TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

 

DEĞERLENDİRME SORULARI (ÜNİTE 1)

 

 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
 2. Veri: sayılar, rakamlar, sözcükler, metinler, resimler, olaylar vb. biçiminde temsil edilen ham gerçekliklerdir.
 3. Veri (Data) ve Bilgi (Knowledge) eş anlamlı kavramlardır.

III. Analog bilgisayarlar fiziksel değerleri ölçen bilgisayarlardır.

 1. a) Yalnız I
 2. b) Yalnız II
 3. c) Yalnız III
 4. d) I ve III
 5. e) I, II ve III

 

 1. “Coğrafik olarak daha geniş bir alana hizmet eden ve telefon hatlarını, uyduları veya bu iletişim kanallarının bir kombinasyonunu kullanan ağlara ………………….. denir.” cümlesinde boş bırakılan yere getirilmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?
 2. a) WAN
 3. b) LAN
 4. c) Intranet
 5. d) Workgroup
 6. e) Ethernet

 

 1. ASCII kodlama tablosunda 38. sırada yer alan karakterin bilgisayar dilindeki karşılığı hangisidir?
 2. a) (00110010)
 3. b) (01001100)
 4. c) (00100110)
 5. d) (00100111)
 6. e) (00111001)

 

 1. 700 MB büyüklüğündeki 10 adet CD’ye ¼ oranında sıkıştırılarak yedeklenmiş olan bir bilginin açılmış hali kaç TB’dir. (Hesaplamalarınızda 1000 kullanınız.)
 2. a) 0.028
 3. b) 0.28
 4. c) 28
 5. d) 280
 6. e) 2.8 Bilgi Teknolojilerine Giriş
 7. Aşağıdakilerden hangisi amaçlarına göre bilgisayarların sınıflandırılması kategorisinde yer almaz?
 8. a) Özel amaçlı dijital bilgisayarlar
 9. b) Genel amaçlı dijital bilgisayarlar
 10. c) Analog (Örneksel) bilgisayarlar
 11. d) Hibrid (Melez) bilgisayarlar e) Ağ sistemleri                                          

Cevap Anahtarı 1.D, 2.A, 3.C, 4.A, 5.E

DEĞERLENDİRME SORULARI(ÜNİTE 2)

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi merkezi işlem birimi (CPU) için kullanılan yanlış bir ifadedir?
 2. a) İşlemcilerde hız, işlemcinin birim zamanda yapabildiği işlem sayısı olarak tanımlanır.
 3. b) İşlemciler, bir saniyede milyarlarca komutu işleyebilir.
 4. c) Sabit diskler merkezi işlem biriminden daha hızlıdır.
 5. d) Önbellek, CPU’nun verileri daha hızlı alma isteğine karşı üretilen birimdir.
 6. e) Bilgisayarın eşzamanlı çalışması kontrol birimi tarafından sağlanır.

 

 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
 2. Merkezi işlem biriminin fonksiyonu aritmetik ve mantık işlemleri yapmaktır.
 3. Ana belleğe verilen bir diğer isim harici bellektir.

III. Tek bir makine yönergesini proses etmek için gerekli işlemler serisine makine çevrimi denmektedir.

 1. a) Yalnız I
 2. b) I ve III
 3. c) Yalnız II
 4. d) Yalnız III
 5. e) I, II ve III

 

 1. “Üzerinde çeşitli aygıtlar arasında veri iletimini sağlayan veri yollarını ve transistör, çip, entegre gibi bileşenleri barındıran plakaya ………………………….. denir.” cümlesinde boş bırakılan yere getirilmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?
 2. a) Anabellek
 3. b) Anakart
 4. c) ISA
 5. d) CPU
 6. e) AGP

 

 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi donanım birimleri için söylenemez?
 2. a) Harddisk hem giriş hem de çıkış birimidir.
 3. b) Anabellek verilerin kalıcı olarak saklandığı birimdir.
 4. c) Kızılötesi aracı ile kablosuz iletişim aracı sağlanır.
 5. d) Mikroişlemcinin hızı ve performansı bilgisayarın işlem gücünü belirler.
 6. e) Sunum cihazı görüntünün büyük bir zemine yansıtılmasını sağlayan bir çıkış birimidir.

 

 1. Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan aygıtların tümüne birden verilen ad nedir?
 2. a) Çevre Birimleri d) Donanım e) Merkezi işlem birimi
 3. b) Aygıt     c) Anakart (motherboard)

Cevap Anahtarı: 1.C, 2.B, 3.B, 4.B, 5.D

DEĞERLENDİRME SORULARI(ÜNİTE 3)

 

 1. “…………………………., belli işlemleri yapmaktan çok problemlerin çözümünde yöneticilere yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş olan yazılımlara denir.” cümlesinde boş bırakılan yere getirilmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?
 2. a) Uzman sistemler
 3. b) Proje yönetimi yazılımları
 4. c) Veri tabanı yönetim sistemleri
 5. d) Karar destek sistemleri
 6. e) Paket programlar

 

 1. “Büyük miktarlardaki verileri depolayıp bu verilere hızlı bir erişim sağlanmasına ve bu verilerden raporlar hazırlanmasına imkan veren yazılımlara …………………………………… denir.” cümlesinde boş bırakılan yere getirilmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?
 2. a) Hesap tablosu yazılımları
 3. b) İşletim sistemi yazılımları
 4. c) Veri tabanı yönetim sistemleri
 5. d) Kelime işlem yazılımları
 6. e) Sunum yazılımları

 

 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi işletim sistemlerinin görevlerinden değildir?
 2. a) Ana belleği yönetmek
 3. b) Kaynak kodları makine diline çevirmek
 4. c) Giriş/çıkış birimlerini kontrol etmek
 5. d) Merkezi işlem birimini yönlendirmek
 6. e) Bilgisayar sisteminin güvenliği ve kontrolünü sağlamak

 

 1. Aşağıda verilen virüs ve Truva atları ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. a) Her ikisi de sisteme zarar vermek için hazırlanan yazılımlardır
 3. b) Her iki yazılım da kendini kopyalayarak çoğaltma eğilimindedir
 4. c) Truva atı kendini yararlı bir program gibi göstererek zarar verme amacındadır
 5. d) Virüsler bulaştıkları sisteme zarar verirken kendilerini gizlerler
 6. e) Virüsler aktifleşmek için bir şartın yerine getirilmesini bekler

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Linux işletim sisteminin temel özellikleri arasında yer almaz?
 2. a) Diğer işletim sistemlerinden biraz pahalıdır
 3. b) Unix tabanlıdır
 4. c) Hızlı çalışır
 5. d) Sistem çökmesine karşı dayanıklıdır
 6. e) Açık kaynak kodludur

 

 

Cevap Anahtarı

1.D, 2.C, 3.B, 4.B, 5.A

 

 

DEĞERLENDİRME SORULARI (ÜNİTE 4)

 1. I. Dosya
 2. Sürücü

III. Klasör

Yukarıdaki nesnelerin hiyerarşik yapısı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 1. a) II – III – I
 2. b) II – I – III
 3. c) I – II – III
 4. d) I – III – II
 5. e) II – I – III

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Başlat menüsündeki “Kapat” düğmesinin seçeneklerinden biri değildir?
 2. a) Kullanıcı Değiştir
 3. b) Oturumu Kapat
 4. c) Uyku
 5. d) Yeniden Başlat
 6. e) Ekranı Kapat

 

 1. Bilgisayarda arama yaparken son üç harfi “AÖF”, uzantısı “.docx” olan dosyanın arama kriteri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 2. a) ATAAÖF.docx
 3. b) *AÖF.docx
 4. c) *AÖF*.*docx
 5. d) AÖF***.docx
 6. e) AÖF.***

 

 1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde işletim sisteminin performans ayarlarını yapmak için izlenmesi gereken yol doğru olarak verilmiştir?
 2. a) Bilgisayarım Sağ Tuş  Özellikler  Gelişmiş Sistem Ayarları  Gelişmiş
 3. b) Masaüstü Sağ Tuş  Kişiselleştir  Görüntü Performansı
 4. c) Başlat  Tüm Programlar  Donatılar  Sistem Araçları  Performans
 5. d) Denetim Masası  Görünüm ve Kişiselleştirme  Masaüstü Araçları
 6. e) Denetim Masası  Sistem ve Güvenlik  İşlem Merkezi

 

 1. Ekranın anlık görüntüsünü panoya kopyalamak için kullanılan tuş aşağıdakilerden hangisidir? a) Scroll Lock b) Space Bar c) Print Screen  d) Back Space  e) Pause/Break Cevap Anahtarı 1.A, 2.E, 3.B, 4.A, 5.C

DEĞERLENDİRME SORULARI (ÜNİTE 5)

 

 1. I. Programlar başlatılabilir
 2. Sık kullanılan bazı klasörler açılabilir

III. Windows sistemi ile ilgili yardım alınabilir

Başlat menüsü ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

 1. a) Yalnız I
 2. b) Yalnız II
 3. c) Yalnız III
 4. d) I ve II
 5. e) I, II ve III

 

 1. I. Program, sürücü ve klasörlerde arama yapar
 2. Karakter değişikliğine duyarlı değildir

III. Sonuçları kategorize ederek listeler

Başlat menüsündeki arama kutusuna ilişkin söylenen ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

 1. a) Yalnız I
 2. b) Yalnız II
 3. c) Yalnız III
 4. d) I ve II
 5. e) II ve III

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Windows işletim sisteminin kitaplıklar bölümü altında yer almaz?
 2. a) Belgeler
 3. b) Müzik
 4. c) Resim
 5. d) Video
 6. e) Dosyalar

 

 1. …………………….. bilgisayarda çalışmakta olan programlar, işlemler ve hizmetlerin görüntülenmesine, bilgisayar performansının izlenmesine olanak tanır.
 2. a) Görev zamanlayıcı
 3. b) Kaynak izleyici
 4. c) Görev yöneticisi
 5. d) Disk birleştiricisi
 6. e) Eşitleme merkezi

 

 

 1. Nesne isimlendirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. a) En fazla 255 karakter kullanılır
 3. b) /\* gibi karakterler kullanılmaz
 4. c) Nesne kullanımda iken ismi değiştirilebilir
 5. d) F2 tuşu ile nesne isim çerçevesi aktifleştirilir
 6. e) Yeni nesne ismini onaylamak için ENTER tuşu kullanılır

 

Cevap Anahtarı

1.E, 2.B, 3.E, 4.C, 5.C

 

DEĞERLENDİRME SORULARI(ÜNİTE 6)

 

 1. “ …………………… bilgisayar sistemindeki tüm yazılım ve donanım birimlerine yönelik ayar yapma imkanı tanır.”

 

Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 1. a) Denetim Masası
 2. b) Belgeler
 3. c) Donatılar
 4. d) Aygıtlar ve Yazıcılar
 5. e) Yardım ve Destek

 

 1. Fare özellikleri penceresindeki tıklama kilidi seçeneğinin görevi nedir?
 2. a) Birincil ve ikincil düğme ayarını değiştirme
 3. b) Çift tıklama hızını ayarlama
 4. c) Fare tuşu sürekli basılı tutulmadan işlem yapma
 5. d) Fare işaretçisinin görüntüsünü değiştirme
 6. e) CTRL tuşu ile işaretçinin yerini belirleme

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Denetim Masasındaki Bölge ve Dil aracı yardımıyla yapılan ayarlardan biri değildir?
 2. a) Geçerli konum bilgisini belirleme
 3. b) Klavye türünü değiştirme
 4. c) Sayı görüntülemedeki ondalık ayracı belirleme
 5. d) Ekran koruyucu seçeneklerini değiştirme
 6. e) Tarih görüntüleme ayarını değiştirm

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kişiselleştirme penceresi yardımıyla yapılabilecek ayarlardan biri değildir?
 2. a) Masaüstü arka planı
 3. b) Pencere rengi ve görünümü
 4. c) Masaüstü simgelerinin görüntülenmesi
 5. d) Çözünürlük ayarları
 6. e) Tarih ve saat ayarı

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Denetim Masasındaki Programlar ve Özellikler penceresi yardımıyla yapılır?
 2. a) Yazıcı ayarları
 3. b) Monitör seçimi
 4. c) Program kaldırma
 5. d) Aygıt ayarları
 6. e) Sürücü güncelleme

 

Cevap Anahtarı

1.A, 2.C, 3.D, 4.E, 5.C

DEĞERLENDİRME SORULARI (ÜNİTE 7)

 

 1. Aşağıdaki işlemlerden not defteri programında yapılamaz?
 2. a) Metne resim ekleme
 3. b) Yazı tipini değiştirme
 4. c) Yazı boyutunu değiştirme
 5. d) Belge yazdırma
 6. e) Sözcük kaydırma

 

 1. WordPad programında bir belge kaydedilirken varsayılan dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. a) TXT
 3. b) RTF
 4. c) DOC
 5. d) XLS
 6. e) PDF

 

 1. Donatılar bölümündeki Paint programı hangi amaçla kullanılmaktadır?
 2. a) Metin oluşturma
 3. b) Sunum hazırlama
 4. c) Veri depolama
 5. d) Hesaplama yapma
 6. e) Resim yapma

 

 1. Ses kaydedicisi programını görüntülemek için azlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
 2. a) Başlat  Tüm Programlar  Donatılar  Ses Kaydedicisi
 3. b) Başlat  Tüm Programlar  Donatılar  Ses  Ses Kaydedicisi
 4. c) Başlat  Tüm Programlar  Donatılar  Eğlence  Ses Kaydedicisi
 5. d) Başlat  Tüm Programlar  Donatılar  Donatım  Ses Kaydedicisi
 6. e) Başlat  Tüm Programlar  Donatılar  Sistem Araçları Ses Kaydedicisi

 

 1. Sistemi geri yükleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. a) Sistemi geri yüklemek için geri yükleme noktasının olması gerekir
 3. b) Geri yükleme noktası otomatik olarak oluşturulabilir
 4. c) Geri yükleme işleminde program ve sürücüler etkilenir
 5. d) Geri yükleme işlemi belgeleri etkiler
 6. e) Birden fazla geri yükleme noktası oluşturulabilir

 

Cevap Anahtarı

1.A, 2.B, 3.E, 4.A, 5.D

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir