Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

MEB Bursluluk Sınavı Soru ve Cevapları Yayımlandı

admin
Haziran 12, 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı  (İOKBS) Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu çerçevesinde 10 Haziran 2017 Cumartesi günü gerçekleştirilen sınavın tüm soru ve cevapları yayımlandı. Aşağıdaki bağlantılardan tümünü direk indirebilirsiniz. Sınavın değerlendirilmesi ile ilgili detaylar şu şekildedir:

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

Ortak sınavlarda sınavı yapılan derslerin ağırlık katsayıları aşağıda yer almaktadır:

Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri için Ağırlık Katsayı 4’tür. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil için ise Ağırlık Katsayı 2’dir. Toplam Ağırlık Katsayılar 18’dir.

5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflardan sınava katılacak öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50 ye, standart sapmasını 10 a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.  Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

8 inci sınıf öğrencilerinin ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları Tablo-4’de verilmiştir.

Türkçe/Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım-Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler 3’er ağırlık katsayısına sahiptir. Puanlama yapılmasıyla ilgili ayrıntılar kılavuzdan incelemeniz gerekiyor. Kılavuz için TIKLAYINIZ.

5. Sınıf A Kitapçığı için TIKLAYINIZ.
5. Sınıf B Kitapçığı için TIKLAYINIZ.
6. Sınıf A Kitapçığı için TIKLAYINIZ.
6. Sınıf B Kitapçığı için TIKLAYINIZ.
7. Sınıf A Kitapçığı için TIKLAYINIZ.
7. Sınıf B Kitapçığı için TIKLAYINIZ.
9-10-11. Sınıf A Kitapçığı için TIKLAYINIZ.
9-10-11. Sınıf B Kitapçığı için TIKLAYINIZ.
Hazırlık Sınıfı A Kitapçığı için TIKLAYINIZ.
Hazırlık Sınıfı B Kitapçığı için TIKLAYINIZ.Kaynak

Güz Dönem (Vize) Sınavları
01 ARALIK – 02 ARALIK 2018
Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD a... Devamı

İstanbul Auzef Harç Metaryal Eğitim ücretleri ; SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA  (AÇIK ÖĞRETİM) DÖNEMLİK TOPLAM ÜCRET  Sosyal Hizmet 950 TL –  Acil ... Devamı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 5’lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu için görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 5’lik Sistemin 1... Devamı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu için görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 4’lük Sistemin 1... Devamı

2016 yılı Sağlık Lisans Tamamlama Yerleştirme Puanları ; Yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamalarının 2 ile çarpılarak elde edilen ... Devamı

Öğrenim türü örgün, aöf ve uzaktan eğitim olmak üzere 2016 Sağlık Lisans Tamamlama üniversite kontenjan sayısı 39.640 adettir. Örgün eğitim kontenjan... Devamı