Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlere müdürler tarafından verilen performans notuna yapılan itiraz mahkeme tarafından kabul edildi. Performans değerlendirme iptal mi olacak. İşte detaylar.

Bilindiği üzere Mİlli Eğitim Bakanlığında geçtiğimiz yıl başlayan ve müdürlerin öğretmenlere puan verdiği uygulama tartışmaları da beraberinde getirmişti. Geçtiğimiz haftalarda da öğretmenlere 8 farklı kaynak tarafından not verileceği belirtilmişti. MEB’in eğitim ile ilgili sorunlara çözüm üretmek yerine öğretmenlere not verme kaygısına düştüğünü daha önce de belirtmiştik. Mahkeme de son kararında bu uygulamanın ne kadar yanlış olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Müdür tarafından öğretmene verilen not nesnel, somut ve aynı zamanda ölçme değerlendirme kriterlerine uygun olmadığı için iptaline karar verdi. MEB’in kendi bünyesinde Ölçme, Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi bir birimin olmasına rağmen öğretmenlere performans notu verirken nesnel sorular hazırlayamaması ve bunun yargı tarafından belirtilmesi düşündürücüdür.

MEB’in öğretmenlere performans notu ile uğraştırması ne eğitime ne de öğretime katkısı olacaktır. Yargı kararları gereği boşa harcanan zaman eğitim öğretim faaliyetlerinde yapılsa yerinde olacağını her seferinde belirtmekteyiz. 1 milyon öğretmenin değerlendirildiği bir sistemde % 25 bile itiraz etse bu şekilde her yıl 250 bin tane dosya yargıyı boşu boşuna işgal edecektir!

Mahkemenin bu verdiği kararda neden nesnel olmadığına gelecek olursak. Anılan okul müdürü daha önce düşük not verdiği öğretmene disiplin cezası verdiği ve bu disiplin cezalarını mahkeme tarafından iptal edildiği belirtilmekte. Bununla ilgili olarak okul müdürünün verdiği not nesnellikten uzak olduğu ve husumet içerdiği belirtiliyor. Karar şu şekildedir:

Karar: Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıdaki dökümü yapılan 107.30 TL yargılama gideri ile kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen Bin TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine karar verildiği belirtilmekte. Ayrıca ayrışık oydaki hususlarda kararı onar nitelikte ve çok ömenlidir. MEB performans kriterlerini ya iptal etmek ya da ciddi bir değişikliğe gitmek durumunda kalacak.

Davacı tarafından, değerlendirme puanını takdir eden okul müdürü hakkında daha önce Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde şikayette bulunduğu, anılan okul müdürü tarafından kendisine verilen disiplin cezaları hakkında açtığı davalarda iptal kararları verildiği, bu nedenle değerlendirme raporunun kişisel husumetle hazırlandığı iddialarına da yer verildiği görülmekte olup, bu hale göre uyuşmazlıkta, değerlendirme puanının tarafsızlığa bağlı objektiflik çerçevesinde tespit edilip edilmediği hususunda da irdelenmesi gerektiği, salt “uyuşmazlığa konu değerlendirme işleminin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadığı ve söz konusu değerlendirmenin bu haliyle objektif ve dayanakları ortaya konulmak suretiyle yapılmadığının kabulüne olanak bulunmadığı” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali halinde, yargı kararı uyarında yapılacak yeniden değerlendirmenin yine davacı husumeti bulunduğunu ve tarafsız olmadığını ileri sürdüğü okul müdürü tarafından yapılacağı, bu nedenle davacı Başsavcılık nezdinde yapılan şikayet akıbeti dahil olmak üzere gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmediğine yönelik ara kararına hükmedildikten sonra, dava dosyasına sunulacak bilgi ve belgelerin de göz önünde bulundurulması suretiyle irdeleme yapılarak işin esası hakkında karar verilmesi gerektiği görüşüyle işin esası hakkında oluşan karara katıldığını Mahkeme üyesi belirtti. Mahkeme kararı için TIKLAYINIZ.

Source link

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir