Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Okul Kayıtlarında ‘Para’ Gitti; ‘El Sabunu’ Geldi

admin
Ağustos 16, 2017

Sayın DEĞER, söz konusu yazısında, ders yılı başında öğrencilere sunulan kitapların, ders yılı başlamadan evvel okula geldikten sonra öğretmenler eli ile belli aşamalardan/işlemlerden (ayırma ve poşetleme gibi) geçtiğini ve nihayetinde öğrenciye dağıtıma hazır hale getirildiğini, bu bağlamda öğretmenlere angarya uygulandığını, halbuki MEB’in bu işlemler için genel bütçeden taşraya ödenek gönderdiğini, ama ödeneklerin amacı doğrultusunda kullanılmadığından dolayı kitaplarla ilgili söz konusu işlerin hiç alakası/ilgisi, görevi ve sorumluluğu olmayan öğretmenlere kaldığını ifade ederek eğitim-öğretim ortamındaki bu sorun alanına ilişkin bir sorun tespitinde bulunuyordu, kamuoyunu bilgilendiriyordu ve MEB’e (ilgililere/yetkililere) bu sorun alanı ile ilgili bir konuda müdahil olması çağrısı yapıyordu. 

Son olarak, öğreniyoruz ki, bu sorun alanına ilişkin temas ettiği bir konuda, Sayın DEĞER’in çağrısı MEB yetkililerince olumlu karşılık görmüş, Sayın DEĞER’i, konuya temas ettiği, dikkat çektiği ve ilgililerin/yetkililerin sorumlulukları/görevleri dahilinde müdahil olmalarına vesile/ön ayak olduğu için tebrik ediyoruz. 

Bu konuyla bağlantılı ve aynı sorun alanında olduğunu düşündüğümüz duyuru biçiminde bir okul kapısının camına yapıştırılmış bir belge de, bizlere ulaştı. 

Bu bağlamda, ilgililerin ve yetkililerin, görevleri/sorumlulukları dahilinde, vatandaşa ‘devletin, bunları alacak parası yok mu?’ dedirten söz konusu sorun alanındaki bu konuya da müdahil olmaları gerektiğini düşünüyoruz. 

Okul müdürlüğünce kapı camına yapıştırılıp aleni olarak gerçekleştirildiği izlenimi veren duyuru şeklindeki bu işlemde, okulun 9.sınıfına kayıt için öğrencilerin yanlarında getirmeleri gereken evraklar/malzemeler yazılı, bunlar arasında aşağıdaki belgede de göreceğiniz üzere dikkatimizi çekenler şu malzemeler olmuştur:

İlk iki maddede istenenler anlaşılır, lakin bunların altına sokuşturulanlar hem konuya dair ilgili mevzuata hem ilgili onlarca genelgeye göre hiç de anlaşılır ve kabul edilebilir değildir. Neler midir bunlar? 

3- beş top kağıt 

4- 50 TL’lik posta pulu 

5- Beş kg klorak 

6- Beş kg sıvı el sabunu 

7- 5 kg sıvı yer temizleyici 

Doğrudan ve dolaylı vergi yükümlülüğünü yerine getiren bir veli için okul müdürlüğünce çocuğunun kaydı sırasında kendisine yüklenen bu malzeme yükü, hangi vergi türü kapsamındadır? sorusunu sormadan edemiyoruz. 

Hemen cevap vereyim: ÖRTÜLÜ ALENİ VERGİ. 

Yasalarımızda, yönetmeliklerimizde yok bu vergi türü. Keyfi bir vergi aslında. İçinde de zaten çelişkileri barındırmakta. Ve vahim olan tarafı, bir gereklilik yani zorunluluk olarak sunulmasıdır. Anlayacağınız, yasada olmamasına rağmen, mevzuatta ve her fırsatta Sayın bakanların ağzından karşı çıkılmasına karşın zorla alınan bir vergi yani. 

Ayrıca, bu vergi türüne, örtülü kayıt parası ya da okul aidatı da diyebiliriz. Türlü türlü konmuş adları var zaten. Hepsi de, kesinlikle yasal adlar değil, uyduruk adlar. 

Halbuki, şunu bilmekteyiz ki, nasıl ki, kitapların ayrılması/poşetlenmesi gibi işlemlerde kullanılmak üzere devletimizce taşraya genel bütçeden ödenek gönderiliyorsa, okulların temizlik ve diğer ihtiyaçları için de genel bütçeden ödenek gönderiliyor. Dileyen, okulların bu ihtiyaçları ile ilgili ödenekleri var mı yok mu? sorusunun cevabını bulmak üzere okulların MEBBİS/KBS vs… ilgili/yetkili oldukları ekranlarına bakabilir. İllerin, ilçelerin ve okulların bu ihtiyaçların temini için ihale/malzeme alımı yaptıklarını da biliyoruz ve görüyoruz. Demek ki, elindeki ödeneği, bu ihtiyaçların temini için kullananlar var. Ama yukarıda da görülmektedir ki, bu ihtiyaçları veliye yükleyenler de var. Yani, anlaşılıyor ki, malum sorun alanındaki bu konuya ilişkin bir disiplin ve standart olmadığı açık ve net. 

Bakınız değerli arkadaşlar, saygıdeğer yetkililer, eğitim-öğretim ortamındaki bu sorun alanında, ödenekler var olmasına rağmen bazı ellerce amacına hizmet ettirilmiyor. Ettirilmediği için de kimi zaman öğretmenin bedenine kimi zaman da velinin cebine bir külfet biniyor/yükleniyor. Sanki, bu külfet onların yükümlülüğü… Hayır, sorumlular sorumluluklarını dosdoğru yerine getirmediği için külfet, onların yükümlülüğü halini alıyor. 

Hatta, bazen de, bazı okulların telefon faturalarının, onlar için tahsis edilen ödeneklerden değil de, okulların kendi girişimleri ile buldukları kaynaklardan ödendiği haberlerini alıyoruz. Bu noktada da, okul müdürü zor durumda bırakılıyor. Yani, anlaşılan ve görülen şudur ki, genel bütçe ve diğer bütçelerin kullanımı bir standarta ve mali disipline kavuşmuş değil. Genel bütçeye bağlı ödenekler, eğitim-öğretim ortamındaki bu sorun alanında, nokta atış bir sisteme bağlı olmalarına rağmen bir türlü hedeflerine/amaçlarına ulaştırılamıyor. O zaman sorunun kaynağı, sistemde değil, bunun fiili duruma geçmemesinde, yani hareket etmemesinde… Hareket ve fiili durum ise özellikle taşradaki yetkili ellerce ortaya çıkarılabilir… Yani, görülebilir hale getirilebilir… 

Sayın DEĞER’in bu noktada söz konusu sorun alanındaki bir konuya dair yazısı, var olan bir ödeneksel durumun harekete geçmesini ve fiiliyata dönüşmesini sağlamıştır. Yani, bu sorun alanındaki konulara, bir örnek teşkil etmiş ve yol gösterici olmuştur… 

Bilinmelidir ki, eğitim-öğretim ortamında öğretmen-veli, birer iç paydaş konumundadır, öğretmenin/velinin bu konumlarında iken ne bir öğretmenin kitap poşetleme gibi bir görevi var ne de bir velinin okulun ihtiyacı olan temizlik vb… malzemeleri temin etme/alma gibi bir görevi var… İkisinin de böyle yükümlülükleri yok… Ama sanki varmış gibi ısrarla dayatılıyor… 

Ayrıca, biliniz ki, okulların, genel bütçe dışında, okul-aile birlikleri, il özel idare bütçeleri de ayni/nakdi yönden destekçisidir.

Hal böyle iken, vergi yükümlülüğünü yerine getiren vatandaşa, neden hala malzeme listesi yapılıp, camlara yapıştırılarak aleni şekilde ilan edilip ‘şunları şunları getir ve ver’ denir? 

VATANDAŞI, ÖRTÜLÜ VERGİLERLE BUNALTMAMAK, KÜLFETE SOKMAMAK GEREKİR. HERKESTEN, EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMINDA, VELİ/ÖĞRETMEN/ÖĞRENCİ/OKUL MÜDÜRÜ VS… İÇ PAYDAŞ KONUMUNDAKİ SORUMLULUĞU/GÖREVİ DAHİLİNDE FEDAKARLIK YAPMASI İSTENMELİDİR. 

Ölçüyü kaçırmamak, yükümlülük kapsamını genişletmemek gerekir. O zaman birileri, şu soruyu sorma hakkına sahip olur: 

‘EĞİTİM-ÖĞRETİM, PARASIZ MI, PARALI MI?’ 

Saygılar… 

Yusuf SEVİNGEN 
KamuAjansKaynak

Güz Dönem (Vize) Sınavları
01 ARALIK – 02 ARALIK 2018
Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD a... Devamı

İstanbul Auzef Harç Metaryal Eğitim ücretleri ; SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA  (AÇIK ÖĞRETİM) DÖNEMLİK TOPLAM ÜCRET  Sosyal Hizmet 950 TL –  Acil ... Devamı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 5’lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu için görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 5’lik Sistemin 1... Devamı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu için görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 4’lük Sistemin 1... Devamı

2016 yılı Sağlık Lisans Tamamlama Yerleştirme Puanları ; Yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamalarının 2 ile çarpılarak elde edilen ... Devamı

Öğrenim türü örgün, aöf ve uzaktan eğitim olmak üzere 2016 Sağlık Lisans Tamamlama üniversite kontenjan sayısı 39.640 adettir. Örgün eğitim kontenjan... Devamı