Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Müdür Yardımcılığı – Müdür Başyardımcılığı Mülakat Soruları

admin
Haziran 27, 2017

 Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), Mayıs ayında başlattığı yönetici atama takvimini sürdürmeye devam ediyor. Önümüzdeki hafta bilindiği üzere müdür yardımcılığı ve müdür başlardımcılığı için sözlü/mülakat sınavı gerçekleştirilecek.  Sınavlar, her il MEM tarafından yapılacak.

 Sınav tarihleri ise 3-21 Temmuz 2017 olarak belirlenmişti. Yeni yayınlanan yönetici atama yönetmeliğinde yer alan madde 14 ve madde 15 kapsamında yönetici olmak isteyen öğretmenlerin karşılaşacakları durumlar ve mülakat süreci belirlenmişti.

 Peki yönetici olmak isteyen öğretmenlere ne tarz sorular sorulacak? Geçmiş dönemlerde müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı mülakatlarında öğretmenlere ne soruldu?  Mülakat sorularında güncel olaylar ve genel kültür var mı? gibi soruların cevabı yönetici olmak isteyen öğretmenler tarafından merak edilmektedir.

 Biz de Mebperonel.com olarak müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı sözlü/mülakat sınavlarında çıkmış ve çıkabilecek soruları sizler için derledik. İşte mülakat soruları:

MÜDÜR YARDIMCILIĞI MÜLAKTALARINA HAZIRLIK

1A. T.C. ANAYASASI

1. 1982 Anayasası hangi tarihte halk oyuna sunulmuş, hangi tarihte kabul edilmiştir?
07/11/1982’de halk oylaması yapılmış, 9/11/1982 de resmi gazetede yayınlanmıştır.
2. 1982 Anasasası kaç kısımdan oluşur?
7 kısımdan oluşur.
3. 1982 Anasasası ilk 4 maddesinde hangi hükümlere yer verilmiştir?
1. madde devletin şekli, 2. maddede cumhuriyetin nitelikleri, 3. maddede değiştirilmeyecek hükümler, 4. maddede bu 3 maddenin değiştirilemeceği hüküm altına alınmıştır.
4. 1982 Anasayasına göre Cumhuriyetin nitelikleri nelerdir?
Demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti.
5. 1982 Anayasasında güçler ayrılığına nasıl yer verimiştir?
Yasama yetkisi TBMM, yürütme yetkisi cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu, yargı bağımsız mahkemelerce kullanılır.

B. 657 SAYILI D.M.K.

1. 657 sayılı DMK kimler hakkında uygulanır?
Genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri ve belediyeler, bunların kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde çalışan memurlar
2. 657 sayılı DMK temel ilkeleri nelerdir?
Sınıflandırma, kariyer, liyakat
3. 657 sayılı DMK istihdam şekilleri nelerdir?
Memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel, işçiler
4. 657 sayılı DMK göre devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları nelerdir?

5. 657 sayılı DMK devlet memuru, amirinden aldığı emri, mevzuata aykırı görürse nasıl bir işlem yapar?

C. 652 SAYILI MEB KANUNU
1. Bakanlık teşkilatı oluşumu nasıldır?
Merkez, taşra, yurt dışı
2. Müsteşarın görev ve yetkileri nelerdir?
Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olup bakanlık hizmetlerini, bakan adına ve onun emir veyönşendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, bakanlığın amaç ve politikiları ile stratejik planına uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, bakanlık birimlerine gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.
3. Kaç müsteşar yardımcısı görevlendirilir?
5
4. Bakanlığın hizmet birimleri nelerdir?
5. Milli eğitim şurasının sekretarya hizmetlerini hangi birim yürütür?
Talim ve terbiye kurulu
D. GENEL KÜLTÜR ÇIKMIŞ SORULAR
1. Everest’e çıkan ilk Türk dağcısı kimdir?
Nasuh Mahruki
2. Hindistan’da kurulan Türk Devletlerine örnek veriniz.
Şemsileri Kutbiler, Balabanlar
3. Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde görülen askeri birliklere örnek veriniz.
Yeniçeri ocağı, Azaplar, Tımarlı sipahiler
4. Roma Medeniyeti’nin çökmesini hazırlayan gelişme nedir?
Kavimler göçünün başlaması
5. İlk sanayi devrimi hangi ülkede gerçekleşmiştir?
İngiltere

Mebpersonel.com / Özel HaberKaynak

Güz Dönem (Vize) Sınavları
01 ARALIK – 02 ARALIK 2018
Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD a... Devamı

İstanbul Auzef Harç Metaryal Eğitim ücretleri ; SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA  (AÇIK ÖĞRETİM) DÖNEMLİK TOPLAM ÜCRET  Sosyal Hizmet 950 TL –  Acil ... Devamı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 5’lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu için görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 5’lik Sistemin 1... Devamı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu için görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 4’lük Sistemin 1... Devamı

2016 yılı Sağlık Lisans Tamamlama Yerleştirme Puanları ; Yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamalarının 2 ile çarpılarak elde edilen ... Devamı

Öğrenim türü örgün, aöf ve uzaktan eğitim olmak üzere 2016 Sağlık Lisans Tamamlama üniversite kontenjan sayısı 39.640 adettir. Örgün eğitim kontenjan... Devamı