ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ARA SINAV SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranışı oluşturan temel disiplinlerden biri değildir?
A) Hukuk B) Psikoloji C) Sosyoloji D) Antropoloji E) Sosyal psikoloji
2. Örgütsel davranış bağlaçlarının hangisinde örgütsel olayların analizi, bireysel davranışlar, takım dinamikleri ve örgütün yapısı boyutunda incelenerek yapılır?
A) Çok yönlü analiz bağlacı B) Disiplinler arası bağlaç C) Bilimsel yönetim bağlacı
D) Açık sistem bağlacı E) Durumsallık yaklaşımı
3. Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin fonksiyonlarından biri değildir?
A) Planlama B) Organize etme C) Kontrol D) Liderlik E) Karar verme
4. İşadamı Sakıp Sabancı’nın yaşam öyküsünün ele alınıp, detaylı bir şekilde incelenerek, bu kişinin yönetim başarısı hakkında bilgi edinmek,aşağıdaki veri toplama tekniklerinden hangisine bir örnektir?
A) Saha deneyi B) Gözlem C) Saha araştırması
D) Laboratuvar deneyi E) Vaka etüdü
5. Çalışanların ücret düzeylerinin, yaptıkları işin kalitesini ne şekilde etkilediğini saptamak için yapılan bir çalışmada “bağımsız değişken” aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ücret düzeyi B) Sapkın davranışlar C) Tutum
D) Çatışanlar E) Gelir dağılımı
6. Çok sayıda çalışanın ve yöneticinin örgüt yapısı içinde en etkili şekilde nasıl organize olabilecekleri üzerinde çalışmalar yapan yaklaşım aşağıdakilerde hangisidir?
A) Klasik örgüt kuramı B) Bilimsel yönetim yaklaşımı C) Bürokrasi modeli
D) İnsan ilişkileri yaklaşımı E) Sistem yaklaşımı

Devamı aşağıdaki linklerdedir.

orgutsel-davranis orgutsel-davranis2

orgutsel-davranis-degerlendirme-sorulari2

orgutsel-davranis-butunleme-sorulari-2013-2014

orgutsel-davranis-2015po12-2-a

orgutsel-davranis-2015po12-2-a2

oda01-final

oda01-butunleme

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir