Eğitim Club
logo
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim
Bahar Final
1.
Bir işletmenin faaliyetleri sırasında ortaya çıkacak her türlü
fon giriş ve çıkışlarının önceden tespit edilmesi
aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Finansal planlama
Soru Açıklaması
2.
Özel hastaneler hangi bütçe sistemi kapsamında yer
almaktadır?
Doğru Cevap: "A" İşletme bütçesi
Soru Açıklaması
3.
Nominal faiz oranının enflasyondan arındırılmış hâli
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Reel faiz
Soru Açıklaması
4.
Sağlık işletmelerinin genel ekonomide gelecekte ortaya
çıkabilecek kârlı yatırım fırsatlarını değerlendirebilmek
amacıyla nakit tutmaları aşağıdakilerden hangisi ile ifade
edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Spekülasyon güdüsü
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi paranın zaman değerini dikkate
almayan sermaye bütçelemesi yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Net Bugünkü Değer Yöntemi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi sağlık işletmelerinin alacak tutarlarını
etkileyen ve belirleyen faktörler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Satın alınan ürün tutarı
Soru Açıklaması
7.
Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan, şirket sermayesine
katılımı temsil eden, yasal şekil şartlarına uygun olarak
düzenlenmiş kıymetli evraklar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hisse senedi
Soru Açıklaması
8.
Bir banka tarafından ülke içinde veya dışında gerçek kişi,
kurum ya da kuruluşlar adına bir malın veya hizmetin ya da bir
işin yapılması hususunda verilen garanti belgesi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Teminat mektupları
Soru Açıklaması
9.
Bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıkları ile bu
varlıkları hangi kaynaklardan finanse etiğini gösteren finansal
tablo aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bilanço
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi orta vadeli kredi kullanım
amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Geçici finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında
Soru Açıklaması
logo
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim
Bahar Final
11.
Bir ekonomide risksiz faiz oranı hesaplanırken hangi menkul
kıymetlerin faiz oranı temel göstergedir?
Doğru Cevap: "A" Hazine bonosu - Devlet tahvili
Soru Açıklaması
12.
Firmaların finansman yapılarındaki öz sermaye ve borç
arasındaki dağılım aşağıdakilerden hangisi ile ifade
edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Sermaye yapısı
Soru Açıklaması
13.
Bir işletmenin üretiği malların satış tutarı 4.000 birimlik
üretim düzeyinde toplam 8 milyon TL’dir. Bu işletmenin
değişken gider toplamı ise 4 milyon TL‘dir. İşletmenin sabit
gideri 2 milyon TL ise bu işletme başa baş noktasına hangi
üretim düzeyinde ulaşır?
Doğru Cevap: "E" 2.000 adet
Soru Açıklaması
14.
Bir işletmenin (birim fiyat- birim değişken maliyetler)
şeklinde hesaplanan katkı payı (katkı marjı) toplamının,
işletmenin toplam sabit maliyetlerine eşit olduğu üretim
veya satış düzeyine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Başa baş noktası
Soru Açıklaması
15.
İşletme riski aşağıdakilerden hangisi ile ölçülebilir?
Doğru Cevap: "A" Faaliyet kaldıracı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi satış miktarındaki değişmenin, öz
sermaye kârlılığı (hisse başına kâr) üzerindeki etkisini
belirlemek için kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Bileşik kaldıraç derecesi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi bir finansal analiz tekniği değildir?
Doğru Cevap: "C" Analitik Analiz
Soru Açıklaması
18.
İşletmenin ortakları, işletmeye ortak olmayı düşünenler ile
işletmeye uzun süreli kaynak sağlayacak olanlar tarafından
yapılan analiz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yatırım analizi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz
kaynaklar toplamını veren kavramı ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Devamlı sermaye
Soru Açıklaması
20.
Bir işletmenin kendisine fon sağlayan kişilere ve kuruluşlara
bu fonlar karşılığında ödediği fiyat aşağıdakilerden hangisi ile
ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Sermaye maliyeti
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.