Yapılan değişikliğe göre bundan sonra yurt dışında herhangi bir ülkede toplu veya tek olarak gidilecek olan görevlere gönderilen personele tazminat ödenecek.

Kanun hükmünde Kararname’ye göre herhangi bir yabancı ülkede yerine getirilecek görev için gönderilen subay, astsubay, uzman jandarma, sivil memur, işçi, sözleşmeli erbaş ve erlere 3.730,36 tl normal erbaş ve erlere ise 1.865,18 tl tutarına kadar tazminat ödenecek. Bu ödenecek olan tazminattan herhangi bir kesinti yapılmayacak.

Ödenecek tazminatın meblağı, usul ve esasları ise MSB nin önerisi ve Maliye Bakanlığının görüşü doğrultusunda Başbakanın onayı ile belirlenecek buda aynı KHK ile belirlenmiş oldu. KHK’nın ilgili tam metnini öğrenmek isteyenler için aşağıda sizlere sunuyoruz.

676 sayılı KHK nın 66 ncı maddesiyle 375 sayılı KHK nın 28 inci maddesine; ‘’9245 sayılı hacırah kanunu kapsamında hacırah alanlar hariç olmak üzere TBMM kararlarına dayanılarak yabancı ülkelere birlik halinde veya münferiden gönderilen subay, astsubay, uzman jandarma sivil memur, işçi, uzman erbaş ve erlere (40.000) erbaş ve erlere ise (20.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile birlikte çarpımı sonucu bulunacak aylık tutarı geçmemek üzere, fiilen sınır ötesinde icra edilen görev süresince damga vergisi dahil hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödeneceği’’ hükmü eklendi.

Kaynak

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir