Yeni Hüküm:

Sosyal güvenlik merkezlerinin kuruluşu

MADDE 6 –

(1) Sosyal güvenlik merkezleri, il müdürlüğüne bağlı olarak kurulur.

(2) Sosyal güvenlik merkezleri idari işlemler açısından, sosyal güvenlik merkezi, sağlık sosyal güvenlik merkezi, mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi ile rehberlik sosyal güvenlik merkezi olarak dört kategoriye ayrılır.

(3) Sosyal güvenlik merkezlerinin kuruluşunda aşağıdaki kriterler esas alınır:

a) Sosyal güvenlik merkezi;

1) Sigortalı sayısı 8.000 ve üzeri olan organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve ticaret merkezlerinde veya sigortalı sayısı 8.000 ve üzeri olan ilçelerde veya nüfusu 40.000 ve üzeri olan ilçelerde bir,

2) Nüfusu 400.000 ve üzeri olan ilçelerde ise birden fazla kurulabilir.

b) Sağlık sosyal güvenlik merkezi;

1) Nüfusu 1.000.000 ve üzeri olan illerde bir,

2) Nüfusu 2.000.000 ve üzeri olan illerde ise birden fazla kurulabilir.

c) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi;

1) Her il müdürlüğüne bağlı olarak bir,

2) İstanbul ilinde ise Anadolu ve Avrupa Yakasında birer olmak üzere kurulabilir.

ç) Rehberlik sosyal güvenlik merkezi;

1) Sigortalı sayısı 1.800’den veya nüfusu 18.000’den az olmamak üzere, il merkezine ya da aynı ilin sosyal güvenlik merkezi kurulu olan en yakın ilçesine en az 50 kilometre mesafesi bulunan ilçelerde bir,

2) Sigortalı sayısı 3.000’den ve nüfusu 24.000’den az olmayan ilçelerde bir olmak üzere kurulabilir.

(4) Kuruluş kriterlerinde belirtilen şartların ortadan kalkması veya işlem yoğunluğunun azalması nedeniyle hizmetine ihtiyaç duyulmayan, sosyal güvenlik merkezi, sağlık sosyal güvenlik merkezi, mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi ve rehberlik sosyal güvenlik merkezi kapatılabilir.

(5) Sosyal güvenlik merkezi, sağlık sosyal güvenlik merkezi, mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi ve rehberlik sosyal güvenlik merkezinin kurulması ve kapatılması Yönetim Kurulu kararı ve Bakan onayı ile gerçekleşir.

(6) Sosyal güvenlik merkezlerine kuruldukları il, ilçe, bulundukları semt, mahalle, cadde veya sokak isimleri ile o yere ait tarihe geçmiş önemli gün, olay veya kahramanların isimleri verilebilir. Gerektiğinde isim değişikliği il müdürünün önerisi, Hizmet Sunumu Genel Müdürünün görüşü ve Başkanın onayı ile yapılır. Ayrıca, Yönetim Kurulu kararı ile Kurumda görev yapmış veya Kuruma önemli katkıda bulunmuş kişi veya kuruluşların isimleri de verilebilir.

(7) Aynı ilde/ilçede birden fazla sosyal güvenlik merkezi kurulması halinde, merkez müdürlüklerinin görev alanı sınırları ve faaliyet konuları il müdürünün önerisi, Hizmet Sunumu Genel Müdürünün görüşü ve Başkanın onayı ile belirlenir.

(8) Birden fazla sağlık sosyal güvenlik merkezi kurulu bulunan illerde görev dağılımı, sağlık hizmet sunucularının verdiği hizmetlere göre, görev alanı sınırları ve faaliyet konuları il müdürünün önerisi, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürünün görüşü, Hizmet Sunumu Genel Müdürünün teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenir.

(9) Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine, sağlık sosyal güvenlik merkezi bulunmayan illerin genel sağlık sigortası işlemlerinin tamamı veya bir kısmı görev olarak Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürünün önerisi ve Başkanın onayı ile verilebilir.

(10) İl veya ilçede birden fazla sosyal güvenlik merkezi kurulması halinde, aynı kategoride bulunan sosyal güvenlik merkezleri aynı hizmet binasında faaliyet gösteremez.

(11) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçesinde ikinci sağlık sosyal güvenlik merkezi, sosyal güvenlik merkezi ve rehberlik sosyal güvenlik merkezi kurulamaz.

(12) İl/İlçelerde kurulan sosyal güvenlik merkezi, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kriterlere bakılmaksızın, iş ve işlemlerin yoğunluğu ve personel sayısı dikkate alınarak, il müdürünün önerisi, Hizmet Sunumu Genel Müdürünün teklifi ve Yönetim Kurulunun Kararı ile rehberlik sosyal güvenlik merkezine dönüştürülebilir.”

 

Eski Hüküm:

Sosyal güvenlik merkezlerinin kuruluşu

MADDE 6 – (Değişik:RG-9/12/2016-29913)

(1) Sosyal güvenlik merkezleri, il müdürlüğüne bağlı olarak kurulur.

(2) Sosyal güvenlik merkezleri idari işlemler açısından, sosyal güvenlik merkezi, sağlık sosyal güvenlik merkezi, mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi ile rehberlik sosyal güvenlik merkezi olarak dört kategoriye ayrılır.

(3) Sosyal güvenlik merkezlerinin kuruluşunda aşağıdaki kriterler esas alınır:

a) Sosyal güvenlik merkezi;

1) Sigortalı sayısı 8.000 ve üzeri olan organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve ticaret merkezlerinde veya sigortalı sayısı 8.000 ve üzeri olan ilçelerde veya nüfusu 40.000 ve üzeri olan ilçelerde bir,

2) Nüfusu 400.000 ve üzeri olan ilçelerde ise birden fazla kurulabilir.

b) Sağlık sosyal güvenlik merkezi;

1) Nüfusu 1.000.000 ve üzeri olan illerde bir,

2) Nüfusu 2.000.000 ve üzeri olan illerde ise birden fazla kurulabilir.

c) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi;

1) Her il müdürlüğüne bağlı olarak bir,

2) İstanbul ilinde ise Anadolu ve Avrupa Yakasında birer olmak üzere kurulabilir.

ç) Rehberlik sosyal güvenlik merkezi;

1) Sigortalı sayısı 1.800’den veya nüfusu 18.000’den az olmamak üzere, il merkezine ya da aynı ilin sosyal güvenlik merkezi kurulu olan en yakın ilçesine en az 50 kilometre mesafesi bulunan ilçelerde bir,

2) Sigortalı sayısı 3.000’den ve nüfusu 24.000’den az olmayan ilçelerde bir olmak üzere kurulabilir.

(4) Kuruluş kriterlerinde belirtilen şartların ortadan kalkması veya işlem yoğunluğunun azalması nedeniyle hizmetine ihtiyaç duyulmayan, sosyal güvenlik merkezi, sağlık sosyal güvenlik merkezi, mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi ve rehberlik sosyal güvenlik merkezi kapatılabilir.

(5) Sosyal güvenlik merkezi, sağlık sosyal güvenlik merkezi, mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi ve rehberlik sosyal güvenlik merkezinin kurulması ve kapatılması Yönetim Kurulu kararı ve Bakan onayı ile gerçekleşir.

(6) Sosyal güvenlik merkezlerine kuruldukları il, ilçe, bulundukları semt, mahalle, cadde veya sokak isimleri ile o yere ait tarihe geçmiş önemli gün, olay veya kahramanların isimleri verilebilir. Gerektiğinde isim değişikliği il müdürünün önerisi, Hizmet Sunumu Genel Müdürünün görüşü ve Başkanın onayı ile yapılır. Ayrıca, Yönetim Kurulu kararı ile Kurumda görev yapmış veya Kuruma önemli katkıda bulunmuş kişi veya kuruluşların isimleri de verilebilir.

(7) Aynı ilde/ilçede birden fazla sosyal güvenlik merkezi kurulması halinde, merkez müdürlüklerinin görev alanı sınırları ve faaliyet konuları il müdürünün önerisi, Hizmet Sunumu Genel Müdürünün görüşü ve Başkanın onayı ile belirlenir.

(8) Birden fazla sağlık sosyal güvenlik merkezi kurulu bulunan illerde görev dağılımı, sağlık hizmet sunucularının verdiği hizmetlere göre, görev alanı sınırları ve faaliyet konuları il müdürünün önerisi, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürünün görüşü, Hizmet Sunumu Genel Müdürünün teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenir.

(9) Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine, sağlık sosyal güvenlik merkezi bulunmayan illerin genel sağlık sigortası işlemlerinin tamamı veya bir kısmı görev olarak Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürünün önerisi ve Başkanın onayı ile verilebilir.

(10) İl veya ilçede birden fazla sosyal güvenlik merkezi kurulm
as
ı halinde, aynı kategoride bulunan sosyal güvenlik merkezleri aynı hizmet binasında faaliyet gösteremez.

(11) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçesinde ikinci sağlık sosyal güvenlik merkezi, sosyal güvenlik merkezi ve rehberlik sosyal güvenlik merkezi kurulamaz.

(12) İl/İlçelerde kurulan sosyal güvenlik merkezi, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kriterlere bakılmaksızın, iş ve işlemlerin yoğunluğu ve personel sayısı dikkate alınarak, il müdürünün önerisi, Hizmet Sunumu Genel Müdürünün teklifi ve Yönetim Kurulunun Kararı ile rehberlik sosyal güvenlik merkezine dönüştürülebilir.

 

Kaynak linki

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir