı bir bayramdır.

Başka illerde de olsa anne-baba ve diğer yakınlarını ziyaret etmeksıla-i rahim yapmak da geleneklerimizin bir parçasıdır.

Geliri sabit olan, özellikle tek maaşlı aileler;  aile büyüklerine, eşine, çoluk çocuğuna ve aile-arkadaş çevresine mahcup olmamak için söz konusu bayram harcamalarını banka kredisi kullanarak veya aile-arkadaş çevresine borçlanarak karşılamaya çalışmakta, bir sonraki bayrama kadar aylarca kredi taksiti veya borç  ödemek zorunda kalmaktadır.

Hükumet, memurları bankaların insafına terk etmemelidir.

Bu nedenle Hükümetten; yetkisini kullanarak memurlara birer maaşları tutarında bayram ikramiyesi verilmesini istiyor ve bekliyoruz.

BASK BASIN BÜROSU

[ad_2]

Kaynak

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir