Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, memurların refakat iznine ilişkin karışıklıkların giderilmesi amacıyla Çalışma Bakanlığına dilekçe gönderdi.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, memurların refakat iznine ilişkin karışıklıkların giderilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına dilekçe gönderdiklerini belirtti.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (DMK) 105’inci maddesindeki refakat izni ile ilgili hükümlerin sadece sınırlı halleri düzenlediğini belirtti. Devlet memurunun görevli bulunduğu yerdeki hastanelerin tıbbi yetersizliği sebebiyle bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavisi için il dışına sevk edilmesi halinde devlet memurlarına refakat izni verilip verilmeyeceği belli olmadığını belirtti. Devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yatarak tedavi edilmeleri sırasında refakati uygundur veya refakati zorunludur gibi ifadeler içeren raporlara istinaden Devlet memurunun söz konusu kişilere refakat edip edemeyeceğinin, bu gibi nedenlerle izinli sayılıp sayılmayacağının belli olmadığını belirtti.

Ayrıca 657 sayılı DMK’nın 105’inci maddesinin son fıkrasında belirtilen haller haricinde, Devlet memurunun görev yaptığı yerdeki tıbbi yetersizlikler nedeniyle bakmakla yükümlü olduğu kişinin tedavisi amacıyla şehir dışına sevki halinde refakatçi memura 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre gündelik ve yol giderlerinin ödeneceğinin hüküm altına alındığını, fiili olarak gerçekleşen bu duruma karşın refakat izniyle ilgili bir düzenlemeye yer verilmediğini belirtti.

Bu karışıklıklar dolayısıyla memurun refakat izni kullanmak yerine mazeret izni veya yıllık izin kullandıklarını, refakat izni hakkını kullanamadıklarını belirttiği dilekçede karışıklığın giderilmesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından talep ettiklerini söyledi.

Kaynak linki

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir