Eğitim Club
logo
Sosyal Güvenlik Sistemi
Bahar Final
1.
Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'nde sosyal güvenlik
sisteminde alınan ilk yasal önlem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dilaver Paşa Nizamnamesi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin çağdaş ilkelerinden
biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Riskler açısından kapsamın daraltılması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi iş kazası olarak nitelendirilemez?
Doğru Cevap: "C" Evde kalp krizi geçirme
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi İşsizlik Sigortası fonu giderlerindendir?
Doğru Cevap: "B" Sigortalı işsizlere verilen ödenekler
Soru Açıklaması
5.
Yurt içinde veya dışında geçen bazı durumlar ya da hizmetler
için yasayla düzenlenmiş özel borçlanma olanakları
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hizmet borçlanması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda sosyal yardımların
öneminin artmasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ücretlerin artması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin temel görevlerinden
biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Seyahat
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
bünyesindeki çocuk hizmetleri kuruluşlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Huzurevleri
Soru Açıklaması
9.
I. Sosyal sigortalar
II. Sosyal yardımlar
III. Sosyal hizmetler
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sosyal güvenlik
kavramının bileşenleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
10.
Bağımlılık yapan maddeleri kullananların tedavilerinin
yapılması Çocuk Koruma Kanunu kapsamlarından hangisine
dâhildir?
Doğru Cevap: "E" Sağlık tedbiri
Soru Açıklaması
logo
Sosyal Güvenlik Sistemi
Bahar Final
11.
Dünyada ilk aile yardımları hangi ülkede ve ne zaman
başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Fransa 1884
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi kadın yoksulluğunun ekonomik
boyutu ile ilişkili değildir?
Doğru Cevap: "B" Eşit işe eşit ücret almak
Soru Açıklaması
13.
Sosyal güvencesi olan özürlü bireylerin tedavi, muayene, ilaç,
tetkik ve ortez-protez ihtiyaçlarının bağlı oldukları sosyal
güvenlik kuruluşu tarafından katkı payı alınarak karşılanması,
özürlülerle ilgili hangi politikalar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" Sağlık yardımı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de özürlülerle ilgili
politikaların uygulamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Bireysel Emeklilik Sigortası
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapsamında yürütülen,
çocuğa yönelik yardımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Evlat edinme hizmeti
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara yönelik sosyal yardımların ve
sosyal hizmetlerin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Seyahat olanakları sağlamak
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerde ailelerin sosyal
güvenlik kapsamında yararlanabileceği sosyal haklardan biri
değildir?
Doğru Cevap: "D" İnfertilite tedavisi
Soru Açıklaması
18.
Ailelere yapılan yakacak yardımı aşağıdakilerden hangisinin
sorumluluğundadır?
Doğru Cevap: "B" Valilik
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi ölüm sigortasının sağladığı
yararlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Malullük aylığı
Soru Açıklaması
20.
Sosyal yardımlardan yararlanabilmek için kullanılan yöntem
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İhtiyaç testi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.