Genel Müdürlüümüz Kalite Gelitirme Daire Bakan Mehmet Salih CANBAL, Tepeba lçe Kaymakam Salih KESER, Sivil Havaclk Genel Müdürlüü adna Koordinatör Hüseyin KAYA ve Okul Müdürü S. Srr KABADAYI tarafndan toplantnn açl konumalar yapld. Sivil Havaclk Genel Müdürlüü’nden Teknik Denetçi Ahmet hsan HEPKUL ve Uçak Teknisyeni Deniz HEPKUL katld. Ayrca havaclk sektöründe faaliyet gösteren kurululardan THY Teknik A..’den Mahmut DEMRKAN, smail YILDIRIM ve Mustafa CIDIK, Süper Air Hava A..’den Beytullah KAYA, Onur Havayollarndan Serkan HOROZOLU, Mytechnic’ten Ümit KU konumac olarak katld. Ayrca Pegasus Hava Yollar, Hava Kuvvetleri Komutanl, TEI Tusa, TEC gibi kurululardan temsilcilerin de yer ald toplantda payda kurumlarn ve sektörün yan sra Bakanlmz Mesleki ve Teknik Eitim Genel Müdürlüü ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüü’nden ilgili uzman personel tarafndan Alana yönelik mevcut durum analizi, Tannan Okul Genelgesi, SHT-66/147 Talimat, staj ve istihdam olanaklar, alan öretmenlerinin hizmetiçi eitim ihtiyaçlar, donatm ihtiyaç ve talepleri, örencilerin alana geçi, tercih ve yerletirmeleri, alann öretim programlar vb hususlar görüülerek bilgilendirmeler yapld.

Genel Müdürlüümüz Kalite Gelitirme Daire Bakan Mehmet Salih CANBAL, toplantya ev sahiplii yapan Eskiehir’e ve Sabiha Gökçen Mesleki Teknik Anadolu Lisesine teekkür ederek konumasna balad. Ülkemizde Mesleki Eitimin niteliinin arttrlmas amacyla bakanlk olarak çok çaba gösterildiini, çalmalarn niteliini arttrmann birinci öncelikleri olduunu belirterek bu toplantnn da var olan nitelii arttrmak amacyla yaplm çalmalardan biri olduunu ifade etti. 

Ülkemizde verilen mesleki ve teknik eitime yönelik istatistiki bilgileri verdi.

Nihai hedefin ortaöretim düzeyinde %60 a çkmak olduunu ifade etti.

Çraklk eitimi zorunlu eitim kapsamna alnmasna yönelik çalmalarla ilgili bilgi veren CANBAL; bu deiikliklerin amacnn esnafn istedii çrak ihtiyacn kapatmak için mesleki eitim merkezlerin yeniden düzenlemeyi planladklarn ifade etti.

Eitim gören çocuklarn atölyede geçirdii süreyi de kapsayacak bir i sal güvenlii yasas ve meslek hastalna kar sigorta düzenlenmesi yaplacan söyledi.

30 büyükehirde farkl alanlarda tematik meslek liseleri açmay planladklarn ve sadece bir alanda eitim verecek olan bu okullarn o alanda daha iyi bir eitim vereceini ifade etti.

Sektörle ilikiler balamnda baz aksaklklar olduunu ancak u an bu aksaklklarn giderildiini, sektörle iletiim kanallarnn güçlendirildiini, bu sektörlerle temas kurulduunda son derece ilgili ve alakal bir ekilde karlandn ifade etti. Bu bakmdan okullarn özellikle sektörle iletiim ve ibirliini güçlendirmeleri gerektiini vurgulad. Sektör ile dorudan temas halinde olan okullarn, verdii eitimin niteliinin daha iyi olduunu, mezunlarn teknik becerilerinin daha iyi olduunu, hatta üniversiteye giren mezun saysnda bile art olduunu belirtti.

Tüm dünyada deien koullarn, ülkemizi de etkilediini vurgulad. 4. Sanayi devriminin yaand bu çada, mevcut yapmzla çok yetersiz kalabileceimizi vurgulayarak Endüstri 4.0 alanna yönelmek gerektiini, bu yeni çan gereklerini yerini getirebilmek için bu gelimeleri takip etmek gerektiini vurgulad. Yakn zamanda yaplan toplantlarn, çalmalarn, mesleki eitim müfredatlarndaki yeniliklerin, kamu spotlarnn vb. tamamnn amac Türkiye de mesleki eitime yönelik alglama biçimlerini deitirmek olduunu vurgulad. Bu konuda tüm mesleki teknik okullarda çalan idarecilerin, öretmenlerin duyarl olmas gerektiini, bu konuda herkesin çabalamas gerektiini vurgulad. Mesleki ve teknik eitimin lokomotifi olan uçak bakm alann da yaplan bu toplantnn bu bakmdan çok faydal olacan ifade ederek konumasn bitirdi.

Tannan okul statüsü alan Eskiehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ev sahipliinde gerçekleen toplant daha sonra Okul Müdürü S. Srr KABADAYI tarafndan tüm katlmclara uluslararas standartlara sahip Uçak Bakm Alannn atölye ve laboratuvar ortamlar örnek olarak tantlarak devam etti.

Katlmclarn Uçak Bakm Alanna yönelik sorunlarnn ve çözüm önerilerinin de deerlendirildii toplant, uçak sektörünün öncü kurulularndan TEI Tusa’a düzenlenen teknik geziyle sona erdi.

03-11-201603-11-201603-11-201603-11-2016

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir