Mardin Artuklu Üniversitesi 2017/2018 Pedagojik Formasyon Eğitimi Duyurusu

admin
Temmuz 31, 2017

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından 2017/2018 Eğitim ve Öğretim yılı için Pedagojik Formasyon Eğitimi başvuru konusundaki duyuruyu yaptı.

Pedagojik Formasyon Eğitimi için Ön Başvurular 31 Temmuz 2017 ile 14 Ağustos 2017 tarihleri arasında alınacaktır. Kesin Kayıtlar ise 16 Ağustos 2017 ile 21 Ağustos 2017 tarihleri arasında olacaktır.

Toplamda 1.600 kontenjan sayısına sahip olan başvuru sürecinde Mezun Konumda olan veya 4. Sınıfta okuyan öğrenciler başvuru yapabilmektedirler.

 

 

Başvuru Koşulları

 1. Yükseköğretim Kurulu’nun konuya ilişkin kararı doğrultusunda Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için belirlenen 1600 kontenjan üniversitelerin ilgili fakültelerinden mezun olmuş veya mezun olabilecek durumda olan öğrencilere ayrılmıştır.
 2. 2017-2018 Akademik Yılında fakültelerin lisans programlarından mezun olabilecek durumda olan veya mezun olmuş öğrenciler Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvurabilecektir.
 3. Programlara müracaat edenlerin sıralamasında 100’lük not sistemi esas alınacaktır. 4’lük not sistemiyle mezun olan öğrenciler için YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

Mezun olabilecek durumda olan öğrenciler için;

 • Öğrencilerin son üç yılın genel akademik not ortalaması (transkript ortalaması).
 • Not ortalamasında eşitlik olması halinde alt dönemlerden dersi olmayanlara öncelik verilecektir. Eşitliğin devam etmesi durumunda, doğum tarihi günümüze en yakın olan aday, doğum tarihinin aynı olması durumunda ise programa başvuru önceliği dikkate alınacaktır.

Lisans mezunu olanlar için:

 • Öğrencilerin genel akademik not ortalaması (transkript ortalaması),
 • Not ortalamasının eşitliği halinde, doğum tarihi günümüze en yakın olan aday, doğum tarihinin aynı olması durumunda ise programa başvuru önceliği dikkate alınacaktır.
 1. Ön lisans üzerine lisans tamamlayan öğrencilerin akademik başarıları, ön lisans ve lisans tamamlamaya ait notların aritmetik ortalaması alınarak tespit edilecektir.
 2. Başvuru sırasında istenen belgelerin eksik ve/veya imzasız, mühürsüz/onaysız olması durumunda başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgeler herhangi bir resmi kurumdan onaylatılabilir.
 3. Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlardan yalnızca Yükseköğretim Kurulu’nca diploma denklikleri kabul edilmiş olanlar başvuru yapabileceklerdir. Bu kişilerin lisans transkriptlerinin, ilgili üniversitelerince veya Yükseköğretim Kurulu’nca 100’lük not sistemine dönüştürülmüş olması gerekir.
 4. Aşağıda belirlenen branşlar dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

Başvurular, 31 Temmuz 2017 – 14 Ağustos 2017 arasında alınacak olup, aşağıda başvuru sırasında adaylardan istenecek belgeler listelenmektedir.

Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar için yine bu belgeler kullanılabilecek olup, kesin kayıtta ek olarak öğrenim ücretinin birinci taksitine ilişkin banka dekontu talep edilecektir.

Başvurular şahsen veya bir yakını vasıtasıyla yapılacak olup, başvuru yeri Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’dir (Z-28 Nolu Oda). Posta, e-mail, faks veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru İçin Gereken Evraklar

 1. Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi
 2. Mezuniyet veya öğrenci belgesi:
 • Mezunlar için: Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Diplomanın veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ibraz edilerek, Aslı Gibidir onaylı fotokopisi teslim edilecek)
 • Mezun olabilecek durumda olan öğrenciler için: Güncel öğrenci belgesi
 1. Lisans Not Transkripti (Onaylı)(Mezun olabilecek durumda olan öğrenciler için son üç yıl)
 2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
 3. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Fotoğrafların arkasına TC No, Ad-Soyadı ve başvurduğunuz alan adını yazınız.)

 

Başvuru Sonuçlarının İlanı

Pedagojik Formasyon Sertifika Programına kabul edilen asıl ve yedek öğrencilerin listesi 15 Ağustos 2017 tarihinde Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri web sayfasından ilan edilecektir (http://www.artuklu.edu.tr ve http://www.artuklu.edu.tr/egitim-bilimleri). Sonuçlarla ilgili olarak ayrıca bilgi verilmeyecektir.

 

Kesin Kayıt İşlemleri

 • Programa kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları 16-21 Ağustos 2017 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanmasına rağmen süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder.
 • Kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlara, yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazananlar Eğitim Bilimleri web sayfasından 21 Ağustos 2017 Saat 17.00’den sonra ilan edilecek ve 22-24 Ağustos 2017 tarihleri mesai saatleri içerisinde yedek listeden kayıtlar yapılacaktır. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybeder.
 • Yedek listeden kayıtlar tamamlandıktan sonra ihtiyaç olması halinde ikinci yedek liste Eğitim Bilimleri web sayfasından 24 Ağustos 2017 Saat 17.00’den sonra ilan edilecek ve 25-28 Ağustos 2017 tarihleri mesai saatleri içerisinde ikinci yedek listeden kayıtlar yapılacaktır. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybeder.

 

Kayıt Ücretinin Ödenmesi

Kesin kayıt hakkı kazanmış ve başvuruda gerekli belgeleri teslim etmiş olan adaylar, öğrenim ücretini 5 taksit şeklinde ödeyeceklerdir.

Öğrenim ücretinin I. taksitinin (1054 TL) ödendiğine dair banka dekontunu, kesin kayıt tarihleri içerisinde şahsen, vekâleten veya bir yakını vasıtasıyla teslim edecektir. Ya da ücretin yatırıldığına dair ilişkin dekont kesin kayıt tarihlerinde ilanda belirtilen formasyon@artuklu.edu.tr e-mail adresine gönderilebilir.

Ancak dekontun aslı formasyon birimi tarafından istenmesi durumunda teslim edilmek üzere öğrenci tarafından muhafaza edilmelidir.

Diğer 4 taksit ise Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarının 15-25 tarihleri arasında ödenecek ve ücretin yatırıldığına dair ilişkin dekontlar ilanda belirtilen formasyon@artuklu.edu.tr e-mail adresine gönderilecektir. Ancak dekontların asılları formasyon birimi tarafından istenmesi durumunda teslim edilmek üzere öğrenci tarafından muhafaza edilmelidir.

 

Öğrenim Ücreti ve Banka Bilgileri

Öğrenim ücreti, Mardin Artuklu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Hesabına (T.C. Ziraat Bankası Mardin Şubesi IBAN: TR 43 0001 0000 9263 4189 5450 01) başvuranın Adı Soyadı ve TC Numarası ile birlikte “2017-18 Formasyon Öğrenim Ücreti” şeklinde açıklama belirtilerek ödenecektir.

İnternet Bankacılığı yoluyla da ödeme yapılabilir. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yatırdıkları öğrenim kayıt ücretleri kesinlikle iade edilmeyecektir.

 

Diğer Bilgiler

 • Bilgi almak istediğiniz konularla ilgili öncelikle web sayfamızı takip etmeniz gerekmektedir. Programla ilgili her türlü güncel bilgi ve duyuru internet sayfamızdan ilan edilecektir (http://www.artuklu.edu.tr/egitim-bilimleri).
 • Haftalık ders programı dönem başlamadan önceki hafta ilan edilecektir.
 • Derslerin ve sınavların yürütülmesinde Mardin Artuklu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği mevzuatları uygulanacaktır. Öğrenciler ilk defa aldıkları teorik derslere %70 oranında devam etmek zorundadır. Uygulamalı derslerde ise %80 devam etme zorunluluğu vardır.
 • Ara sınavlar için öğrenci tarafından ibraz edilen mazeret, Bölüm Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde Mazeret Sınavı yapılır, ancak Dönem Sonu Sınavı ile Bütünleme sınavlarında hiçbir şekilde Mazeret Sınavı yapılmamaktadır. Ara sınavların planlaması ilgili dersin öğretim üyesi tarafından yapılmaktadır. Dönem Sonu Sınavı ile Bütünleme Sınavları merkezi olarak yapılmaktadır. En az bir hafta öncesinden Eğitim Bilimleri Bölümü web sayfasında duyurulmaktadır.
 • Başvuru takviminde, akademik takvimde, ders ve sınav programlarında ihtiyaç halinde değişiklikler yapılabilir.
 • Program 2017-2018 Güz döneminde başlayacak, 14’er haftalık iki dönem şeklinde yürütülecektir. Ders günleri tatil günlerine ve ÖSYM/AÖF sınavlarına denk gelmesi durumunda Fakülte Yönetim Kurulu, telafi derslerini daha önce veya daha sonraki bir tarihte yapmaya yetkilidir.
 • Özel öğretim kurumlarında veya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bir öğretim yılından (iki dönem) az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.
 • Ayrıca, program derslerinin alındığı dönemde en geç birinci yarıyılda derslerin başladığı tarihten itibaren ve aralık vermemiş olmak şartıyla, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.
 • Ders muafiyet başvuruları bir dilekçe ile derslerin başladığı ilk haftada formasyon birimine (Z-28 nolu oda) yapılacaktır. Başvurular Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar” doğrultusunda değerlendirilecektir. Muafiyet başvuru dilekçesi ekinde, onaylı transkriptin yanı sıra dersin adı birebir aynı olmaması durumunda muaf olunmak istenen derslerin onaylı ders içerikleri bulunmak zorundadır. Programın ilk haftası tamamlandıktan sonra muafiyet başvuru dilekçeleri kesinlikle alınmayacaktır.
 • İlgili mevzuat gereği muaf sayılan ders için ücret iadesi yapılmayacaktır.
 • Aşağıda başvuru ve akademik takvimle ilgili önemli tarihler belirtilmiştir.

Pedagojik Formasyon Akademik Takvim

SüreçTarihler
İlan Duyurusu26 Temmuz 2017
Başvuruların Alınması31 Temmuz-14 Ağustos 2017
Sonuçların Duyurulması15 Ağustos 2017
Asil aday kesin kayıtları ve harç ücretinin yatırılması16-21 Ağustos 2017
Yedek aday duyurusu21 Ağustos 2017 Saat 17.00’den sonra
Yedek aday kesin kayıtları ve harç ücretinin yatırılması22-24 Ağustos 2017
İkinci yedek aday ilanı (İhtiyaç olması halinde)24 Ağustos 2017 Saat 17.00’den sonra
İkinci yedek aday kesin kayıtları ve harç ücretinin yatırılması25-28 Ağustos 2017
I. Taksitin ödeme tarihi (1054 TL)Kesin kayıt esnasında
II. Taksitin ödeme tarihi (250 TL)15-25 Ekim 2017
III. Taksitin ödeme tarihi (250 TL)15-25 Kasım 2017
IV. Taksitin ödeme tarihi (250 TL)15-25 Aralık 2017
V. Taksitin ödeme tarihi (250 TL)15-25 Ocak 2018
Derslerin Başlaması18 Eylül 2017
Muafiyet başvuruları 18-22 Eylül 2017
Ara sınavlarDaha sonra ilan edilecektir.
Ara sınav mazeret sınav dilekçelerinin verilmesiDaha sonra ilan edilecektir.
Ara sınav mazeret sınavının yapılmasıDaha sonra ilan edilecektir.
Dönem sonu sınavlarıDaha sonra ilan edilecektir.
Bütünleme sınavlarıDaha sonra ilan edilecektir.
Bahar Yarıyılı TakvimiDaha sonra ilan edilecektir.

 

 

Başvuru Alınacak Alan ve Bölümler

Sıra Atama AlanıAtamaya Esas Olan Yükseköğretim Programı
1Adalet1. Hukuk Fakültesi

2. Kamu Yönetimi

3. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2Almanca1. Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

2. Alman Dili ve Kültürü Bölümü

3. Mütercim – Tercümanlık Bölümü (Almanca)

3Arapça1. Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü

2. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Arapça)

4Beden Eğitimi1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

2. Spor Bilimleri Fakültesi

3. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

5Bilişim Teknolojileri1. Bilgi Teknolojileri

2. Bilgisayar Bilimleri

3. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

4. Bilgisayar Mühendisliği

5. Bilgisayar Teknolojisi

6. Bilişim Sistemleri Mühendisliği

7. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü

8. Elektronik ve Bilgisayar Bölümü

9. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

10. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

11. Matematik-Bilgisayar Bölümü

12. Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü/Bilgisayar

13. Yazılım Mühendisliği

6Biyoloji1. Biyoloji Bölümü
7Coğrafya1. Coğrafya Bölümü
8Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Okul Öncesi1. Çocuk Gelişimi Bölümü

2. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

9Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi – İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri1. Dini İlimler Fakültesi

2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi

3. İlâhiyat Fakültesi

4. İslami İlimler Fakültesi

5. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

10Elektrik–Elektronik Teknolojisi1. Elektrik Mühendisliği

2. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

3. Elektrik-Elektronik Mühendisliği

4. Elektronik Mühendisliği

5. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

6. Telekomünikasyon Mühendisliği

11 Felsefe1. Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)

2. Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)

3. Psikoloji Bölümü

12Fizik1. Fizik Bölümü

2. Fizik Mühendisleri

13Fransızca1. Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü

2. Mütercim – Tercümanlık Bölümü (Fransızca)

14Görsel Sanatlar1. Geleneksel Türk El Sanatları

2. Geleneksel Türk Sanatları

3. Görsel Sanatlar Bölümü

4. Resim

5. Resim Anasanat Dalı

15Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri1. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler

2. Halkla İlişkiler

3. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

4. Halkla İlişkiler ve Tanıtım

5. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

16Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Sağlık/Sağlık Hizmetleri/ Sağlık Hizmetleri Sekreterliği1. Ebelik/Bölümü

2. Ergoterapi Bölümü

3. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

4. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

5. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

6. Hemşirelik Yüksekokulu

7. Hemşirelik/Bölümü

8. Sağlık Eğitimi Bölümü

9. Sağlık İdaresi Yüksekokulu

10. Sağlık Kurumları Yöneticiliği/İşletmeciliği

11. Sağlık Memurluğu /Bölümü

12. Sağlık Yönetimi Bölümü

17İngilizce1. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

2. Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce)

3. İngiliz Dil Bilimi Bölümü

4. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

5. İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü

6. Mütercim-Tercümanlık Bölümü(İngilizce)

18 Kimya1. Kimya Bölümü

2. Kimya Mühendisliği

19 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri1. Konaklama İşletmeciliği

2. Seyahat İşletmeciliği

3. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

4. Turizm İşletmeciliği

5. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

6. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

7. Turizm ve Büro Yönetimi

8. Turizm ve Otel İşletmeciliği

9. Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

10. Turizm ve Otelcilik

11. Turizm ve Rehberlik

20Matematik1. Matematik Bölümü
21Muhasebe ve Finansman Pazarlama ve Perakende1. İktisat,

2. İşletme

3. Maliye

4. Pazarlama

22Rehberlik1. Eğitim Programları ve Öğretimi Bölümü/Anabilim Dalı

2. Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı

3. Psikoloji Bölümü

4. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı

23Sanat Tarihi1. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı

2. Sanat Tarihi Bölümü

24Tarım Teknolojileri/Tarım Bahçe ve Tarla Bitkileri, Laboratuvar Hizmetleri1. Bitkisel Üretim (1)

2. Gıda Mühendisliği(1)

3. Tarım Ekonomisi(1)

4. Tarımsal Biyoteknoloji(1)

5. Tarımsal Yapılar ve Sulama (1)

6. Veteriner Fakültesi(1)

7. Ziraat Fakültelerinin;

·       Bitki Koruma(1)

·       Gıda Teknolojisi(1)

·       Hayvansal Üretim(1)

·       Süt Teknolojisi(1)

·       Tarla Bitkileri(1)

·       Toprak(1)

·       Bahçe Bitkileri(1)

·       Toprak Bilimi ve Bitki Beslemebölümleri(1)

·       Zootekni(1)

 

(1) Bu alana kayıt yapacak olan öğrencilerin Öğretmenlik Uygulaması dersinin uygulama bölümü Diyarbakır veya Şanlıurfa Tarım Liselerinde yapılacaktır.

25Tarih1. Tarih Bölümü
26Teknoloji ve Tasarım1. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

2. Endüstriyel Tasarım Bölümü

27Türk Dili ve Edebiyatı1. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümleri

2. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

3. Türk Halkbilimi Bölümü

28 Yaşayan Diller ve Lehçeler1. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü (2)

2. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (2)

3. Türk Halkbilimi Bölümü (2)

4. Yaşayan Diller ve Lehçelerin ilgili alanında lisans programları (2)

 

(2)Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kurmancca, Zazaca ve Süryanice) alanında yükseklisans programını tamamlayanlar.

 

İletişim Bilgileri

Adres: Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Z-28 Nolu Oda, Kampüs Yerleşkesi (Diyarbakır yolu), Artuklu/ MARDİN

Telefon: 0 (482) 213 40 02 Dâhili: 7093

e-mail: formasyon@artuklu.edu.tr

Sonrası Mardin Artuklu Üniversitesi 2017/2018 Pedagojik Formasyon Eğitimi Duyurusu ilk ortaya çıktı.

Kaynak

AUZEF BAHAR FİNAL SINAVI
26 - 27 MAYIS 2018
Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD a... Devamı

İstanbul Auzef Harç Metaryal Eğitim ücretleri ; SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA  (AÇIK ÖĞRETİM) DÖNEMLİK TOPLAM ÜCRET  Sosyal Hizmet 950 TL –  Acil ... Devamı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 5’lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu için görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 5’lik Sistemin 1... Devamı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu için görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 4’lük Sistemin 1... Devamı

2016 yılı Sağlık Lisans Tamamlama Yerleştirme Puanları ; Yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamalarının 2 ile çarpılarak elde edilen ... Devamı

Öğrenim türü örgün, aöf ve uzaktan eğitim olmak üzere 2016 Sağlık Lisans Tamamlama üniversite kontenjan sayısı 39.640 adettir. Örgün eğitim kontenjan... Devamı