Eğitim Club
logo
Sağlık Sosyolojisi
Bahar Final
1.
Teorisyen Ulrick Beck’in “Servet tepede riskler dipte birikir.”
sözü aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Risk bölüşümü
Soru Açıklaması
2.
Afrika’da yaşayan Azande topluluğunda yapmış olduğu
çalışmalarla tıp tarihi ile ilgili etnografik araştırmaların
kökenlerini oluşturan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Evans Pritchard
Soru Açıklaması
3.
Bilimsel tıbbın kurucusu kabul edilen ve öğretisi ahlaki bir
temele dayanan ünlü Yunan filozofu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hippocrates
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi McDonaldlaştırmanın boyutlarından
biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Açıklanabilirlik
Soru Açıklaması
5.
McDonaldlaştırma kavramını 1993 yılında sosyoloji literatürüne ekleyen ünlü sosyolog aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" George Ritzer
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi düşme riskini artıran faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yeterli ve dengeli beslenme
Soru Açıklaması
7.
Günümüzde dünyadaki en yaşlı topluma sahip ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Japonya
Soru Açıklaması
8.
Türkiye’de yaşlanmanın temel dinamikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" 2015 yılı itibarıyla Türkiye’de yaşlı nüfusun (65+) oranı %4’ dür.
Soru Açıklaması
9.
13. y.y.da Avrupa nüfusunun 1/3’ünü öldürerek dünya
tarihine önemli bir etki; yapan toplumda korku, endişe ve
tedirginlik yaratan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hıyarcıklı veba
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi toplum sağlığını etkileyen biyolojik faktörlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Cinsiyet
Soru Açıklaması
logo
Sağlık Sosyolojisi
Bahar Final
11.
Aşağıdakilerden hangisi sağlıkla ilgili kurulan ilk uluslararası örgüttür?
Doğru Cevap: "E" Uluslararası Halk Sağlığı Örgütü (IPO)
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde ötanazinin hiçbir türü yasal değildir?
Doğru Cevap: "B" Türkiye
Soru Açıklaması
13.
Hastaya doktor tarafından ölümcül dozda ilaç enjekte
edilmesi hangi ötanazi türüne örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "C" Aktif ötanazi
Soru Açıklaması
14.
Herkesin ayrımcılığa uğramadan eşit ve uygun tıbbi bakımı
alma hakkı Lizbon Bildirgesi’nde hangi hak ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Nitelikli Tıbbi Bakım Hakkı
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Kuhn’un paradigma kavramı
doğrultusunda sağlık hizmetleri evrelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Cumhuriyet Dönemi sağlık hizmeti
Soru Açıklaması
16.
Osmanlı Devleti’nde sağlıktan sorumlu kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hekimbaşı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Empodekles’e göre (İÖ. 455) evrende
bulunan temel elementlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Petrol
Soru Açıklaması
18.
Endüstri Devrimi ve sonuçlarının ilk kez deneyimlendiği ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İngiltere
Soru Açıklaması
19.
Çatışmacı sosyoloji içinde sağlık sosyolojisine en çok katkıda
bulunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Marksist Yaklaşım
Soru Açıklaması
20.
“Demir kafes” ve “Rasyonalizasyon” kavramlarını geliştiren
sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" M. Weber
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.