Sağlık personeli ile ilgili olarak mahkemenin verdiği karar ile tazminat hakkı kazanıldı. Riskli birim ile ilgili personelin talebini reddeden yerel mahkemenin kararı Ankara Bölge İdare mahkemesi tarafından bozuldu. Hangi durumda tazminat alınacak?

Kan merkezinde görevli sağlık personeli laborant riskli birim katsayısı almak için mahkemeye başvurmuştu. Başvurma sebebi, normal mesai saatleri içerisinde tehlike arz eden riskli birimlerde görevli oldukları zaman ile mesai saatleri dışında da tehlike arz eden yerlerde çalıştıkları zamanda tutulan nöbet karşılığının da döner sermaye ek ödemesindeki riskli birim katsayısından verilmesi talep edildi.

Personel, hastaneye yapmış olduğu başvuru reddedilmesi üzerine idare mahkemesine dava açtı. Mahkeme davadaki talebi kabul etmemesi üzerine tekrar sağlık personeli davaya itiraz etti. Sağlık personelinin itirazı sonucunda mahkeme kararını verdi.

Personelin itirazını görüşen Ankara Bölge İdare mahkemesi tarafından verilen karara göre laborant olan sağlık personelinin asıl işinin kan merkezi olduğunu fakat görevli olduğu koşullar itibarı ile acil servisin de yer aldığı riskli birimlerde hizmet ettiği belirtildi. Personel riskli birimlerde nöbet tuttuğundan dolayı o birimde çalışmasa da hizmet ettiği süre içerisinde riskli birim katsayısının ödenmesi gerektiğine hükmetti. Ödeme yapılmamasının hukuka aykırı olduğu belirtildi.

İtirazı görüşen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi verdiği kararda Laborantın asıl biriminin kan merkezi olduğu fakat çalışma koşulları itibariyle acil servis gibi riskli birimlere de hizmet verdiğinin anlaşıldığına vurgu yaptı. Bu nedenle riskli birim olarak kabul edilen servislere o birimde çalışmasa dahi nöbet tutmak ve başka bir yolla hizmet eden personellere hizmet ettikleri süreler için riskli birim katsayısından ödeme yapılması gerektiğine dikkat çekerek aksi işlemlerin hukuka uygun olmadığına hükmetti.

Kaynak

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir