Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) sürücü sağlık raporları ile ilgili medyada çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Ehliyet sağlık raporlarının 31 aralık 2020 tarihine kadar Aile Sağlığı Merkezi, Devlet Hastaneleri veya Özel Hastanelerden alınabileceği..

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) tarafından ehliyet sağlık raporları hakkında duyuru yapıldı. Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 7 Aralık 2016 tarihinde yaptığı açıklamada, son günlerde sosyal medyada çıkan sürücü sağlık raporları haberlerine açıklık getirildi.

THSK, 2017 yılı Ocak ayından itibaren sürücü sağlık raporlarının bir bedel karşılığıyla yalnızca hastanelerden alınabileceğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, ehliyet sağlık raporlarının İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince alındığı vurgulandı.

Bu yönetmeliğe göre, Aile Sağlığı Merkezi, Devlet Hastaneleri veya Özel Hastanelerden sürücü sağlık raporu alınabiliyor. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 31 Aralık 2020 tarihine kadar bu uygulamanın devam edeceğini ve bunun dışında bir uygulamanın halihazırda söz konusu olmadığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının birlikte yürüttüğü Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik’te son olarak 29 Aralık 2015 tarihinde bazı değişiklikler yapılmıştı. Sürücü adayların sağlık raporu almaları hususundaki hükümler ilgili yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alıyor.

MADDE 4 – (1) Sürücü ve sürücü adaylarının muayeneleri; Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan özel sağlık kuruluşlarında görevli tabip veya uzman tabip tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır ve sağlık raporu düzenlenir. Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik için TIKLAYINIZ.

Kaynak linki

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir