Bilindiği üzere taşeron işçilere kadro ile ilgili olarak sürekli açıklamalarda bulunuluyor ve yetkililer genelde aynı açıklamaları yapıyorlar. Taşeron işçiler de bununla ilgili olarak seslerini duyurmak için 100 binleri bir araya getirerek tüm Türkiye’de yapılanma içerisindeler. Hükümet yetkilileri seslerini duymuş olacak ki daha etkili açıklama yapmak durumunda kalıyorlar.

15 Şubat 2017 itibarı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından yapılan açıklamada ise özellikle taşeron ve sözleşmeli personel ile ilgili olarak önemli detaylara yer verildi. Gerek taşeron işçiler gerekse sözleşmeli personeller kamuda bilindiği üzere kadrolu personellerden oldukça farklı statü, özlük ve ücrete tabiler ve bu da önemli sorunları beraberinde getiriyor.

720 bin taşeron işçinin kadroya alınacak olmasının ardından farklı çalışmalar yapılmış ve taşeron işçiler özel sözleşmeli personel olarak amacının dışında çok daha farklı bir yapıya bürüneceği gerçeği ortaya çıkmıştı. Sendika ve tüm kesimler buna karşı kayıtsız kalmayarak seslerini çok daha etkili şekilde çıkardılar ve kabul etmeyecekleri için yetkililer de çalışmalar konusunda bunu değerlendirmeye almak durumunda kalmaktadırlar.

Çalıştayların devam ettiğini belirten Bakan Müezzinoğlu hem taşeron işçileri, hem de sözleşmeli personelleri hatta diğer tüm kesimleri bir araya getirecek, tek bir çatı altında toplayacak yapının oluşturulacağını belirtti. Çalışmaların bu yönde yapıldığına vurgu yaparak biraz daha sabırla konunun çözüleceğini dile getirdi ve 2017 yılında kesin olarak çözülecektir dedi.

Değerlendirme: Sadece taşeron işçilerin değil aynı zamanda sözleşmeli ve diğer tüm personellerin tek çatı altında bir yapıda değerlendirilmesi taşeron işçiler açısından önemli bir gelişmedir.

Fakat taşeron ve sözleşmeli işçiler için hatta diğer tüm kesimler olarak belirtilen çalışanlar için aynı yapıda bütünleşme sağlanmasının ne gibi faydası olacağı açıklanmalıdır. Tüm çalışanların bir araya getirileceği ortak bir yapının olması ne kadar önemli ise verilecek haklar ölçüsünde hak kaybı yaşanmaması da bir o kadar önemlidir.

Tek çatı altında memurlar var mı? Bakan Müezzinoğlu’nun açıklamasında dikkat çeken bir ayrıntı da tek çatıda tüm çalışanların olacağı. Yani sözleşmelileri ve diğer başka isimler çalışanların tek çatıda toplanması. Burada kadrolu 657’ye tabi memurlar olmadığı açıktır. Fakat sözleşmeli personel de 657 4/B’ye tabidir ve 657 devlet memurları kanununda yapılacak köklü bir değişiklik olması gerekmektedir.

Kamu Çalışma Reformu ise bu çalışma 657’nin tamamen değişmesi anlamına gelmektedir ve burada mevzu bahis olan bu değildir. 2017 yılında 657’ye tabi olmayan sözleşmeli çalışanlar, taşeronlar ve 657 harici diğer birçok yasaya tabi çalışanlardır.

Bakan Müezzinoğlu’nun 657’deki değişiklikle ilgili olarak önceki açıklamalarında bu konunun oldukça uzun süreceği için taşeron ve sözleşmeli personel 657 dışındaki çalışanlar olarak ortaya çıkmaktadır.Kaynak

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir