Memur ve işçilerin babalık izni kaç gün? Babalık izni doğumdan daha sonra kullanılabilir mi? 4-B Sözleşmeli personel ve taşeron işçinin babalık izni kaç gün? Babalık izni ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Babalık izni kaç gün? Babalık izni doğumdan daha sonra kullanılabilir mi? Bu haberimizde babalık izni ile merak edilenleri açıklamaya çalışacağız. Babalık izni kaç gün sorusunun cevabını memur ve işçi için ayrı olarak belirtelim. Memurun babalık izni ve işçi memurun babalık izni kaç gündür?

İşçilerin babalık izni ise 4857 Sayılı İş Kanununda yer almaktadır.  Memurlar için babalık izni 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilmiştir. 657’ye tabi olan memurların hepsinin izin süreleri aynıdır. Yani Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) çalışan bir öğretmen ile kamu da çalışan bir memur aynı izin hakkına sahiptir.

Memurların babalık izni kaç gün? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” başlıklı 104 üncü maddesinin (B) bendinde; “Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine 10 gün babalık izni; … verilir.” Şeklinde belirtilmiştir.

4857 Sayılı İş Kanununda işçinin babalık izni kaç gündür açıklanmıştır. İşçinin babalık izni, eşinin doğum yapması halinde 5 gün ücretli izin olarak verilmiştir.

4-B Sözleşmeli personelin babalık izni kaç gündür? Sözleşmeli personelin babalık izni Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 2 gün babalık izni olarak belirtilmiştir. Taşeron İşçinin Babalık İzni Kaç Gündür? 4857 sayılı İş Kanununa bağlı çalışan taşeron işçiler, 5 gün babalık hakkına sahiplerdir.

Devlet memurları babalık iznini doğumdan daha sonra kullanabilir mi? Devlet memurları Kanununda babalık izni ile ilgili mazeret izninin 10 gün olduğu belirtilmiş fakat bu iznin hangi tarih itibari ile başlayacağı net olarak açıklanmamıştır. Bu konuda İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine ilişkin resmi görüşe başvurabiliriz.

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, Adana Valiliğinin görüş talebi üzerine, 16.12.2011 tarihli ve 18432 sayılı hukuki mütalaasında şunları belirtmiştir. “Dolayısıyla; doğum sebebiyle verilecek aylıksız izin uygulamalarında olduğu gibi babalık izninin de anne ve bebeğin ençok yardıma ihtiyaç duyduğu zamanda yani doğumdan itibaren başlatılarak kullanılmasının iznin verilme amacının en uygun kullanılma zamanı olarak kabul edilebileceği söylenmiş.  Babalık izninin memurun isteğine göre doğum belgesinde yer alan doğum tarihinden veya bu tarihi izleyen günden itibaren başlatılarak 10 gün süreyle kullanılacağı,

Diğer taraftan; babalık izninin idari sebeplerle memurun inisiyatifi dışında doğumdan itibaren kullanıla-maması halinde, iznin kullanılmasının makul süreler içerisinde kalınmak şartıyla izin vermeye yetkili amirin takdirinde olduğu, değerlendirilmektedir.”

Devlet Personel Başkanlığı’nın (DPB) görüşü de bu yöndedir. Babalık izninin doğum olduğu andan itibaren başlayacağı ve bu tarihten 15 gün veya 1 ay sonra babalık izninin kullanılamayacağını aktarmıştır.

Kaynak linki

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir