Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Sosyal Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayımlandı

admin
Haziran 17, 2017

17 Haziran 2017 tarihli ve 30099 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu disiplin amirleri yönetmeliğinin tam metnini sizler için hazırladık. Sosyal Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin amacı Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin disiplin amirlerini belirlemektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurları kapsar.

Sosyal Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 16 Mayıs 2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 41 inci maddesi ve 17 Eylül 1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16’ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda disiplin amirleri kimlerdir.

Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin amirleri, ekte yer alan Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Aşağıdan tam listeyi indirebilirsiniz.

Kadrosu fiilen görev yapılan birimde bulunmayan personelin disiplin amirleri, fiilen görev yapılan birimin sıralı disiplin amirleridir.

Kurum Başkanı, Kurum merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün memurların disiplin amiridir. Bu sıfatla haiz bulunduğu yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller nelerdir?

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan eski yönetmelik hangisiydi?

6 Ağustos 2008 tarihli ve 26959 sayılı resmi gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri şu şekildedir:

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa göre devredilen kurumların kadrolarında olup Sosyal Güvenlik Kurumuna ihdas edilen kadrolar arasında sayılmayan İl Müdür Yardımcısı, Sigorta İl Müdür Yardımcısı, Sağlık İşleri İl Müdür Yardımcısı, Sigorta Müdür Yardımcısı ve Bölge Müdür Yardımcısı unvanlarında bulunan personelin disiplin amirleri, fiilen görev yaptıkları birimlerin sıralı disiplin amirleridir.

Ek-2 sayılı cetvelde “diğer personel” olarak belirtilen personelin, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa göre devredilen kurumların kadrolarında olup Sosyal Güvenlik Kurumuna ihdas edilen kadrolar arasında sayılmayan unvanlarda bulunan İl Müdür Yardımcısı, Sigorta İl Müdür Yardımcısı, Sağlık İşleri İl Müdür Yardımcısı, Sigorta Müdür Yardımcısı ve Bölge Müdür Yardımcısına bağlı olarak çalışmaları halinde, disiplin amirleri bu sayılan amirlerdir. Disiplin amirleri yönetmeliği resmi gazete metni için TIKLAYINIZ. Disiplin amirleri için TIKLAYINIZ.Kaynak

Güz Dönem (Vize) Sınavları
01 ARALIK – 02 ARALIK 2018
Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD a... Devamı

İstanbul Auzef Harç Metaryal Eğitim ücretleri ; SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA  (AÇIK ÖĞRETİM) DÖNEMLİK TOPLAM ÜCRET  Sosyal Hizmet 950 TL –  Acil ... Devamı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 5’lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu için görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 5’lik Sistemin 1... Devamı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu için görmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 4’lük Sistemin 1... Devamı

2016 yılı Sağlık Lisans Tamamlama Yerleştirme Puanları ; Yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamalarının 2 ile çarpılarak elde edilen ... Devamı

Öğrenim türü örgün, aöf ve uzaktan eğitim olmak üzere 2016 Sağlık Lisans Tamamlama üniversite kontenjan sayısı 39.640 adettir. Örgün eğitim kontenjan... Devamı