657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, açığa alma işlemlerinde uygulanan 3 aylık süre kısıtlaması 15 Ekim 2016’dan itibaren geçerli olmak üzere OHAL süresince uygulanmayacağı yasalaştı.

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 145. maddesine göre, ” Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır.

Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.” hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre OHAL kapsamında memurların açığa alınma süreleri 3 ay olarak düzenlenmiş ve bu süre zarfında kamu personeli hakkında karar verilmemiş ise memur göreve iade edilir denilmekteydi.

29 Ekim 2016 tarihinde yayınlanan 675 sayılı KHK’nın 13’ncü soruşturma süreleri başlıklı maddesine göre, ”15.7.2016 tarihinden 20.7.2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla olağanüstü halin ilan edilmesine kadar geçen süre zarfında ve olağanüstü halin devam ettiği süre içinde görevden uzaklaştırılanlar hakkında ilgili mevzuatta bu tedbir için öngörülen süre sınırlaması, olağanüstü hal süresince uygulanmaz.” hükmü konuldu. Buna göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, açığa alma işlemlerinde uygulanan 3 aylık süre kısıtlaması 15 Ekim 2016’dan itibaren geçerli olmak üzere OHAL süresince uygulanmayacağı yasalaştı.

 

Kaynak

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir