Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ÖĞRETMEN STRATEJİ BELGESİNDE GÖZDEN KAÇANLAR

admin
Haziran 30, 2017

Belge; sözleşmeli öğretmenlik, mülakat, performans değerlendirmesi, öğretmenlere dört yılda bir sınav… üzerinden kıyasıya eleştirildi. Bunun üzerine Bakanlık kendini EBA üzerinden savunma ihtiyacı hissetti. EBA savunması bilindik şeylerin tekrarından ibaretti. Performans kriterleri ve dört yılda bir sınavın daha çok durum tespiti olacağı ve Bakanlığın öğretmenlerle ilgili çalışmalarına ışık tutacağı söylenilerek tepkiler azaltılmaya çalışıldı.

Belge ile ilgili sunum yapılırken Antalya’da yapılan çalıştaya atıf yapılarak eğitim sendikaları ve tüm paydaşların görüşü alınarak Öğretmen Strateji Belgesi’nin hazırlandığı izlenimi verilmeye çalışılmıştır. Ancak gerçek hiç de öyle değildir. Zira paydaşların görüşleri bu belgeye çok sınırlı bir şekilde yansımıştır.

Öğretmeni süper bir varlık yaparak eğitim sorununu kökten çözeceğini düşünenler, öğretmenlerin maddî sorunlarını âdeta görmezden gelmişlerdir. Belgede dezavantajlı bölgelerde görev yapanlara ilave ücret ve kariyer basamakları dışında maddî bir iyileştirme öngörülmemiştir. Belgede mükemmel üstü olması istenilen öğretmen tabir yerindeyse maddiyattan münezzeh görülerek, öğretmenin kendini geliştirmesiyle ekonomik gücü arasında en küçük bir bağ bile kurulmamıştır.

Öğretmenlerin psikolojik teste tabi tutulması konusu kamuoyunda hiç gündem olmadı. Devlet bir taraftan bütün öğretmenleri psikolojik teste tabi tutmayı düşünürken diğer taraftan bu testleri geçmesi imkân dâhilinde olmayanları engelli kontenjanından öğretmen olarak atamaktadır. Ruh sağlığı bütün meslek gruplarında son derece önemlidir ve çalışanların emekli olana kadar ruh sağlıklarını korumaları her zaman mümkün olmayabilmektedir. Ancak insanların ruh sağlığı durduk yerde bozulmamakta, çalışma koşulları ve yönetici tutum ve davranışları… çalışanların psikolojilerini etkilemektedir. Psikolojik test konusu istismara müsait olmakla birlikte illa da uygulanacaksa uygulamaya yönetici sınıfından başlamak yerinde olabilir.

Belgede öğretmene yönelik şiddet de ele alınmış ve şiddete karşı mücadele edileceği, şiddete uğrayan öğretmene hukukî vb açılardan sahip çıkılacağı ifade edilmiştir. Bize göre belgede öğretmenlerle ilgili en olumlu yaklaşım burada göze çarpmadaktadır.

Bize göre uygulamada en sıkıntı doğuracak nokta şudur: Belgeye göre kişinin öğretmenliğe uygun olup olmadığı fakültedeyken tespit edilecek ve uygun bulunmayanlar öğretmenlik dışındaki mesleklere yönlendirilecek. Kulağa hoş geliyor ama uygulma esnasında yer yerinden oynayacaktır. Uygulama çoğu defa hukukî sonuçlar doğuracak ve bir süre sonra da bundan vazgeçilmek zorunda kalınacaktır.

Belgede önemli başlıklardan biri de öğretmenin kendini sürekli geliştirmesi. Bu noktada yıllardır yapılan hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin genel olarak çok da fayda sağlamadığına değinmek gerekiyor. Bakanlık iğneyi kendine batırmalı ve bunca masraf edilerek yapılan hizmetiçi eğitimlerinin maksimum fayda üretmesine kafa yormalıdır. Ancak şu da bir gerçektir ki en önemli şey, eğitim süreçleri boyunca kişiye kendi kendini geliştirme alışkanlığının kazandırılması ve bunun yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunun öğretilmesidir. Bence eğitim kurumlarımızın en önemli fonksiyonu bu olmalıdır.

Belge nihaî olarak iyi bir eğitim sistemini hedeflemektedir. Öğretmen eğitim sistemi paydaşlarından sadece birini temsil etmektedir. Eğitimin olumlu ya da olumsuz gelişmesini etkileyen faktörler birden fazladır. Günümüzde eğitimde öğretmenin rolü gittikçe azalmaktadır. Eğitim süreçlerini etkileyen diğer faktörler daha ağırlık kazanmaktadır. Öğrenciye yön verme hususunda öğretmenin yerinin ilk sırada olduğunu söylemek artık mümkün değildir. Özlenen eğitim sistemi söz konusu olunca eğitime etki eden diğer faktörlerle ilgili bir stratejiye de ihtyaç olduğu kesindir.

Son olarak yanlışıyla doğrusuyla bir strateji belgesi hazırlanması kayda değer bir durumdur. Daha da önemlisi; eleştirileri dikkate alarak, bütün paydaşları bir araya getirerek belgede düzenlemeler yapmaktır. Hepsinden önemlisi sözleşmeli öğretmenlik, mülakat, performans, dört yılda bir sınav vs derken birileri ayağına sıkıyor da farkına bile varmıyor.

Allah sonumuzu hayretsin.

Erol Ermiş

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 3 Nolu Şube BaşkanıKaynak

Güz Dönem (Vize) Sınavları
01 ARALIK – 02 ARALIK 2018
Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD a... Devamı

İstanbul Auzef Harç Metaryal Eğitim ücretleri ; SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA  (AÇIK ÖĞRETİM) DÖNEMLİK TOPLAM ÜCRET  Sosyal Hizmet 950 TL –  Acil ... Devamı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 5’lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu için görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 5’lik Sistemin 1... Devamı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu için görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 4’lük Sistemin 1... Devamı

2016 yılı Sağlık Lisans Tamamlama Yerleştirme Puanları ; Yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamalarının 2 ile çarpılarak elde edilen ... Devamı

Öğrenim türü örgün, aöf ve uzaktan eğitim olmak üzere 2016 Sağlık Lisans Tamamlama üniversite kontenjan sayısı 39.640 adettir. Örgün eğitim kontenjan... Devamı