Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

MEB Teşkilat Yönetmeliği Değişti

admin
Ağustos 20, 2017

Milli eğitim Bakanlığı (MEB) teşkilat yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.  Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulunun görev, yetki ve  sorumluluklarını belirleyen MEB Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde değişiklik öngören  düzenleme Resmi gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlığa bağlı “Rehberlik ve Denetim Başkanlığı”, “Teftiş  Kurulu Başkanlığı”na dönüştürüldü. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanlık tarafından veya Bakanlığın  denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol ve denetimini ilgili birimlerle iş  birliği içinde yapmak, süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve  hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre analiz etmek,  karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek ve elde edilen  sonuçları rapor haline getirerek ilgili birimlere ve kişilere iletmekle sorumlu  olacak.

 Kurul, Bakanlık teşkilatı ve personeli ile Bakanlığın denetimi  altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak,  usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir  anlayışla, Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme ve  soruşturma iş ve işlemlerini Bakanlık maarif müfettişleri aracılığıyla yürütecek.

Örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe milli eğitim  müdürlüklerinin rehberlik, iş başında yetiştirme, denetim, değerlendirme,  inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerinin Bakanlık maarif müfettişleri  aracılığıyla yürütülmesi de Kurulun görevleri arasında yer alıyor. Teftiş Kurulu Başkanlığı, başkan, daire başkanları, Bakanlık maarif  müfettişleri ve yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarını, atanmalarını,  görevlendirilmelerini, yükselmelerini, çalışma usul ve esaslarını; maarif  müfettişleri ve yardımcılarının niteliklerini, Yarışma ve yeterlik sınavlarını,  yetiştirilmelerini, çalışma merkezleri arasında yer değiştirmelerini  düzenleyecek. Ayrıca, Teftiş Kurulu Başkanlığı personelinin görevleri, çalışma usul  ve esasları, sorumlulukları ile teftiş edilenlerin yükümlülükleri, Bakanlık  Maarif Müfettişliği kadrolarına mülakat sonucunda yapılacak atama işlemleri de  yine Kurul tarafından yapılacak.Kaynak

Güz Dönem (Vize) Sınavları
01 ARALIK – 02 ARALIK 2018
Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD a... Devamı

İstanbul Auzef Harç Metaryal Eğitim ücretleri ; SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA  (AÇIK ÖĞRETİM) DÖNEMLİK TOPLAM ÜCRET  Sosyal Hizmet 950 TL –  Acil ... Devamı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 5’lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu için görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 5’lik Sistemin 1... Devamı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu için görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 4’lük Sistemin 1... Devamı

2016 yılı Sağlık Lisans Tamamlama Yerleştirme Puanları ; Yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamalarının 2 ile çarpılarak elde edilen ... Devamı

Öğrenim türü örgün, aöf ve uzaktan eğitim olmak üzere 2016 Sağlık Lisans Tamamlama üniversite kontenjan sayısı 39.640 adettir. Örgün eğitim kontenjan... Devamı